Počítače a internet

Článků v rubrice: 98

Ve Španělsku mají inteligentní město

U španělské Zaragozy mají inteligentní město. Představte si město, ve kterém se veřejné služby poskytují prostřednictvím integrovaného kontrolního monitorovacího systému. Centrální řídicí jednotka se stará o propojování dat a jejich zobrazení. Na základě výsledků analýzy dokáže „mozek“ celého města navrhnout vhodné chování mechanismu a jeho efektivnější adaptaci na ekonomické i ekologické podmínky.

Současné městské infrastruktury fungují nezávisle a vytvářejí tzv. „izolované ostrovy“. Dokáží řešit vždy jen jeden konkrétní problém. A to je málo. Toto omezení vyvolalo snahu po jejich modernizaci, podpoře, inovacích a samozřejmě také finančních dotacích. Izolovanost jednotlivých infrastruktur znemožňuje sdílet komplexní informace v reálném čase.

Město Valdespartera – dnešní výzva pro blízkou budoucnost

Rozvoj infrastruktury z hlediska zajištění efektivity zdrojů je pro nás jednou z velkých globálních výzev. Platí to zejména pro země s rozvíjející se ekonomikou a pro země se zastaralou a chátrající infrastrukturou.

 

O řešení směřující k udržení rovnováhy mezi potřebami svých obyvatel a dostupnými zdroji se úspěšně snaží technologie Invensys Operations Management. Příkladem konkrétního řešení je španělský projekt Ecocity Valdespartera na jihu od Zaragozy. Jde o rozvojový projekt na vybudování prvního města postaveného podle bioklimatických kritérií Kjótského protokolu. Technologie Invensys Wonderware zde městu Valdespartera pomáhá spravovat zařízení a veřejné služby a současně mu poskytuje výsledky ekologické analýzy různých městských systémů a technologií. Podle dat získaných během nejrůznějších aktivit města a jeho obyvatel vyhodnocuje míru souladu života lidí s jejich životním prostředím. Moderní technologie umožňuje vzdálené řízení řady městských služeb. Město je vlastně obrovskou laboratoří, která poskytuje ucelený pohled na veškeré operace, které se v řízení městských inženýrských sítí vyskytnou. Cílem je definovat a odzkoušet společné snímání dat a infrastrukturu pro měření a přenos informací do jednotného řídicího centra, které by sledovalo dodržování environmentálních kritérií.

Ekocity Valdespartera má celkovou plochu 243,2 ha, na které stojí 9680 domů. Protože 97 % z nich je určeno k bydlení, představuje toto Ekocity největší sociální projekt bydlení v současné době ve Španělsku. Komplex na místě bývalých kasáren má upravená veřejná prostranství, sociální, sportovní a výukové prostory a přímé dopravní spojení do centra města Zaragoza tramvají nebo autobusem.

Principy bioklimatického konceptu

Valdespartera je příkladem bioklimatického konceptu, který se řídí třemi hlavními principy:

 

· Územní plánování: kromě návrhu optimalizovaného řešení, např. pneumatického sběru odpadu, jsou budovy ve městě orientovány tak, aby co nejlépe využívaly světlo, a aby jejich stěny maximálně omezily negativní vliv větru.

· Architektura města: umožňuje jednoduchou údržbu, ploché střechy usnadňují umístění solárních panelů, skleněné stěny slouží jako „lapač“ energie a různé úpravy fasád umožňují městu odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám.

· Vhodné konstrukční systémy: podporují využití materiálů s vysokou schopností izolace a obnovitelnými funkcemi, jako je např. dřevo z místních zdrojů, které předchází vysokým energetickým nákladům potřebným na dovoz.

O projektu a jak dál

Projekt se začal formovat v roce 1999, v roce 2003 byly zahájeny práce na společných systémech a v roce 2007 Valdespartera přivítala své první obyvatele. Centrální řídicí systém ovládá a zpětnovazebně vyhodnocuje veškeré společné služby – zásobování pitnou vodou, splaškové a srážkové vody, zavlažovací systémy, rozvod elektřiny a zemního plynu, veřejné osvětlení, pneumatický odvoz odpadů, energeticky úsporné bydlení. Řídicí technologie umožňuje provádět více operací na dálku: zalévání zelených ploch, ovládání veřejného osvětlení, řízení vodovodní sítě, monitorování spotřeby energie v domácnostech, atd.

 

V první etapě projektu byly spolu se stavebními pracemi položeny trasy optických kabelů, ve druhé bylo nasazeno přístrojové vybavení, které později sloužilo pro správu sítě – motorové ventily, tlakové a světelné senzory, průtokoměry, hladinoměry, čerpadla atd., ve třetí fázi se zkonsolidovala komunikační infrastruktura a řídicí systémy se propojily s operačním střediskem.

Po dokončení stavebních prací a osazení technologií byl řídicí systém strukturován do tří hlavních oblastí. První zahrnuje „kritické služby“ související s vodními systémy: filtrační systém pro zavlažování z kanálu Imperial, tanky, kde se shromažďuje dešťová voda a obecní zdroje pitné vody.

Druhou oblast tvoří 196 kontrolních bodů, které dostávají informace z různých složek sítě: ceny vody a její spotřeba, kvalita zásobování vodou, ovládání a programování zavlažování, veřejného osvětlení, spotřeby elektřiny, objem a klasifikace odpadů, meteorologické parametry, atd.

Třetí část obsahuje 78 uzlových bodů (jeden pro každou urbanizační jednotku města), kde se shromažďují informace o spotřebě elektřiny, vody a plynu generované z 9000 digitálních chytrých měřidel instalovaných v každém z příbytků. Celkem jde o 21 483 signálů přijímaných přes 30 km optických kabelů i bezdrátově. Počítá se s tím, že do systému dálkového ovládání se budou postupně přidávat další funkce. Například se budou speciálně aktivovat postupy pro jaro, léto, podzim a zimu za současného zachování možnosti je přeprogramovat ručně podle povětrnostních podmínek. Pokud dojde k chybě, systém na ni sám upozorní a umožní ji v reálném čase vyřešit. Počítá se i s obrazovým monitorováním všech technických zařízení (tanky, filtrační stanice, atd.), nebo s možností získávat přímé informace o spotřebě energie v domácnostech za účelem její fakturace. Díky této funkci může Univerzita v Zaragoze sledovat, zda se ve městě daří dosahovat plánovaných energetických úspor.

Elektrické a plynové spotřebiče jsou již dnes regulovány speciálním systémem s vlastní rozvodnou, jejíž stavba byla umožněna díky dohodě s energetickou společností Endesa. A konečně je zde meteorologická stanice, která poskytuje informace o počasí v kontextu s informacemi o zavlažování, pouličním osvětlení a pneumatickém sběru odpadu získanými z jiných ekologických systémů.

Ve srovnání s dosavadní praxí vyžadující přítomnost provozovatele a obsluhy přináší celý systém významné úspory. Cílem projektu je prokázat, že energeticky účinné město může být realitou.

Weby:

Informace o Invensys Operations Management:https://www.se.com/ww/en/brands/invensys/invensys.jsp.

 

O významu společnosti kombinující obchodní strategii s výrobou: www.infusionjourney.com.

O městě Valdespartera: www.valdespartera.es/index.aspx

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

GloWAL: mapování globálních vodních zdrojů

67. Generální konference IAEA (Mezinárodní agentury pro atomovou energii) ve Vídni letos v létě vyzvala státy světa, aby se připojily k nové iniciativě – laboratorní síti, která ...

Fotovoltaika pod sněhem

Více než 20 tisíc českých domácností už má na střeše vlastní elektrárnu a tisíce dalších se k tomu chystají.

První plazma největšího tokamaku na světě

V sedmdesátých letech bylo jasné, že tokamak pro termojadernou fúzi udrží plazma potřebnou dobu, bude-li dostatečně velký. Stavěly se giganti JET (1983, EU), TFTR (1982, USA), JT-60 (1985, Japonsko), T-15 (1988, SSSR) a další.

Nejžhavější sen pod Sluncem

Třípól měl tu čest, že byl přímo u křtu nejnovější knihy o jaderné fúzi na českém knižním trhu. Šéfredaktorka Marie Dufková jí byla 3. listopadu kmotrou. Knížku napsal prof.

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail