Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 403

Z Nigérie do Číny – přeprava použitého jaderného paliva

Přísná bezpečnostní opatření provázela přepravu ozářeného paliva z reaktoru v nigerijské Zarii zpět do Číny. Je to už 17. odvoz paliva z výzkumných reaktorů po celém světě, na kterém se významně podílela česká společnost ÚJV Řež. Specializovaný tým ÚJV Řež během dvanácti let zajistil odvoz 713 kg vysoce obohaceného uranu.

Fotogalerie (4)
Nakládání kontejneru s použitým palivem do letadla v Ghaně (zdroj UJV)

Většina jaderných reaktorů využívá palivo s nízkým obohacením, tj. nízkým podílem 235U (komerční 3 % až 5 %, výzkumné max. 20 %). Na světě ale stále existují výzkumná zařízení, která pohání uran, obohacený na mnohem vyšší hodnotu. Aby tento materiál nemohl být zneužit, spolupracují jaderné velmoci na mezinárodních programech výměny paliva a bezpečných odvozů vysoce obohaceného materiálu zpět do zemí jeho původu. V těchto programech hraje významnou roli i Česká republika. Česká společnost ÚJV Řež, dceřiná společnost Skupiny ČEZ, se od roku 2007 podílela už na 17 převozech, v jejichž rámci přepravila celkem 3 328 kg uranu, z čehož bylo 713 kg vysoce obohaceného uranu.

Bezpečnost především

„Jsme součástí týmu mezinárodního projektu, zaměřeného na odvoz vysoce obohaceného paliva z pěti malých čínských reaktorů typu MNSR umístěných v Africe a Asii zpět do Číny. V Nigérii jsme navázali na úspěšný převoz paliva z podobného reaktoru v Ghaně, který jsme zajistili v roce 2016. V plánu jsou i další přepravy z výzkumných zařízení v Pákistánu, Íránu a Sýrii,“ uvádí Josef Podlaha, vedoucí projektu z divize „Radioaktivní odpady a vyřazování“, ze společnosti ÚJV Řež. Náročnému projektu odvozu paliva z reaktoru ve městě Zaria předcházel výcvik nigerijských pracovníků. Jeho část, zaměřenou na manipulaci s obalovými soubory rovněž zajišťoval tým z ÚJV Řež. „Z legislativního hlediska jsou nakládáním s jadernými materiály pověřeni místní odborníci. Proto je jejich detailní příprava důležitou součástí úspěchu každé takové přepravy. Právě proto vzniklo v Akkře, hlavním městě Ghany, speciální výcvikové středisko, vybavené i modely pro nácvik zacházení se zařízením,“ vysvětluje Podlaha.

Operace je dlouhá

Samotný odvoz z reaktoru NIRR-1 začal v říjnu 2018. Ozářenou zónu s vysoce obohaceným uranem nejprve tým odborníků naložil do speciálního kontejneru, tzv. obalového souboru, vyvinutého českou společností ŠKODA JS. Obalový soubor byl následně vložen do specializovaného tlumicího kontejneru, určeného pro leteckou přepravu. Palivo pak v prosinci 2018 letadlo přepravilo do Číny a na konci března 2019 došlo k jeho vyložení a předání Čínskému institutu pro jadernou energii v Pekingu.

Máme experty na zacházení s použitým jaderným palivem

Společnost ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež) získala zakázku na odvoz použitého jaderného paliva z Afriky a Asie do Číny na základě pozitivních referencí a zkušeností s realizací 15 odvozů v rámci předchozího mezinárodního programu Repatriace paliva z výzkumných reaktorů ruského typu (RRRFR). V rámci něj se odborníci z ÚJV Řež v letech 2007 až 2015 podíleli na odvozech vysoce obohaceného uranu z 10 zemí, kromě ČR například z Polska, Bulharska, Maďarska, ale i z Vietnamu, Uzbekistánu či Gruzie. Cílem všech těchto projektů, iniciovaných americkou Národní agenturou pro jadernou bezpečnost (NNSA), je celosvětová ochrana důležitých jaderných a radiologických materiálů před krádeží a možným zneužitím. Vysoce obohacený uran (až 90 % podílu izotopu 235U), který se dříve ve výzkumných reaktorech používal, se v rámci boje proti světovému terorismu postupně vrací zpět do zemí svého původu k přepracování.

MNSR

NIRR-1 je výzkumný reaktor nízkého výkonu s maximálním tepelným výkonem přibližně 30 kW. Je to reaktor typu MNSR (Miniature Neutron Source Reactor), navržený a vyráběný čínským institutem atomové energie. Palivem je uran obohacený na 90,2 %. Reaktor je určen pro univerzity, nemocnice, výzkumné ústavy pro neutronovou aktivační analýzu, výrobu krátkodobých radioizotopů pro nukleární medicínu a pro vzdělávání. NIRR-1 je provozován od roku 2004 v Centru pro energetický výzkum a vzdělávání na universitě Ahmadu Bello. Využívá se pro analýzy materiálů a trénink personálu. Od roku 2006 začalo převedení reaktoru na palivo nízkoobohacené, s obohacením menším než 20 %. Mimo Čínu existuje 5 MNSR reaktorů. Jaderný reaktor GHARR-1 v Ghaně byl prvním, který palivo změnil, vysoce bohacené vrátil do Číny k přepracování a v červnu 2017 obdržel náhradou nízkoobohacené. NIRR-1 bude dalším, China National Nuclear Corporation 18. října 20018 oznámila, že nízkoobohacené palivo pro reaktor NIRR-1 již bylo odesláno.

Více informací o projektech odvozů RRRFR a MNSR:

https://www.ujv.cz/file/edee/2017/06/odvozy_paliva_rrrfr_cz.pdf

https://www.ujv.cz/file/edee/o_spolecnosti/dokumenty_spolecnosti/infografika/program_mnsr_cz.jpg

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Další etapa hledání hlubinného úložiště splněna

ÚJV Řež letos v červnu úspěšně dokončila šestiletý projekt pro podporu hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště použitého jaderného paliva v ČR.

Transparentní baterie místo oken

Transparentní baterie by mohly nahrazovat sklo v oknech. Zatím mají jen velmi malý výkon, ale ten se bude jistě zvyšovat. Většina výzkumů baterií se zaměřuje na zvyšování ...

Mikrobi spali sto milionů let - a vzbudili se

Před sto miliony let, dlouho předtím, než se po planetě potuloval Tyrannosaurus rex, pohřbilo oceánské dno společenství mikrobů. Čas plynul, kontinenty se posouvaly, oceány rostly a zase se zmenšovaly, na Zemi ...

Den s experimentální fyzikou 2020

Den s experimentální fyzikou patří mezi populární akce pořádané Fyzikálním korespondenčním seminářem - FYKOS. Každoročně nabízí účastníkům pohled ...

Generace Z: Jak změní pracovní trh nástup studentů, kteří žijí on-line?

Na trh práce přichází generace Z – mladší, průbojnější a „modernější“ než jejich předchůdci, mileniálové. Co nového lidé narození po roce 1995 firmám nabízejí?

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail