Počítače a internet

Článků v rubrice: 71

Ve Španělsku mají inteligentní město

U španělské Zaragozy mají inteligentní město. Představte si město, ve kterém se veřejné služby poskytují prostřednictvím integrovaného kontrolního monitorovacího systému. Centrální řídicí jednotka se stará o propojování dat a jejich zobrazení. Na základě výsledků analýzy dokáže „mozek“ celého města navrhnout vhodné chování mechanismu a jeho efektivnější adaptaci na ekonomické i ekologické podmínky.

Současné městské infrastruktury fungují nezávisle a vytvářejí tzv. „izolované ostrovy“. Dokáží řešit vždy jen jeden konkrétní problém. A to je málo. Toto omezení vyvolalo snahu po jejich modernizaci, podpoře, inovacích a samozřejmě také finančních dotacích. Izolovanost jednotlivých infrastruktur znemožňuje sdílet komplexní informace v reálném čase.

Město Valdespartera – dnešní výzva pro blízkou budoucnost

Rozvoj infrastruktury z hlediska zajištění efektivity zdrojů je pro nás jednou z velkých globálních výzev. Platí to zejména pro země s rozvíjející se ekonomikou a pro země se zastaralou a chátrající infrastrukturou.

 

O řešení směřující k udržení rovnováhy mezi potřebami svých obyvatel a dostupnými zdroji se úspěšně snaží technologie Invensys Operations Management. Příkladem konkrétního řešení je španělský projekt Ecocity Valdespartera na jihu od Zaragozy. Jde o rozvojový projekt na vybudování prvního města postaveného podle bioklimatických kritérií Kjótského protokolu. Technologie Invensys Wonderware zde městu Valdespartera pomáhá spravovat zařízení a veřejné služby a současně mu poskytuje výsledky ekologické analýzy různých městských systémů a technologií. Podle dat získaných během nejrůznějších aktivit města a jeho obyvatel vyhodnocuje míru souladu života lidí s jejich životním prostředím. Moderní technologie umožňuje vzdálené řízení řady městských služeb. Město je vlastně obrovskou laboratoří, která poskytuje ucelený pohled na veškeré operace, které se v řízení městských inženýrských sítí vyskytnou. Cílem je definovat a odzkoušet společné snímání dat a infrastrukturu pro měření a přenos informací do jednotného řídicího centra, které by sledovalo dodržování environmentálních kritérií.

Ekocity Valdespartera má celkovou plochu 243,2 ha, na které stojí 9680 domů. Protože 97 % z nich je určeno k bydlení, představuje toto Ekocity největší sociální projekt bydlení v současné době ve Španělsku. Komplex na místě bývalých kasáren má upravená veřejná prostranství, sociální, sportovní a výukové prostory a přímé dopravní spojení do centra města Zaragoza tramvají nebo autobusem.

Principy bioklimatického konceptu

Valdespartera je příkladem bioklimatického konceptu, který se řídí třemi hlavními principy:

 

· Územní plánování: kromě návrhu optimalizovaného řešení, např. pneumatického sběru odpadu, jsou budovy ve městě orientovány tak, aby co nejlépe využívaly světlo, a aby jejich stěny maximálně omezily negativní vliv větru.

· Architektura města: umožňuje jednoduchou údržbu, ploché střechy usnadňují umístění solárních panelů, skleněné stěny slouží jako „lapač“ energie a různé úpravy fasád umožňují městu odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám.

· Vhodné konstrukční systémy: podporují využití materiálů s vysokou schopností izolace a obnovitelnými funkcemi, jako je např. dřevo z místních zdrojů, které předchází vysokým energetickým nákladům potřebným na dovoz.

O projektu a jak dál

Projekt se začal formovat v roce 1999, v roce 2003 byly zahájeny práce na společných systémech a v roce 2007 Valdespartera přivítala své první obyvatele. Centrální řídicí systém ovládá a zpětnovazebně vyhodnocuje veškeré společné služby – zásobování pitnou vodou, splaškové a srážkové vody, zavlažovací systémy, rozvod elektřiny a zemního plynu, veřejné osvětlení, pneumatický odvoz odpadů, energeticky úsporné bydlení. Řídicí technologie umožňuje provádět více operací na dálku: zalévání zelených ploch, ovládání veřejného osvětlení, řízení vodovodní sítě, monitorování spotřeby energie v domácnostech, atd.

 

V první etapě projektu byly spolu se stavebními pracemi položeny trasy optických kabelů, ve druhé bylo nasazeno přístrojové vybavení, které později sloužilo pro správu sítě – motorové ventily, tlakové a světelné senzory, průtokoměry, hladinoměry, čerpadla atd., ve třetí fázi se zkonsolidovala komunikační infrastruktura a řídicí systémy se propojily s operačním střediskem.

Po dokončení stavebních prací a osazení technologií byl řídicí systém strukturován do tří hlavních oblastí. První zahrnuje „kritické služby“ související s vodními systémy: filtrační systém pro zavlažování z kanálu Imperial, tanky, kde se shromažďuje dešťová voda a obecní zdroje pitné vody.

Druhou oblast tvoří 196 kontrolních bodů, které dostávají informace z různých složek sítě: ceny vody a její spotřeba, kvalita zásobování vodou, ovládání a programování zavlažování, veřejného osvětlení, spotřeby elektřiny, objem a klasifikace odpadů, meteorologické parametry, atd.

Třetí část obsahuje 78 uzlových bodů (jeden pro každou urbanizační jednotku města), kde se shromažďují informace o spotřebě elektřiny, vody a plynu generované z 9000 digitálních chytrých měřidel instalovaných v každém z příbytků. Celkem jde o 21 483 signálů přijímaných přes 30 km optických kabelů i bezdrátově. Počítá se s tím, že do systému dálkového ovládání se budou postupně přidávat další funkce. Například se budou speciálně aktivovat postupy pro jaro, léto, podzim a zimu za současného zachování možnosti je přeprogramovat ručně podle povětrnostních podmínek. Pokud dojde k chybě, systém na ni sám upozorní a umožní ji v reálném čase vyřešit. Počítá se i s obrazovým monitorováním všech technických zařízení (tanky, filtrační stanice, atd.), nebo s možností získávat přímé informace o spotřebě energie v domácnostech za účelem její fakturace. Díky této funkci může Univerzita v Zaragoze sledovat, zda se ve městě daří dosahovat plánovaných energetických úspor.

Elektrické a plynové spotřebiče jsou již dnes regulovány speciálním systémem s vlastní rozvodnou, jejíž stavba byla umožněna díky dohodě s energetickou společností Endesa. A konečně je zde meteorologická stanice, která poskytuje informace o počasí v kontextu s informacemi o zavlažování, pouličním osvětlení a pneumatickém sběru odpadu získanými z jiných ekologických systémů.

Ve srovnání s dosavadní praxí vyžadující přítomnost provozovatele a obsluhy přináší celý systém významné úspory. Cílem projektu je prokázat, že energeticky účinné město může být realitou.

Weby:

Informace o Invensys Operations Management: iom.invensys.com.

 

O významu společnosti kombinující obchodní strategii s výrobou: www.infusionjourney.com.

O městě Valdespartera: www.valdespartera.es/index.aspx

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Alfred Werner a milník v dějinách chemie

K letošnímu stému výročí úmrtí zakladatele komplexní chemie Alfreda Wernera přinášíme jeho životopis i zajímavosti o vzniku nového vědního oboru anorganické chemie.

Profesoři laserové fúze - Bruecker a Siegel

O soukromém úsilí v oblasti termojaderné fúze jsme již psali vícekrát. O prvním „soukromníkovi“ zatím ani jednou. Poslyšte příběh, který měl dva konce. Dobrý a špatný. Vůbec prvními fúzními podnikateli byli Americký fyzik Keith Brueckner a podnikatel Kip Siegel.

Den otevřených dveří na MatFyz

dne 21.11.2019 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK tradiční Den otevřených dveří. Připravuje opět bohatý program, který probíhá po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Mnoho inspirativního nabídne také učitelům fyziky, matematiky či informatiky.

Vakuum jako na měsíci

Specialitou české pobočky firmy Edwards jsou přístroje pro oblast vědeckého vakua. Firma z Lutína jimi zásobuje celý svět. Díky vývěvám fungují nejpřesnější elektronové mikroskopy na světě či supersilné vědecké lasery.

Kvůli milované vědě se nestačil ani oženit

Pokud zalovíme v paměti a vzpomeneme si na školní léta, určitě se nám vybaví v hodinách chemie používaný laboratorní plynový kahan, nesoucí jméno jednoho z největších vědců 19. století, profesora Roberta Bunsena.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail