Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 351

MAAE zveřejnila nové odhady vývoje jaderné energetiky do roku 2050

MAAE zveřejnila 10. září své nejnovější projekce trendů v energetice, elektřině a jaderné energii do roku 2050. Výroční zpráva nabízí smíšený odhad budoucího příspěvku jaderné energie k celosvětové výrobě elektřiny v závislosti na tom, jak se budou potenciálně odstavovat starší reaktory a jak se budou stavět a připojovat nové kapacity. Projekce se skládají jak z dostupné kapacity (v současné době dodávající elektřinu do sítě), tak z instalované nominální kapacity (dostupné, ale v současné době nedodávají elektřinu do sítě).

Fotogalerie (2)
Titulní stránka publikace IAEA (Zdroj: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050, Reference Data Series No. 1, IAEA, Vienna (2019))

Jedná se v historické řadě již o 39. edici publikace Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. Poskytuje podrobné globální trendy v jaderné energii podle regionů. Jeho projekce pro kapacitu výroby jaderné elektrické energie se dělí na nízké a vysoké odhady, které odrážejí různé předvídatelné hnací faktory mající dopad na celosvětové nasazení tohoto zdroje energie s minimálními emisemi uhlíku.

Nové prognózy do roku 2030 ukazují, že výrobní kapacita klesá v nízkém scénáři přibližně o 8 % a ve vysokém se zvyšuje o 25 %. Do roku 2050 by se v nízkém scénáři snížila o 6 % a ve vysokém naopak vzrostla o celých 80 %. Ve srovnání s loňským odhadem je nový odhad k roku 2050 ve vysokém scénáři o 33 GW nižší a v nízkém o 15 GW vyšší.

Prognózy z roku 2019 obsahují méně nejistot ve srovnání s předchozími roky díky nedávným oznámením o budoucnosti stávající flotily jaderných elektráren v některých regionech a o dlouhodobých plánech na rozšíření. Pro vyrovnání možného vyřazení některých reaktorů z důvodu věku, konkurenceschopnosti nebo jiných faktorů bude potřebná významná nová kapacita. „Očekává se, že celosvětová poptávka po elektřině v nadcházejících letech prudce vzroste, protože mnoho zemí potřebuje více energie na svůj rozvoj,“ uvedl náměstek generálního ředitele MAAE Michail Chudakov, vedoucí odboru jaderné energie. „Bez výrazného nárůstu využití jaderné energie bude pro svět obtížné zajistit dostatek energie k dosažení udržitelného rozvoje a zmírnění změny klimatu.

V roce 2018 vyrobily jaderné elektrárny kolem 10 % světové elektřiny, což představuje jednu třetinu veškeré nízkouhlíkové elektřiny. K dnešnímu dni má 450 provozovaných jaderných reaktorů na světě téměř rekordní úroveň 399,7 GW celkové čisté instalované kapacity.

V některých regionech se v krátkodobém horizontu očekává, že nízká cena zemního plynu a dopad dotovaných obnovitelných zdrojů energie budou nadále vyhlídky na růst jaderné energie ovlivňovat. Zájem o jadernou energii je stále silný v několika regionech, zejména v rozvojovém světě, a závazky k boji proti změnám klimatu dohodnuté na základě Pařížské dohody a dalších iniciativ mají potenciál podpořit její rozvoj.

Publikaci lze získat zde: https://www.iaea.org/publications/13591/energy-electricity-and-nuclear-power-estimates-for-the-period-up-to-2050

Zdroj: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050, Reference Data Series No. 1, IAEA, Vienna (2019).

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Mega větrné farmy v Severním moři

Radikální plán počítá s výstavbou umělých ostrovů v Severním moři, kolem nichž budou vybudovány série velkých vzájemně propojených větrných farem. V současné době byla ukončena počáteční analýza.

Řízení rizik projektu ITER

Klasickým přístupem k řízení projektů je rozdělení rizik do tří samostatných kategorií. První zahrnuje známá rizika, druhá neznámá rizika a třetí nepoznatelná rizika, často označovaná jako „neznámá neznámá“. Tento přístup klasifikace rizik se používá ve většině velkých projektů.

Tonery do tiskáren mohou obsahovat karcinogeny

Každý rok se v českých domácnostech a firmách spotřebují miliony tonerových kazet do laserových tiskáren. Především kvůli nízké ceně dávají lidé přednost takzvaným kompatibilním tonerům do laserových tiskáren od neznámých výrobců.

Zapojte se do projektu Česká věda do Malého Tibetu – čas máte do konce ledna

Dopřát dětem ze školy Spring Dales Public School v tibetské vesnici Mulbekh, aby se učily pravidelně také vědy, to bylo cílem projektu Česká věda do Malého Tibetu. V létě bude dokončena nová budova s třídami-laboratořemi pro výuku fyziky, chemie, biologie a informačních technologií.

Arktida v plamenech

Obrovské přírodní požáry letos pustošily Arktidu - velké oblasti severského lesa od Sibiře, přes Aljašku a severní Kanadu, až po Grónsko a Skandinávii. Uvolnily v roce 2019 více CO2 než v kterýkoliv jiný rok v posledních dvaceti letech, kdy bylo zahájeno jejich satelitní sledování.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail