Počítače a internet

Článků v rubrice: 93

Ve Španělsku mají inteligentní město

U španělské Zaragozy mají inteligentní město. Představte si město, ve kterém se veřejné služby poskytují prostřednictvím integrovaného kontrolního monitorovacího systému. Centrální řídicí jednotka se stará o propojování dat a jejich zobrazení. Na základě výsledků analýzy dokáže „mozek“ celého města navrhnout vhodné chování mechanismu a jeho efektivnější adaptaci na ekonomické i ekologické podmínky.

Současné městské infrastruktury fungují nezávisle a vytvářejí tzv. „izolované ostrovy“. Dokáží řešit vždy jen jeden konkrétní problém. A to je málo. Toto omezení vyvolalo snahu po jejich modernizaci, podpoře, inovacích a samozřejmě také finančních dotacích. Izolovanost jednotlivých infrastruktur znemožňuje sdílet komplexní informace v reálném čase.

Město Valdespartera – dnešní výzva pro blízkou budoucnost

Rozvoj infrastruktury z hlediska zajištění efektivity zdrojů je pro nás jednou z velkých globálních výzev. Platí to zejména pro země s rozvíjející se ekonomikou a pro země se zastaralou a chátrající infrastrukturou.

 

O řešení směřující k udržení rovnováhy mezi potřebami svých obyvatel a dostupnými zdroji se úspěšně snaží technologie Invensys Operations Management. Příkladem konkrétního řešení je španělský projekt Ecocity Valdespartera na jihu od Zaragozy. Jde o rozvojový projekt na vybudování prvního města postaveného podle bioklimatických kritérií Kjótského protokolu. Technologie Invensys Wonderware zde městu Valdespartera pomáhá spravovat zařízení a veřejné služby a současně mu poskytuje výsledky ekologické analýzy různých městských systémů a technologií. Podle dat získaných během nejrůznějších aktivit města a jeho obyvatel vyhodnocuje míru souladu života lidí s jejich životním prostředím. Moderní technologie umožňuje vzdálené řízení řady městských služeb. Město je vlastně obrovskou laboratoří, která poskytuje ucelený pohled na veškeré operace, které se v řízení městských inženýrských sítí vyskytnou. Cílem je definovat a odzkoušet společné snímání dat a infrastrukturu pro měření a přenos informací do jednotného řídicího centra, které by sledovalo dodržování environmentálních kritérií.

Ekocity Valdespartera má celkovou plochu 243,2 ha, na které stojí 9680 domů. Protože 97 % z nich je určeno k bydlení, představuje toto Ekocity největší sociální projekt bydlení v současné době ve Španělsku. Komplex na místě bývalých kasáren má upravená veřejná prostranství, sociální, sportovní a výukové prostory a přímé dopravní spojení do centra města Zaragoza tramvají nebo autobusem.

Principy bioklimatického konceptu

Valdespartera je příkladem bioklimatického konceptu, který se řídí třemi hlavními principy:

 

· Územní plánování: kromě návrhu optimalizovaného řešení, např. pneumatického sběru odpadu, jsou budovy ve městě orientovány tak, aby co nejlépe využívaly světlo, a aby jejich stěny maximálně omezily negativní vliv větru.

· Architektura města: umožňuje jednoduchou údržbu, ploché střechy usnadňují umístění solárních panelů, skleněné stěny slouží jako „lapač“ energie a různé úpravy fasád umožňují městu odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám.

· Vhodné konstrukční systémy: podporují využití materiálů s vysokou schopností izolace a obnovitelnými funkcemi, jako je např. dřevo z místních zdrojů, které předchází vysokým energetickým nákladům potřebným na dovoz.

O projektu a jak dál

Projekt se začal formovat v roce 1999, v roce 2003 byly zahájeny práce na společných systémech a v roce 2007 Valdespartera přivítala své první obyvatele. Centrální řídicí systém ovládá a zpětnovazebně vyhodnocuje veškeré společné služby – zásobování pitnou vodou, splaškové a srážkové vody, zavlažovací systémy, rozvod elektřiny a zemního plynu, veřejné osvětlení, pneumatický odvoz odpadů, energeticky úsporné bydlení. Řídicí technologie umožňuje provádět více operací na dálku: zalévání zelených ploch, ovládání veřejného osvětlení, řízení vodovodní sítě, monitorování spotřeby energie v domácnostech, atd.

 

V první etapě projektu byly spolu se stavebními pracemi položeny trasy optických kabelů, ve druhé bylo nasazeno přístrojové vybavení, které později sloužilo pro správu sítě – motorové ventily, tlakové a světelné senzory, průtokoměry, hladinoměry, čerpadla atd., ve třetí fázi se zkonsolidovala komunikační infrastruktura a řídicí systémy se propojily s operačním střediskem.

Po dokončení stavebních prací a osazení technologií byl řídicí systém strukturován do tří hlavních oblastí. První zahrnuje „kritické služby“ související s vodními systémy: filtrační systém pro zavlažování z kanálu Imperial, tanky, kde se shromažďuje dešťová voda a obecní zdroje pitné vody.

Druhou oblast tvoří 196 kontrolních bodů, které dostávají informace z různých složek sítě: ceny vody a její spotřeba, kvalita zásobování vodou, ovládání a programování zavlažování, veřejného osvětlení, spotřeby elektřiny, objem a klasifikace odpadů, meteorologické parametry, atd.

Třetí část obsahuje 78 uzlových bodů (jeden pro každou urbanizační jednotku města), kde se shromažďují informace o spotřebě elektřiny, vody a plynu generované z 9000 digitálních chytrých měřidel instalovaných v každém z příbytků. Celkem jde o 21 483 signálů přijímaných přes 30 km optických kabelů i bezdrátově. Počítá se s tím, že do systému dálkového ovládání se budou postupně přidávat další funkce. Například se budou speciálně aktivovat postupy pro jaro, léto, podzim a zimu za současného zachování možnosti je přeprogramovat ručně podle povětrnostních podmínek. Pokud dojde k chybě, systém na ni sám upozorní a umožní ji v reálném čase vyřešit. Počítá se i s obrazovým monitorováním všech technických zařízení (tanky, filtrační stanice, atd.), nebo s možností získávat přímé informace o spotřebě energie v domácnostech za účelem její fakturace. Díky této funkci může Univerzita v Zaragoze sledovat, zda se ve městě daří dosahovat plánovaných energetických úspor.

Elektrické a plynové spotřebiče jsou již dnes regulovány speciálním systémem s vlastní rozvodnou, jejíž stavba byla umožněna díky dohodě s energetickou společností Endesa. A konečně je zde meteorologická stanice, která poskytuje informace o počasí v kontextu s informacemi o zavlažování, pouličním osvětlení a pneumatickém sběru odpadu získanými z jiných ekologických systémů.

Ve srovnání s dosavadní praxí vyžadující přítomnost provozovatele a obsluhy přináší celý systém významné úspory. Cílem projektu je prokázat, že energeticky účinné město může být realitou.

Weby:

Informace o Invensys Operations Management:https://www.se.com/ww/en/brands/invensys/invensys.jsp.

 

O významu společnosti kombinující obchodní strategii s výrobou: www.infusionjourney.com.

O městě Valdespartera: www.valdespartera.es/index.aspx

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co je zvláštního na oceánech

Asi 70 procent zemského povrchu je pokryto vodou, přesto oceány zůstávají pro vědce z velké části záhadou. O povrchu Měsíce se ví více než o hlubinách oceánu.

Nejhlubší místa oceánů

Létáme do vesmíru, hledáme cizí civilizace, a přitom na naší vlastní planetě jsou neprobádané říše, které se zdají být téměř mimozemské.

Malý modulární jaderný reaktor AP300

Společnost Westinghouse předvádí projekt malého modulárního reaktoru AP300. Je to zmenšená verze velkého osvědčeného reaktoru AP1000. Cílem společnosti je, aby první dodával energii do sítě během deseti let.

Soustředění FYKOS očima účastníka

Od 22. do 30. dubna se ve Frýdštejně, vesničce nedaleko Jablonce nad Nisou, konalo jarní soustředění FYKOSu, které bylo tentokrát s vesmírnou tématikou. Tradičně nechyběl program odborný, ani legendový.

Barum slaví sedmdesát pět let od svého založení

Značka Barum vznikla spojením názvů podniků Baťa, Rubena a Matador/Mitas. Před 75 lety bylo poprvé zaregistrováno dodnes používané logo značky Barum.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail