Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 196

Skrytý potenciál stok

Otočit kohoutkem, umýt se a vytáhnout špunt. To je dnes zcela přirozené. Ale málokdo si uvědomuje, že v kanalizaci nekončí pouze odpadní voda z lidských sídlišť, nýbrž také množství nevyužité energie.

Fotogalerie (1)
Stoky pod Prahou jsou umělecká stavitelská díla (Zdroj Shutterstock)

Ve středověku se nepotřebné smetí s vodou z kuchyně jednoduše vylilo z okna ven. Následné vlny moru, cholery a tyfu si vynutily zvýšení hygieny a začaly tak vznikat první kanalizační stoky. Přestože od těch dob uplynulo již mnoho let, funkce, výstavba i vzhled odpadních odvodů z domácností zůstal (až na náhradu moderními materiály) téměř nezměněn.

Užitečné splašky?
Oproti časům, kdy u nás vládli feudálové, je snaha do řek vypouštět vodu s maximálně eliminovaným množstvím látek škodlivých pro životní prostředí. Ale odpad nemusí být jen přítěží pro čistírny. Velký potenciál splašků zůstává stále dokonale skryt. Kde? V kanálech a stokách. Tento potenciál zatím využívají jen potkani a krysy. Stačí se zamyslet nad tím, proč se jich v podzemních stokách zdržuje tak velké množství. Důvodů je hned několik: jednak zde nemají přirozené nepřátele, dále blízkost lidských sídlišť, ale především v zimním období tvoří podzemí měst pro tyto chlupaté tvorečky doslova vyhřívaný hotel. Právě toho si všimli vědci z Německa a Švýcarska a uskutečnili hned několik pilotních projektů v městech Zwingen, Wipkingen a Luzern. Dnes jsou další výzkumy nastartovány také v Berlíně, Leverkusenu a jiných velkých centrech. Nedávná studie představená v německém Bremerhavenu, městě doslova plném ekologických projektů, měla potvrdit myšlenku, že odpadní voda v kanalizaci obsahuje velké kvantum tepelné energie, která uniká bez užitku volně do prostředí.

Jak teplo získat?
Dosud všechny prezentované projekty dokládají účinnost i efektivitu zařízení, které pracuje na principu dosti podobném fungování tepelných čerpadel – získává tepelný potenciál z prostředí o teplotě vyšší než nosné médium, které v tepelném výměníku získanou energii převede dále k využití (ohřev topné vody, apod.). Hlavní součásti mechanizmu tvoří čerpadlo odpadní vody, tepelný výměník a rozvodná sít. Energie potřebná k čerpání a rozvodu vody je samozřejmě nižší než získané teplo.
Zdálo by se, že velkým problémem může být zimní období. Ale není tomu tak. Naměřené teploty v pokusných stanicích od října 2000 do června 2003 se pohybovaly v rozmezí 6–21 °C, tedy průměrně 14 °C, a jak uvedená studie dokládá, i teplota pouhých 6 °C je dostačující, aby výsledný zisk energie byl stále kladný.
Jen pro představu kolik energie doslova lijeme do kanálu, vykazoval konečný roční úhrn znovu využité energie v Bremenhavenu zhruba 40GWh. Získané teplo by se mohlo posléze využít k ohřevu vody na koupalištích, ve veřejných budovách, nebo dokonce i v soukromých bytech. Mimoto je tento způsob zisku energie velmi ekologický. Využívá to, co mělo sloužit jako odpad, a produkce skleníkových plynů (zejména CO2) je nesrovnatelně nižší, ne-li žádná, než u konvenčních výhřevných zařízení.

Michal Šimíček
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Náměty do globální diskuse o energetice

World Nuclear Association ve své informační knihovně shromáždila fakta a argumenty, které bychom měli mít na zřeteli, diskutujeme-li o energetické budoucnosti. Změna klimatu není zdaleka jediným hlediskem.

Ocelová schránka pro 150 000 000 °C horké plazma

Korea dokončila první sektor vakuové komory! Málokdo mimo fúzní komunitu asi zaregistroval, co se nyní děje na jihu Francie, sto kilometrů severně od Marseille. Do vědeckého centra Cadarache se začínají svážet z celého světa gigantické supravodivé magnetické ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail