Praktické informace

Článků v rubrice: 83

Kam s nimi aneb nebezpečné odpady v domácnosti

Běžně je doma hromadíme a možná ani nevíme, jak závažné škody na životním prostředí mohou napáchat. Léky, ředidla, čisticí saponáty nebo staré baterie z domácností totiž patří mezi nebezpečné odpady a neměly by rozhodně spolu s běžnými odpadky skončit v popelnici. Většina z nás dokáže běžný odpad bez zaváhání roztřídit – do zelených kontejnerů patří sklo, modrým náleží starý papír a do žlutých odnášíme plast. Jak ale naložit s neobvyklými odpady, jako jsou např. tonery do počítačů, střepy ze zrcadla nebo obal od vajíček?

Fotogalerie (5)
Typický elektroodpad

Srozumitelným symbolem všeobecně nebezpečných odpadů je obrázek přeškrtnuté popelnice. Na konkrétní nebezpečné vlastnosti odpadů pak obvykle upozorňují výstražné grafické symboly v oranžovém poli, například lebka nebo plameny. Ty prozradí, zda je konkrétní věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či jinak škodlivá. Kromě označení také musí být srozumitelně napsáno, jakou nebezpečnou látku výrobek obsahuje.

Léky a zdravotnický materiál

Ty patří k běžným nebezpečným odpadům. Pokud skončí v koši nebo v záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu. Čistírny odpadních vod si s kontaminací nemusejí stoprocentně poradit a voda plná farmaceutických zbytků pak může vážně ovlivňovat zdravotní stav nejen živočichů, ale i lidí. Nejlepším rozhodnutím je v tomto případě léky odnést zpátky do lékárny nebo do sběrných dvorů.

Barvy, ředidla a lepidla

Značné škody na životním prostředí či na zdraví lidí mohou způsobit také zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů, mořidel i jejich obaly. Často mají více nebezpečných vlastností zároveň. Například u lepidel se uvádí zároveň dráždivost, hořlavost i nebezpečnost pro životní prostředí. Jak naložit s obalem obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte z etikety, která doporučuje odevzdat obal na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné dvory, ale i mobilní sběry nebezpečného odpadu pořádané jednotlivými obcemi.

Do sběrných dvorů patří i nespotřebované čisticí a úklidové prostředky, které často obsahují dráždivé či jedovaté látky. Ekologičtější variantou je používat prostředky bez obsahu škodlivých látek. Běžné čisticí prostředky totiž mohou ohrožovat zdraví, a pokud ve velkém skončí ve vodních tocích, jsou vážnou hrozbou pro faunu i flóru.

Elektrospotřebiče a baterie

Další kategorii nebezpečných odpadů tvoří elektrozařízení. Nejen spotřebiče z domácnosti, ale také baterie a zářivky obsahují řadu nebezpečných látek, jako např. rtuť, těžké kovy či zpomalovače hoření. V chladničkách se navíc vyskytuje nebezpečný freon, který při úniku do ovzduší působí ztenčování ozonové vrstvy a umožňuje tak působení škodlivého UV záření na člověka.

Elektroodpad patří do zpětného odběru. Staré elektrospotřebiče je možné odevzdat u prodejců elektra kus za kus nebo je odnést do speciálních boxů umístěných ve školách, firmách a institucích. V rámci projektu Buď líný společnosti REMA Systém je možné objednat jejich bezplatný odvoz přímo z domu. K likvidaci starých baterií slouží také speciální boxy v supermarketech.

Tonery

Staré tonerové kazety do tiskárny nejsou samy o sobě považovány za nebezpečné, teoreticky je tak můžeme beztrestně vyhodit do směsného odpadu. Výrobci tonerových barev sice obvykle uvádějí, že tonery lidskému zdraví neškodí, někteří lékaři však upozorňují na rizika rakovinných onemocnění nebo chronických bronchitid v souvislosti s inhalací uhlíkového prášku, který tonery obsahují. Bezpečnější je tedy použité tonery vytřídit a odevzdat je spolu s elektroodpadem na místech zpětného odběru např. i společnost REMA Systém.

Výrobky z PVC

Řada věcí běžně užívaných v domácnostech se vyrábí z PVC. Ať jde o nádoby na vodu, láhve na ocet či kečup, obaly léčiv, koupelnové závěsy, rukavice, nebo o některé dětské hračky. Zda je konkrétní věc vyrobena z PVC, poznáme podle symbolu číslice 3 v trojúhelníkové značce s šipkami. Karcinogenní monomer vinylchlorid v měkkém PVC obsahuje změkčovadla, která se mohou například z hraček uvolňovat dětem přímo do slin. To představuje vážné riziko onemocnění rakovinou jater. Odpad z PVC patří do sběrných dvorů, odborníci však doporučují tyto výrobky nejraději vůbec nepoužívat.

Velkou chybu děláme, pokud do plastů bez rozmyslu házíme použitý obal od oleje. Zbytky oleje v láhvi totiž mohou následnou recyklaci velmi zkomplikovat a do kontejnerů na plasty tedy patří až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. V opačném případě jej raději vyhodíme do směsného odpadu. Podobně je lepší vymýt nebo alespoň pořádně vyprázdnit i kelímek od jogurtu.

A jak s dalšími problémovými odpady?


Obaly od vajíček
Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím vhodila do modrého kontejneru určeného ke sběru papíru. Papírové obaly od vajec jsou však vyrobeny z těch nejméně kvalitních papírových vláken a jejich další zpracování je problematické. Proto si zaslouží vyhodit rovnou do klasického směsného odpadu. To samé platí i pro roličky od toaletního papíru. Papír lze totiž recyklovat pouze sedmkrát – poté je jeho vlákno pro novou výrobu příliš krátké.

Rozbité zrcadlo
Ačkoliv bychom pravděpodobně se střepy z rozbitého zrcadla zamířili do nejbližšího zeleného kontejneru na sklo, udělali bychom chybu. Zbytky zrcadla tam rozhodně nepatří. Sklo zrcadla totiž obsahuje kovovou vrstvu, kterou z něj nelze sejmout. Správně se tedy mají střepy vyhodit do směsného odpadu. Obdobně do zeleného kontejneru nepatří ani autosklo, porcelán či plexisklo.

Vyřazené CD a DVD
Technický pokrok přináší i otázku, kam se starými CD nebo DVD nosiči. Odvézt je můžeme do sběrného dvora, třídit se ale dají i spolu s vysloužilými elektrospotřebiči. I když CD a DVD nejsou podle oficiální klasifikace elektroodpadem, mají k němu blízko, a proto se sbírají spolu s vyřazenými elektrozařízeními a následně předávají k dalšímu zpracování.

Papírové kapesníky
Použité papírové kapesníčky do kontejneru na papír z hygienických důvodů rozhodně nepatří. Recyklaci papíru ztěžuje nejrůznější znečištění, a proto do modrého kontejneru není vhodné vhazovat ani mastné papírové obaly. Stejně tak tam nepatří použité papírové pleny či dámské hygienické potřeby, které navíc většinou obsahují příměs plastu.

Polystyrenové termoobaly
Termoobal, do kterého nám v restauraci zabalí oběd „s sebou“, často chybně končí v běžném odpadu. Polystyren přitom jako druh plastu představuje cennou surovinu. V přírodě by se navíc sám nerozložil. Správně tedy patří po očištění do žlutého kontejneru.


O společnosti REMA Systém

Významným odběratelem elektrických odpadů a doslouživších elektronických zařízení v ČR je neziskově hospodařící společnost REMA. Systém byl v návaznosti na novelu zákona o odpadech založen 14. února 2005 a jeho iniciátory byli největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem jeho činnosti je zajištění efektivní recyklace. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v rámci nichž zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made zaměřený na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu, o kterém jsme informovali zde: www.www.www.3pol.cz/cz/rubriky/rozhovory/1275-poklady-z-elektroodpadu. O společnosti REMA Systém 3pól psal i zde: www.3pol.cz/cz/rubriky/bez-zarazeni/248-vite-ze-mobily.

Bližší informace: Lucie Paseková, mobil.: +420 724 791 537, e-mail: pasekova@lesensky.cz

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

AI v rukách teenagerů

Používání generativní umělé inteligence se zatím většina Čechů bojí, některý z nástrojů AI podle průzkumu společnosti Deloitte vyzkoušelo 22 procent populace.

Podpora čistých energetických zdrojů v České republice

V budoucnosti by se Česká republika měla spoléhat především na jaderné a obnovitelné zdroje. Preference rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů jako budoucího zdroje energie ...

Štěchovická přečerpávací elektrárna

Málokdo ví, že ve Štěchovicích u Prahy není jen akumulační vodní elektrárna, ale i přečerpávací. Ta nyní dostává nový řídicí systém.

Pomeranče bez chemikálií

Nahlédněte do továrny na pomeranče v Jihoafrické republice. Tyto lahodné plody zachránila před škodlivými moly jaderná metoda zvaná „sterilní hmyzí technika“.

Studenti pozorují radioaktivní částice přímo ve škole

Studenti Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické (SPŠSE) Dukelská v Českých Budějovicích mají nově k dispozici hned několik unikátních učebních pomůcek.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail