Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 347

Uran z mořské vody

Podle „Červené knihy“, nově vydaného dokumentu společné skupiny pro uran OECD Nuclear Energy Agency (NEA) a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), je v současné době zajištěn uran pro výrobu paliva do jaderných elektráren na více než 100 let. I když se otevírají stále nové uranové doly, vědci se poohlížejí i po dalších, netradičních zdrojích surovin.

Výzkum nelení a hledá další zdroje uranu – například extrakcí z mořské vody. Světové oceány obsahují odhadem 4,5 miliardy tun uranu. To je dost na to, aby se všechny provozované jaderné elektrárny daly „krmit“ po 6 500 let! Takto získaný uran je ale zatím pětkrát dražší, než uran získaný klasickou důlní metodou. Vědcům z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) a Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) v USA se nicméně při využití japonské technologie z devadesátých let podařilo množství získávaného uranu zdvojnásobit. Úspěch oznámili 21. srpna 2012 na setkání Americké chemické společnosti ve Filadelfii. „Dali jsme si za úkol zdvojnásobit výtěžek, kterého dosahovali Japonci,“ řekl Gary Gill, chemik a oceánograf z PNNL, „a dokázali jsme to.“

Japonská technologie používá dlouhé rohože upletené z plastových vláken a napuštěné adsorbentem uranu amidoximem. Rohože se umisťují do hloubky 200 m, kde nasáknou uranem obsaženým v mořské vodě. Po vytažení na břeh se promývají roztoky kyselin a získaný uran se dále zpracovává. Chemici z ORNL použili vlákna, která mají 10x větší absorpční povrch. Novou metodu testovali v mořské laboratoři PNNL a podařilo se jim získat dvojnásobné množství uranu a tím snížit náklady na jeho získání na polovinu. Ukazuje se, že výzkum v této oblasti může přinést další zlepšení nejen technologická, ale i ekonomická. Gary Gill se domnívá, že prototyp systému pro získávání uranu z mořské vody by bylo možné spustit do tří let. „Je to velká výzva,“ říká. „Ale pro energetiku USA je to velmi slibné.“

Zdroj:
http://www.newscientist.com/article/dn22201-record-haul-of-uranium-harvested-from-seawater

O zásobách uranu jsme psali i na:
http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-energetika/576-kdy-nam-dojdou-zasoby-uranu
http://www.3pol.cz/cz/rubriky/medicina-a-prirodoveda/808-jak-jsme-na-tom-s-uranem

 


Podle nové zprávy OECD Nuclear Energy Agency (NEA) a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) je v současné době zajištěn uran pro výrobu paliva do jaderných elektráren na více než 100 let. Mezi lety 2008 a 2011 vzrostly zjištěné a ověřené zdroje uranu o 12,5 %. Celková produkce uranových dolů se zvýšila o více než 25 %, zejména díky zvýšení těžby v Kazachstánu, který se tak stal současným největším světovým producentem a předběhl Kanadu a Austrálii. Vzrostly ale také náklady na jeho těžbu. Výdaje na průzkum a rozvoj dolů v roce 2010 činily více než 2 miliardy dolarů. Poptávka po uranu stoupá a očekává se, že bude stoupat i v dohledné budoucnosti. Jaderná energie zůstává klíčovou součástí globálního energetického mixu, největší rozšíření se očekává v Číně, Indii, Jižní Koreji a Rusku.

 

Do roku 2035 se podle společné zprávy NEA-IAEA předpokládá růst výrobních kapacit jaderné elektřiny ze současných 375 GWe (na konci roku 2010) na mezi 540 GWe (v nízkém scénáři) a 746 GWe (ve vysokém scénáři). Šlo by o zvýšení o 44, resp. 99 %. Požadavky na palivo by tak mohly vzrůst z 63 875 tun kovového uranu (tU) na konci roku 2010, na 98 000 tU až 136 000 tU v roce 2035. V současné době známé zásoby jsou pro splnění i vysokého scénáře rozvoje jaderné energetiky více než dostačující.
Zdroj: http://www.oecd-nea.org/ndd/uranium

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Výroba vakuové nádoby ITER

Práce na staveništi tokamaku ITER pokročily a množí se zprávy o dokončených komponentách vlastního reaktoru tokamaku ITER, o jejich transportu z výrobních závodů na staveniště a jejich instalaci.

Proti znečistění ovzduší se dá bojovat i jednoduchým nástrojem za dolar

Jednoduché nové zařízení, které přijde na méně než 1 USD, by mohlo pomoci celosvětovému úsilí o snížení škodlivého znečištění ovzduší emisemi amoniaku. A zároveň zlepšit produkci potravin! Malý plastový nástroj navrhli brazilští vědci ve spolupráci s ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail