Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 214

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie

Účinný pomocník pro regionální energetické plánování – interaktivní mapa stávajících a potenciálních obnovitelných zdrojů energie (OZE) – se představil na konferenci věnované výstupům projektu RESTEP (Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources) na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Jde o nástroj k usměrnění investičního kapitálu, díky kterému veřejná správa a samospráva dostává informace o rozvojovém potenciálu regionu.

Fotogalerie (2)
Úvodní obrazovka jedné z mnoha vrstev databáze RESTEP (Zdroj: ČZU)

 

Nástroj pro tvorbu racionálních podnikatelských záměrů

Cílem řešitelů projektu RESTEP bylo vytvořit nástroj pro tvorbu racionálních podnikatelských záměrů a koncepcí energetické politiky podporujících rozvoj obnovitelných zdrojů energie v souladu s principy ochrany životního prostředí, udržitelnosti a strategického rozhodování v oblasti rozvoje regionů. Místní energetika je důležitým doplňkem centralizovaných zdrojů energie s přímým dopadem na zaměstnanost v regionech. Příkladem může být Šumava, která by své energetické potřeby mohla pokrývat využitím přirozeně dostupné biomasy.

 

Přínos pro veřejnost a potenciální investory připomněl projektový manažer Ing. Leoš Gál slovy: „Vědecké znalosti našly cestu k veřejnosti. Každý, kdo má internet, se může podívat, jaké možnosti jeho region skýtá.“ Do budoucna se bude aplikace dále rozvíjet tak, aby si zájemci o její využití mohli sami modelovat návratnost investice.

Software pracuje s desítkami datových vrstev

Hlavním výstupem projektu je interaktivní software pracující s několika desítkami datových vrstev. Ty kromě jiného zahrnují:

  • kvantifikaci potenciálu primární zemědělské produkce, lesních těžebních zbytků, biologicky rozložitelných komunálních odpadů, energetického potenciálu větru, slunce i vody,
  • stávající spotřebu různých typů biomasy či dalších zdrojů,
  • stávající instalace OZE či systémy centrálního zásobování teplem,
  • omezení využití OZE daná zájmy ochrany životního prostředí a biodiverzity.


Na základě těchto dat mapa umožňuje modelovat využitelný potenciál OZE vybraného regionu při zachování potravinové soběstačnosti a s respektem k životnímu prostředí.

 

Pro koho

Cílovými skupinami projektu jsou zejména orgány státní správy a samosprávy. Například Pardubický kraj zahrne výstupy RESTEP do podkladů při tvorbě územní energetické koncepce, Energetická agentura Zlínského kraje pak hledá návaznost tohoto systému na svoji jednotnou digitální mapu a další zdroje dat pro rozhodování krajských úředníků a zastupitelů. Know‑how týmu autorů chce využít tzv. Podunajský region, který sahá od Německa až po Bulharsko a zahrnuje 14 evropských států.


 

Projekt RESTEP byl zahájen v roce 2011 a finančně ho podpořila Evropská komise v rámci programu LIFE+. Jde o jeden ze dvou prvních projektů podpořených z tohoto programu v České republice. Spoluřešitelem projektu je Ministerstvo životního prostředí. Jde o nástroj unikátní nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni.

 

Více na: http://www.restep.cz/cz

Kontakty

Ing. Mgr. Lukáš Pacek, projektový manažer; +420 775 142 181; pacek@af.czu.cz

 

Ing. Leoš Gál, odborný expert projektu; leos.gal@seznam.cz, leos.gal@restep.cz

Mgr. Josef Beránek, tiskový mluvčí; +420 774 557 699; tiskove@czu.cz; http://www.czu.cz

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Startuje desátý ročník fyzikální soutěže Vím proč

Do poloviny května se mohou žáci základních a středních škol přihlašovat do soutěže „Vím proč“ o sto tisícové výhry.

Využití umělé inteligence k objevení terapeutických protilátek

Bývalý vědecký pracovník EMBL (Evropská mikrobiologická laboratoř) zakládá start-up DenovAI – pro širší, rychlejší a levnější objevování ...

První důkaz jaderného štěpení ve hvězdách

Analýza poznatků získaných o 42 starých hvězdách v Mléčné dráze odhalila náznaky jaderného štěpení. Znamená to, že ve vesmíru mohou existovat prvky mnohem ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail