Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 520

Další vybavení pro ITER

Při stavbě termojaderného reaktoru ITER se uplatní jednak obrovské mnohatunové části (segmenty komory, cívky toroidálního pole atd.), kterých je relativně málo, a jednak malé, kilogramové části, kterých je naopak mnoho. K nim patří například podstavce pro konektory modulů obalu (blanketu). Vezmeme-li to matematicky, pak součin počtu komponent a hmotnosti dané komponenty je pro malé i velké součásti srovnatelný. Vždy se jedná o tisíce kilogramů. Podstavce dodala ITER Design Centre, soukromá instituce pracující pod Rosatomem, která vykonává funkce Ruské národní agentury pro ITER odpovědné za zajištění věcného příspěvku Ruska k projektu.

Fotogalerie (1)
Podstavce konektorů modulů obalu (blanketu) dorazily na staveniště ITER ve Francii (Kredit: ITER Organization, http://www.iter.org/)

Výroba podstavců pro konektory modulů obalu (blanketu) je dokončena a podstavce jsou dodány na staveniště mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER, který se staví ve Francii. Poslední várka těchto položek opustila Vědecký výzkumný a konstrukční ústav energetického inženýrství N. A. Doležala (Nikiet) v Moskvě 3. října 2022.

Podstavce konektorů modulů obalu

Jsou to relativně malé struktury, které jsou součástí vnitrokomorových komponent systému obalu (blanketu) reaktoru ITER. Obal je část vakuové komory „vidící plazma“;  jinými slovy to znamená, že mezi obalem a plazmatem je jen vakuum. V obalu neutrony – produkty termojaderné reakce – mění svou kinetickou energii na teplo a také mění lithium na těžký izotop vodíku,  tritium, jednu ze dvou složek termojaderného paliva. (Druhou složkou paliva je lehký izotop vodíku – deuterium.)

Při montáži budou bimetalové podstavce umístěny na stěně vakuové komory reaktoru a následně na ně budou instalovány elektrické konektory modulů obalu určené ke zkratování proudů indukovaných v modulech obalu při disrupcích plazmatu (náhlém vyhasnutí či ochlazení plazmatu, například při jeho nárazu na stěnu reaktoru). Podstavce bylo nutno dodat včas, protože musejí být instalovány ještě před zapálením prvního plazmatu v reaktoru, a to se stále plánuje na rok 2025.

Dohoda o výrobě a dodávkách tohoto systému mezi Organizací ITER a Evropskou agenturou pro ITER byla podepsána v roce 2014. Celkem již bylo vyrobeno a odesláno více než 1000 podstavců.

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Test kontejnerů pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů do USA

ÚJV Řež úspěšně otestovala nový univerzální kontejner pro přepravu použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů typu MTR a TRIGA.

AI bude „game changer" pro telekomunikační průmysl

Obrovská popularita, kterou ChatGPT získal od svého spuštění v listopadu 2022, vzbudila velký zájem o generativní nástroje umělé inteligence.

Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Kde se vzalo vědecké myšlení? Co bylo na počátku kvantové teorie? Proč museli velcí vědci myslet filosoficky? Jak změnila kvantová teorie fyziku? Čím obohatit výuku na školách?

Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální

Recenzovaný časopis s úžasnou tradicí - letos vychází již 98. ročník! - je zaměřený na středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku a na jejich profesory, ale ...

Studenti – zahajuje se speciální studium pro kabeláře!

Speciální čtyřsemestrální studijní program má za cíl vychovat odborníky se spektrem znalostí potřebným pro kabelářský obor.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail