Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 224

Plochozemci věří na placatost Země

Členové Flat Earth Society – Společenství ploché Země – tvrdí, že veškeré důkazy hovoří pro to, že je Země plochá, a že satelitní snímky jsou podvrhy. Ano, když normálně chodíte po Zemi, vidíte a cítíte, že plochá skutečně je... Počet příslušníků Flat Earth Society se od roku 2009 každoročně zvyšuje aspoň o 200, většinou Američanů a Britů. Soudě podle jejich neutuchající aktivity na jejich webové stránce http://www.theflatearthsociety.org/cms/ , twitteru, a podle množství mediálních interwiev, která poskytují tvrdošíjně bráníce své stanovisko, oni tomu opravdu věří. Je to v 21. století možné? A jak to lze psychologicky vysvětlit?

Fotogalerie (1)
Logo Společenství ploché Země

Očima Plochozemce

Vůdčí teorie Plochozemců tvrdí, že Země je disk s polárním kruhem uprostřed a s Antarktidou, která je ve skutečnosti 50 metrů vysokou ledovou zdí, okolo. Zaměstnanci NASA stráží tuto zeď, aby zabránili lidem na ní lézt a spadnout na druhé straně z disku dolů. Cyklus dne a noci Plochozemci vysvětlují tak, že Slunce a Měsíc jsou koule o průměru 51 km, které se točí ve výšce 4 828 km nad zemským diskem. Hvězdy se pohybují na ploše asi 6 000 km nad ním. Slunce a Měsíc jsou jako reflektory, které ve 24hodinových cyklech osvětlují různé části Země. Plochozemci také věří, že musí existovat ještě jeden neviditelný Měsíc, který zakrývá viditelný Měsíc při zatměních.

Gravitace je jen iluze. Předměty nepadají dolů, ale ve skutečnosti zemský disk se pohybuje nahoru zrychlením 9,8 m/s2, tažen mysteriózní silou zvanou temná energie. Mezi zastánci plochosti Země panuje neshoda ohledně Einsteinovy teorie relativity – zda totiž dovoluje Zemi nekonečné zrychlování i při překročení rychlosti světla. Co je pod zemským diskem, Plochozemci nevědí, ale většina z nich si myslí, že „skály“.

Všechno je konspirace

Plochozemci věří, že snímky zemského glóbu jsou upravované ve Fotoshopu, GPS navigace byla vytvořena pro piloty, aby si mysleli, že letí po linkách kolem kulaté Země, přestože ve skutečnosti letí po kruzích nad plackou. Motivem, proč mocní světa tají pravdu o tvaru Země, jsou zřejmě peníze. „Přece logicky mnohem méně stojí předstírat kosmický program, než ho skutečně provozovat, takže ze založení NASA konspirátoři profitují,“ vysvětluje stránka Flat Earth Society.

Není to vtip

Teorie Plochozemců vychází z metody zvané „zetetická“. Jde o alternativu k vědecké metodě, která byla vyvinutá v 19. století právě Plochozemci. Tvrdí, že senzorické pozorování je ze všech nejdůležitější. V zetetické astronomii vede vnímání Země jako ploché k závěru, že tedy nutně musí být plochá, a všechno ostatní jako antiměsíc, konspirace NASA atd., z toho pouze logicky vyplývá.

Že si dříve staré civilizace představovaly Zemi jako placku na hřbetě slonů nebo na krunýři želvy, není nic udivujícího. Udivující je, že na konci 19. století idea znovu ožila. Angličan Samuel Birley Rowbotham (1816-1884) napsal své dílo Zetetická astronomie: Země není globus. Nebyl shledán nesvéprávným, naopak se mu podařilo plamennými projevy získat stoupence.

Dnešní odnož Zetetické společnosti byla založena v roce 1956 v Doveru v Anglii pod jménem Společenství ploché Země. V roce 2004 se ustálila do podoby veřejného internetového fóra. Vicepresident společnosti, Ir Michael Wilmore, říká: „Otázka víry a opravdovosti se často vrací, sám si myslím, že někteří naši členové považují za dobrý vtip být spojeni s naší společností, ale znám řadu členů osobně a vím, že jsou o své pravdě plně přesvědčeni. Moje vlastní přesvědčení pramení z filosofické introspekce a značného množství dat a důkazů, které jsem nashromáždil a stále shromažďuji.“ Wilmore a president společnosti, pětatřicetiletý Londýňan narozený ve Virginii, Daniel Shenton, shodně připouštějí, že důkazy pro oteplování Země jsou velmi silné, přestože pocházejí ze satelitů, a rovněž akceptují evoluci a další vědecké poznatky.

Psychologie konspiračních teorií

Experty na psychologii nápady Plochozemců nepřekvapují. Karen Douglasová, psycholožka na anglické University of Kent, která studuje psychologii konspiračních teorií, říká, že teorie Plochozemců se od jiných konspiračních teorií neliší. Všechny mají stejný základ: prezentují alternativní teorii k důležitému tématu a konstruují důvody, proč kdosi pravdu zastírá. Hlavní charakteristikou bývá, že vysvětlují něco velmi důležitého, aniž by se věnovali detailům. Jejich síla je právě v jejich povrchnosti. Jejich příběhu vštípí sílu sebejistá forma, s jakou zastánci konspiračních teorií vystupují. Plochozemci jsou mnohem pevněji přesvědčení, že Země je plochá, než je zbytek obyčejných lidí přesvědčen, že je Země kulatá!

„Když se setkáte s minoritním názorem, který je podán inteligentně, zdánlivě dobře informovaným člověkem, který se ani na okamžik od svého přesvědčení neodchýlí, může vás to velmi ovlivnit,“ říká Douglasová. V nedávné studii, Eric Oliver a Tom Wood, vědci studující politické vědy na Chicagské Universitě, zjistili, že přibližně polovina Američanů věří alespoň jedné konspirační teorii (např. že 11. září bylo vnitropolitickou akcí apod.). „Mnoho lidí je ochotno věřit mnoha názorům, které jsou v přímém protikladu k obecným pravdám,“ říká Oliver. Vysvětluje, že kořeny víry v konspirace pramení z hluboké lidské tendence připouštět neviditelné síly a magické myšlení. Lidé věřící konspiracím, obvykle věří mnoha najednou, dokonce i protichůdným. Plochozemci naproti tomu mají téma jediné. „Kdyby byli stejní jako ostatní vyznavači konspiračních teorií, měli by tendenci dále věřit v UFO, duchy, ďábla atd. Nevypadá, že by tomu tak bylo. Tím se od většiny podobně zaměřených Američanů liší,“ říká Oliver.

Je to lidské

Přitažlivost konspiračních teorií podporuje lidská touha nalézt jednoduché příčiny komplikovaných a těžko vysvětlitelných událostí. Konspirativismus jako tendence hledat klíč k viditelnému dění v působení skrytých sil a různé víry ve spiknutí bývají dokonce hybnou silou historie. Konspirativismus předpokládá, že svět se řídí jakýmsi plánem (kýmsi vytvořeným).

Každá konspirační teorie má tři principy:

  • Nic se neděje náhodně – příčinou významných událostí nemůže být náhoda;
  • zdání klame – spiklenci důmyslně zakrývají svou identitu nebo činnost;
  • všechno souvisí se vším – skryté souvislosti lze odhalit propojením zdánlivě nesouvisejících informací.

Kdo uvěří, ať tam běží

Teorii spiknutí nelze falzifikovat, čímž se liší od racionální kritiky. Teorie spiknutí je uzavřený systém idejí; zastánci konspiračních teorií odmítají protichůdné důkazy s tím, že jsou nedůvěryhodné, protože je mohli podvrhnout samotní spiklenci.

Spiklenecké teorie se velmi obtížně racionálně vyvracejí, protože pracují s neverifikovatelnými fakty, volně směšují pravdu a fikci. Pomíjejí vše, co jim protiřečí, a ze správných předpokladů odvozují falešné důsledky.

Podle http://www.livescience.com/24310-flat-earth-belief.html?cmpid=NL_LLM_weekly_2016-4-20 a Wikipedie.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Náměty do globální diskuse o energetice

World Nuclear Association ve své informační knihovně shromáždila fakta a argumenty, které bychom měli mít na zřeteli, diskutujeme-li o energetické budoucnosti. Změna klimatu není zdaleka jediným hlediskem.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail