Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 552

Co se jaderníci naučili díky Three Mile Island

Na 28. března 2009 připadlo výročí 30 let od první vážnější havárie jaderného reaktoru, která se stala v americkém Harrisburgu v Pensylvánii. Byla to událost politováníhodná, avšak znamenala obrovský kvalitativní skok v bezpečném provozování jaderných reaktorů po celém světě.

Fotogalerie (2)
Areál elektrárny, jeden reaktor 30 let spolehlivě funguje, druhý po havárii již 30 let čeká na likvidaci.

Co se stalo
Druhý blok jaderné elektrárny Three Mile Island s tlakovodním reaktorem o tepelném výkonu 2772 MW (elektrický výkon 880 MW), který byl v té době necelý rok starý, postihla 28. 3. 1979 havárie, která jej natrvalo vyřadila z provozu. Vše zahájil výpadek dodávky vody do jednoho ze dvou parogenerátorů elektrárny. Po havarijním odstavení reaktoru začala z primárního chladicího okruhu pomalu unikat voda. Příčinou byl zaseknutý ventil na zařízení, které reguluje tlak v tomto okruhu. Signálka ve velíně hlásila, že ventil je uzavřený, ale nebyl. Obsluha únik chladiva neodhalila včas a chybné vyhodnocení situace vedlo k velké ztrátě chladiva a k tavení asi poloviny palivových článků v aktivní zóně. Vedení elektrárny nebylo vůbec připraveno na krizovou komunikaci, zanedbalo informování veřejnosti, která pak snadno podlehla novinářským senzačně-katastrofickým zprávám. Informace o úniku radioaktivity žily vlastním životem a postupně se zveličovaly. Neschopnost personálu informovat okolní obce o skutečných důsledcích havárie vedly k panice a neřízeném úprku obyvatel se všemi negativními důsledky z toho plynoucími.

Co se nestalo
Roztavení paliva je považováno za nejhorší možnou havárii, protože porušeným pokrytím článků se dere na povrch nejradioaktivnější inventář štěpných produktů, které v palivu za provozu vznikly. Fantastické scénáře z té doby předpokládaly, že se palivo protaví skrz reaktorovou nádobu i skrz stěny ochranné obálky reaktoru a nastane masivní únik radioaktivních látek do životního prostředí. (Shodou okolností zrovna v té době běžel v USA sci-fi film Čínský syndrom o protavení havarovaného reaktoru napříč zeměkoulí...) Nic z toho se však nestalo.

Kontajnment zafungoval
Skutečným následkům se věnovalo několik lékařských studií a šetření Agentury pro ochranu životního prostředí, státního dozoru, ministerstva zdravotnictví, ministerstva energetiky, státu Pensylvánie a dalších. Všechny shodně konstatovaly, že z elektrárny uniklo mizivé množství plynných radionuklidů, které způsobily souhrnnou průměrnou dávku průměrnému obyvateli lokality 0,01 milisievertu (normální roční dávka od přírodního pozadí v Pensylvanii je cca 1,3 milisievertu, čili více než stokrát vyšší) a žádné negativní vlivy na rostlinstvo a ni živočišstvo nebyly pozorovány. Následky havárie zůstaly uvnitř ochranné obálky – kontejnmentu.

Three Mile Island dnes
Reaktor TMI-1 je uzavřen, roztavené palivo vyvezeno pryč do bezpečného úložiště, chladicí okruh dekontaminován. Pod stálým dozorem čeká reaktor až jeho dvojče TMI-2, stále vyrábějící elektřinu jen pár desítek metrů od něj, ukončí svou činnost, aby mohly být zlikvidovány spolu.

Havárie TMI byla nejvážnější jadernou havárií v historii USA, přestože nevedla k žádnému úmrtí ani zdravotnímu poškození u zaměstnanců ani u obyvatel okolí.Pozitivní následky
  • Bezprostředně po havárii posílil státní dozor v USA (NRC) svou havarijní připravenost a zřídil stálé operační centrum s nepřetržitým provozem.

  • V Atlantě vzniknul z popudu samotného jaderného průmyslu Institut pro řízení jaderných reaktorů (INPO).

  • Během následujících 20 let klesl počet havarijních událostí na jaderných reaktorech téměř k nule.

  • Průměrný počet aktivací bezpečnostních systémů klesl na desetinu předchozího stavu.

  • Úrovně profesního ozáření personálu jaderných elektráren klesly na jednu šestinu úrovně roku 1985.

  • Průměrný počet neplánovaných havarijních odstavení reaktorů klesl téměř desetkrát (v r. 2007 jich bylo 52, v r. 1985 jich bylo 530).

  • Zpřísnily se požadavky na zařízení – požární ochranu, pomocné chladicí systémy, izolace kontajnmentu, spolehlivost komponent, automatizaci odstavení reaktorů.

  • Zavedly se pravidelné analýzy všech charakteristik provozu jaderných elektráren.

  • Mezinárodní agentura pro atomovou energii zahájila projekt OSART, což jsou pravidelné mezinárodní expertní mise kontrolující provoz světových reaktorů.

  • Francie ve svých elektrárnách zlepšila ergonomii zařízení (přizpůsobení „lidskému“ činiteli), instrumentaci i trenink personálu a pravidelná bezpečnostní cvičení.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail