Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 480

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Fotogalerie (1)
Areál staveniště ITER (Credit © ITER Organization, http://www.iter.org/)

Putování velkých komponent montážní halou

Vizualizace 4D zachycují jak časové, tak prostorové aspekty plánu montáže, což umožňuje plánovačům organizovat spolupráci a identifikovat potenciální střety. Všechny velké součásti tokamaku budou procházet Montážní halou ITER - vstupují dvojitými dveřmi na jižním konci, zastaví se v odstavném prostoru pro přípravu nebo předmontáž a nakonec se přesunou přes celou budovu na závěsech mostových jeřábů k instalaci uvnitř jámy pro tokamak. „V příštích měsících a letech projdou montážní halou největší komponenty zařízení,“ říká Brian Macklin, který vede skupinu externí montáže komory v oddělení výstavby. „Plánování průchodu součástí skrze Montážní halu není jen otázkou přenesení z bodu A do bodu B. Musíme také vzít v úvahu další komponenty, které dorazí ve stejnou dobu, dostupnost mostových jeřábů, prostorová omezení v Montážní hale a další činnosti uvnitř budovy.

Vytvoření 4D plánu

Řešení 4D vyžaduje součinnost a znalost podrobných informací o plánu pro každou pracovní kapitolu: co přichází, kdy a jaké přípravné nebo předmontážní činnosti musejí být provedeny v montážní hale. Používají se 3D modely příslušných součástí, nástrojů a montážních prostorů. „4D plánování je výsledkem sloučení prostorových 3D dat s časovým programem,“ říká Lynton Sutton, který je prostřednictvím své společnosti Brigantium Engineering dodavatelem 4D plánování pro Macklinovu skupinu. „Pomocí 4D plánování jsme schopni optimalizovat a ověřovat koordinaci plánování různých pracovních kapitol a využití prostoru. 4D jsme také použili k modelování různých scénářů, které nám pomáhají při rozhodování. Vizualizace umožňuje identifikovat rizika a střety, které by se obtížně odhalovaly pouze tradiční metodou plánování. Kromě toho jsme schopni vytvářet 4D video animace, což jsou cenné nástroje pro komunikaci.“

Spojení modelů CAD s 4D plánem

Mít přesný, aktuální a konfiguračně řízený vstup je rozhodující. Společnost Sutton vyvinula interní proces pro přístup k ověřeným modelům CAD Kanceláře pro konsorcium MOMENTUM - agenta odpovědného za každodenní plánování montáže ITER. Na základě 4D modelování byla nedávno instalována základna kryostatu a v současné době se pracuje na scénářích vstupu do montážní haly pro další velké komponenty - dolní kryostatový válec, dolní kryogenní tepelný štít a sektor vakuové komory č. 6. „4D plánování nám umožňuje zobrazit komplexní sekvence, které jsou okamžitě pochopitelné pro všechny,“ říká Macklin. „Je to  mocný nástroj při vyhýbání se střetům a zbytečným činnostem a pro pochopení problému s přidělováním prostoru a času všem týmům, což pochopitelně vede k rychlejšímu řešení.“

Možná, že i vy sami dokážete jmenovat podobné příklady 4D plánování: školní rozvrh, časování procedur v lázních...

Video zobrazující 4D přesun základny kryostatu z Montážní haly do jámy pro tokamak ITER: https://www.iter.org/newsline/-/3453

Kde co leží na staveništi ITER

Staveniště tokamaku ITER má všechny znaky malého města: orientační budovy, klikaté silnice a velké ulice, semafory a značky STOP. Je to rušný svět lidí a vozidel, stavařských a průmyslových projektů. Místo, kde se shromáždilo 35 národů, aby připravilo budoucnost naší civilizace.

Na plánu můžete identifikovat 28 budov a zařízení, většinou již funkčních, některé v různých fázích výstavby a jen několik se dosud nezačalo stavět. Další prvky - jako jsou mosty a silnice - ještě nejsou pojmenovány. Za několik let bude určitě potřeba mapu aktualizovat, abychom se vyznali na ještě hustším plánu místa ITER,

1 — Tokamak Building, Budova tokamaku
2 — Diagnostics Building, Budova diagnostiky
3 — Tritium Building, Tritiové hospodářství
4 — Assembly Hall, Montážní hala

5 — Radiofrequency Building, Budova vysokofrekvenčního ohřevu /radiofrekvencí
6 — Site Services Building, Servisní budova
7 — Cleaning Facility, Čisticí budova
8 — Cryostat Workshop, Kryostatová dílna
9 — Magnets workshop, Dílna pro magnety
10 — Poloidal Field Coils Winding Facility, Budova pro navíjení cívek poloidálního pole
11 — Cryoplant, Kryo hopodařství
12, 13 Magnet Power Conversion Buildings, Budovy usměrňovačů pro magnety
14 — 400 kV Electrical Switchyard (ITER Organization), Rozvodna 400 kV
15 — 400 kV Electrical Switchyard (RTE, Réseau de transport d'électricité, France), Rozvodna 400 kV
16 — Heat Removal Zone/Cooling Tower Zone, Chladicí věže
17 — Future location of the Control Buildings, Místo pro budovu řízení
18 — Future location of the neutral bean injection power supply, Místo pro zdroje svazků neutrálních částic (NBI)
19 — Future location of the Hot Cell Facility, Místo pro horké komory
20 — Contractors Area, Areál pro dodavatele
21 — Contractors elevated parking lot          , Zvýšené parkoviště pro dodavatele
22 — ITER Organization Headquarters, Ředitelství ITER Organization
23 — Tokamak Assembly Preparatory Building, Přípravná montážní hala tokamaku
24 — Assembly workshop, Montážní dílna
25 — Poloidal Field Coil Facility extension for cold tests, Rozšíření zařízení pro testování cívek poloidálního pole
26 — Temporary storage facility, Dočasné skladovací zařízení
27 — Temporary storage facility, Dočasné skladovací zařízení
28 — Temporary storage facility, Dočasné skladovací zařízení
C — Cryostat lower and upper cylinder (cocooned), Dolní a horní válec kryostatu (zabalený)

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Včasná detekce rakoviny slinivky břišní

Karcinom pankreatu nepatří k nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorům, ale je jedním z nejsmrtelnějších kvůli svému časnému lokálnímu rozšíření a metastatickému chování.

FYKOSí soustředění

O činnosti FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář), který rozvíjí a řídí parta studentů z MatFyz, informuje Třípól pravidelně (a rád).

Vodíková revoluce změní globální energetiku

Klimatická změna i napjaté mezinárodní vztahy ohrožující energetickou bezpečnost celých kontinentů. To jsou podle studie poradenské společnosti Enerdata a Francouzského institutu pro mezinárodní ...

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů.

Vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna

Při hledání řešení energetických problémů lidstva se v poslední době ve světě objevila řada netradičních projektů. Izraelský kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá k ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail