Praktické informace

Článků v rubrice: 81

Pozor na vadné plynové spotřebiče a ucpaný komín, hrozí smrtelné nebezpečí!

Vytápění a ohřev teplé vody pomocí plynového kotle či ohřívače je sice velmi úsporné a pohodlné, avšak vyžaduje trvalou péči o technický stav zařízení a nepodcenění jak dostatečného přísunu vzduchu, tak i bezpečného odvodu spalin. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat hlavně „komínovým“ spotřebičům. Plynový hořák totiž spotřebovává kyslík a nedokonalým spalováním plynu vzniká oxid uhelnatý, který může způsobit i smrtelnou otravu. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili několik tipů, jak riziko těchto nehod snížit.

Fotogalerie (3)
Bezpečnostní pojistka spalin v detailu

Používejte plynové spotřebiče s pojistkou spalin

Z hlediska bezpečnosti je klíčovou součástí komínového plynového spotřebiče teplotní pojistka spalin. Zejména u starších zařízení však pojistka často nefunguje nebo úplně chybí. Pojistka monitoruje teplotu spalin v odtahu do komína. Pokud teplota spalin na nějakou dobu, obvykle šedesát sekund, stoupne nad limitní hodnotu, znamená to, že má komín špatný tah a spotřebič je automaticky odstaven z provozu. Spotřebiče, které teplotní pojistkou vybaveny nejsou, nezaznamenají problém v odtahu spalin, a nebezpečné plyny končí v místnosti. Pokud používáte starší ohřívač bez pojistky spalin, je vhodné zvážit investici do modernějšího a bezpečnějšího zařízení. Přístroje bez pojistky spalin nesmí být instalovány v obytných místnostech!

Zabezpečte dobré větrání místnosti

Místnost, v níž je plynový spotřebič umístěn, musí být dostatečně větraná. Nebezpečí udušení hrozí při nedostatečném přísunu čerstvého vzduchu hlavně v koupelnách, kde je většinou umístěna karma nebo plynový zásobníkový ohřívač. Plynový hořák totiž spotřebovává vzdušný kyslík, kterého pak může být v místnosti nedostatek. Problémy s přísunem vzduchu pak úplně odpadají u spotřebičů typu „C“, které mají sání vzduchu vyřešeno z venkovního prostoru. Přesné parametry větrání místnosti s plynovým spotřebičem specifikuje norma TPG70401. Při uvádění těchto zařízení do provozu je bezpodmínečně nutné, aby odborná firma provedla měření, zda jsou prostory dostatečně větrané.

Nepodceňte údržbu a revize

I starší plynový spotřebič může pracovat spolehlivě a bezpečně, podmínkou je ale jeho dobrý technický stav. Každý průtokový ohřívač, topidlo či kotel by měl jednou ročně zkontrolovat servisní technik. Za revizi sice zaplatíte cca 1 000 Kč, získáte však jistotu, že váš kotel či ohřívač pracuje bez problémů a bezpečně. Servisní technik navíc vyčistí hořák, zkontroluje správnou funkci zapalování, zbaví vnitřek zařízení prachu a v případě potřeby vymění drobné součásti, jako jsou různá těsnění či membrány.

Pozor na stav komína

K bezpečnosti provozu „komínových“ plynových spotřebičů zásadním způsobem přispívá také dobrý technický stav komína. Právě ucpaný komín totiž bývá příčinou špatného odtahu spalin. Pokud navíc nemá plynový spotřebič teplotní pojistku spalin, je k neštěstí opravdu jen krůček. Každý komín by měl pravidelně prohlédnout kominík, a ten také odstraní případné ucpávky. Pokud jste majiteli rodinného domu, nepodceňujte pravidelnou kontrolu komína. Vůbec totiž neplatí, že pokud nepoužíváte kotel na tuhá paliva, nepotřebujete kominíka. Pokud bydlíte v bytě, zeptejte se na stav a údržbu komína majitele nebo osoby, která má údržbu domu ve společenstvu vlastníků na starosti.

Co můžete udělat pro zvýšení bezpečnosti svého plynového spotřebiče:

· Ať už se jedná o kotel či zásobníkový nebo průtokový ohřívač vody, kupujte výhradně takové zařízení, které má teplotní pojistku spalin.

· Zajistěte dobré větrání místnosti, v níž je plynové zařízení umístěno.

· Udržujte spotřebič v dobrém technickém stavu a jednou ročně jej nechte zkontrolovat odborníkem.

· Pokud je to možné, umístěte spotřebič do technické místnosti, nikoli do koupelny.

· Pozor na bezchybný stav komína. Pravidelná kontrola kominíkem by měla být samozřejmostí.

Nepodceňujte nebezpečí otrav v důsledku špatného provozu plynových spotřebičů

Podle statistik Českého statistického úřadu se loni v České republice náhodně otrávilo plynem 77 lidí. Velkou část těchto případů tvoří podle názoru odborníků otravy oxidem uhelnatým v důsledku nesprávné instalace či provozních vad plynových spotřebičů. V případě provozu zastaralých a vadných plynových zařízení hrozí zejména tato rizika:

· Udušení nedostatkem kyslíku – hoření plynu spotřebovává vzdušný kyslík. Při nedostatečném větrání místnosti se může jeho obsah ve vzduchu snížit natolik, že rapidně vzrůstá riziko mdlob a udušení.

· Otrava oxidem uhelnatým (CO) – tento zákeřný a vysoce toxický plyn vniká při nedokonalém spalování látek obsahujících uhlík, tedy i zemního plynu. Vzniká hlavně při špatném fungování hořáku a nedostatečném přístupu vzduchu ke spotřebiči. První pomocí při otravě je okamžité podání kyslíku. Oxid uhelnatý není cítit a je lehčí než vzduch.

· Otrava oxidem uhličitým (CO2) – zejména při nedostatečném odtahu spalin může u osob v místnosti s plynovým spotřebičem dojít k otravě oxidem uhličitým, který se začne hromadit v okolí. Tento nedýchatelný plyn je nebezpečný už v koncentraci 8 % až 10 %.


Oxid uhelnatý (CO)

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. Otrava nastává, vdechneme-li ho dostatečné množství. Je vysoce toxický, protože se na krevní hemoglobin váže pevněji než kyslík. Otrávený člověk má přitom „normální“ růžovou barvu, nikoli modrou. CO vzniká jako vedlejší produkt částečné oxidace uhlíku a jeho sloučenin během nedokonalého spalování látek uhlík obsahujících. Vzniká tehdy, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření příliš krátký, nebo není-li k dispozici dostatek kyslíku. Otrava oxidem uhelnatým je významným zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem ve většině vyspělých zemí světa.

Oxid uhličitý (CO2)
Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. Na 3 % v ovzduší člověk nereaguje, 5 % způsobuje závratě, nouzi o dech, ospalost, 8 % až 10 % bezvědomí a smrt. Při 20 % se člověk náhle zhroutí, smrt nastává do 5 až 10 minut.

Další informace:


Liliana Geisselreiterová, marketingový specialista ENBRA, a.s., geisselreiterova@enbra.cz, mobil: +420 724 264 374

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Test kontejnerů pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů do USA

ÚJV Řež úspěšně otestovala nový univerzální kontejner pro přepravu použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů typu MTR a TRIGA.

AI bude „game changer" pro telekomunikační průmysl

Obrovská popularita, kterou ChatGPT získal od svého spuštění v listopadu 2022, vzbudila velký zájem o generativní nástroje umělé inteligence.

Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Kde se vzalo vědecké myšlení? Co bylo na počátku kvantové teorie? Proč museli velcí vědci myslet filosoficky? Jak změnila kvantová teorie fyziku? Čím obohatit výuku na školách?

Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální

Recenzovaný časopis s úžasnou tradicí - letos vychází již 98. ročník! - je zaměřený na středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku a na jejich profesory, ale ...

Studenti – zahajuje se speciální studium pro kabeláře!

Speciální čtyřsemestrální studijní program má za cíl vychovat odborníky se spektrem znalostí potřebným pro kabelářský obor.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail