Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 547

Další vybavení pro ITER

Při stavbě termojaderného reaktoru ITER se uplatní jednak obrovské mnohatunové části (segmenty komory, cívky toroidálního pole atd.), kterých je relativně málo, a jednak malé, kilogramové části, kterých je naopak mnoho. K nim patří například podstavce pro konektory modulů obalu (blanketu). Vezmeme-li to matematicky, pak součin počtu komponent a hmotnosti dané komponenty je pro malé i velké součásti srovnatelný. Vždy se jedná o tisíce kilogramů. Podstavce dodala ITER Design Centre, soukromá instituce pracující pod Rosatomem, která vykonává funkce Ruské národní agentury pro ITER odpovědné za zajištění věcného příspěvku Ruska k projektu.

Fotogalerie (1)
Podstavce konektorů modulů obalu (blanketu) dorazily na staveniště ITER ve Francii (Kredit: ITER Organization, http://www.iter.org/)

Výroba podstavců pro konektory modulů obalu (blanketu) je dokončena a podstavce jsou dodány na staveniště mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER, který se staví ve Francii. Poslední várka těchto položek opustila Vědecký výzkumný a konstrukční ústav energetického inženýrství N. A. Doležala (Nikiet) v Moskvě 3. října 2022.

Podstavce konektorů modulů obalu

Jsou to relativně malé struktury, které jsou součástí vnitrokomorových komponent systému obalu (blanketu) reaktoru ITER. Obal je část vakuové komory „vidící plazma“;  jinými slovy to znamená, že mezi obalem a plazmatem je jen vakuum. V obalu neutrony – produkty termojaderné reakce – mění svou kinetickou energii na teplo a také mění lithium na těžký izotop vodíku,  tritium, jednu ze dvou složek termojaderného paliva. (Druhou složkou paliva je lehký izotop vodíku – deuterium.)

Při montáži budou bimetalové podstavce umístěny na stěně vakuové komory reaktoru a následně na ně budou instalovány elektrické konektory modulů obalu určené ke zkratování proudů indukovaných v modulech obalu při disrupcích plazmatu (náhlém vyhasnutí či ochlazení plazmatu, například při jeho nárazu na stěnu reaktoru). Podstavce bylo nutno dodat včas, protože musejí být instalovány ještě před zapálením prvního plazmatu v reaktoru, a to se stále plánuje na rok 2025.

Dohoda o výrobě a dodávkách tohoto systému mezi Organizací ITER a Evropskou agenturou pro ITER byla podepsána v roce 2014. Celkem již bylo vyrobeno a odesláno více než 1000 podstavců.

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Projekty jaderného dálkového vytápění

Vloni ČEZ spustil dlouho očekávaný provoz horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Dálkové vytápění poskytuje teplo třetině města. Psali jsme o něm podrobněji v článku https://www.3pol.

Náhrada uhelných elektráren jadernými

Vzhledem k tomu, že spotřeba uhlí stále roste navzdory celosvětovému úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, několik zemí se poohlíží po strategii využití ...

Alexandrit pro satelitní výzkum

Společnosti z Litvy, Itálie a Německa se spojily, aby pomohly Evropě získat jeden z klíčových materiálů pro evropské vesmírné mise. Během projektu GALACTIC (financovaného EU) vyvinuly evropský ...

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail