Praktické informace

Článků v rubrice: 83

Neinvazivní způsoby vysoušení zdiva

Pokud se dnes majitel nemovitosti rozhodne bojovat se vzlínající vlhkostí bez náročného podřezávání zdiva, má na výběr prakticky ze dvou neinvazivních metod, které dokáží výrazně snížit vlhkost zdiva bez nutnosti náročných stavebních úprav. Jak možné sanační metody fungují a v čem se liší jejich uplatnění v praxi?

(Poznámka redakce: ozval se nám čtenář, že zmíněné metody vysoušení zdiva zavání šarlatánstvím, a poukazoval na starší případy kdy Klub skeptiků Sysifos uděloval bludné balvany za podobné vysoušecí metody, které se ukázaly být podvodem. Nehodláme dělat závěry, firma se na vzniku článku naprosto nijak nepodílela. Nejde ani o reklamu, ani o odsouzení. Doporučujeme si přečíst odbornou doktorskou práci na téma vysoušení zdiva elektroosmózou: http://web.cvut.cz/ki/710/phd/balik.pdf. Zvídavý čtenář si dnes také může celkem snadno vyhledat nemovitosti, které tyto metody vyzkoušely, a zeptat se na výsledek.)

Fotogalerie (3)
Instalace elektrofyzikální jednotky (Zdroj Drymat)

Metoda elektrofyzikální

Spočívá v instalací řídicí jednotky, která po připojení k běžné uzemněné elektrické zásuvce indukuje elektromagnetické pole, které přeruší kapilární vzlínání vody ve zdivu. Voda se následně ze zdiva částečně odpaří a částečně se stáhne k záporně nabité zemině.

Fyzikální princip

V porézních materiálech putuje voda po přiložení elektrického pole od kladného k zápornému pólu. Tato fyzikální zákonitost byla objevena už před 150 lety Další vývoj a výsledky pokusů vedly k využití jevu v technice, průmyslu, stavebnictví a dalších oborech. Elektrofyzikální bezelektrodové odvlhčování zdiva s použitím generátorů magnetických pulzů napájených elektrickým proudem výrazně zjednodušuje postup odvlhčování zdiva. V několika měsících po instalaci putuje voda v kapilárních řečištích zdiva zpět do půdy  -  od + (plus) k - (mínus) pólu. Využívá se tedy zemského magnetismu. Silný minusový magnetický pól máme v podloží stavby, mírný kladný dodáme přístrojem do molekul vody obsažených ve zdech. V dalších letech pak elektroosmóza působí jako štít a brání opětovnému vzestupu vlhkosti do zdiva. (Stavební objekt  zůstává suchý včetně sklepů a základů stavby. Zařízení neruší žádné přijímače, vysílače ani jakékoli přístroje. Instalací a provozováním příslušného zařízení se dosáhne nejen vysoušení zdiva, ale také ochrany před jeho novým zavlhčením. V praxi nebyla zjištěna žádná omezení v použitelnosti uvedeného sanačního postupu, jedinou podmínkou je zajištění trvalého přívodu elektrické energie.

Odvlhčení zdiva touto metodou má dvě fáze:

Fáze vysoušecí, která trvá podle typu objektu a charakteru zdiva (cihla, kámen, smíšené zdivo), tloušťky  a míry zavlhčení v rozmezí 1 – 3 roky. „S každým zákazníkem se při instalaci elektrofyzikálního přístroje domluvíme na termínech pravidelných prohlídek. Při těchto prohlídkách kontrolujeme nepřetržitý provoz přístroje a nedestruktivní mikrovlnnou sondou MOIST 350 B měříme vlhkost zdiva v závislosti na jeho složení a tloušťce až do hloubky 800 mm,“uvedl Martin Jeřábek, obchodní ředitel Drymat.cz a dodal: „Během této doby také zaručujeme vysušení zdiva na normou tolerované hodnoty proti možnosti vrácení investovaných peněz.“Hloubkové měření vlhkosti je velmi přesné a umožňuje přesné porovnání průběhu vysoušení zdiva proti hodnotám vlhkosti  zjištěným a zaznamenaným na počátku při instalaci zařízení. Celé měření trvá cca 1-2 hodiny dle rozsahu stavby.

Fáze udržovací – po vysušení na normou dané hodnoty se zdivo další nepřetržitou činností jednotky udržuje v suchém stavu. V této fázi je možné provést výměnu starých původní vlhkostí opadávajících  omítek za nové. Jejich vhodnou skladbu doporučí odborný technik na základě provedeného chemického rozboru vzorku zdiva, při kterém se zjistí zejména obsah nežádoucích, ve vodě rozpustných hygroskopických solí. Tyto soli v případě ponechání původních omítek na vysušeném podkladu zpětně pohlcují vzdušnou vlhkost a mohou se projevovat jako viditelné vlhkostní mapy, které se zvětšují zejména při výkyvech počasí například v létě při vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Stavební praxe proto doporučuje vždy výměnu omítek po vysušení. Instalované zařízení dále pracuje v nepřetržitém a bezúdržbovém provozu.

Přednosti elektrofyzikální metody odvlhčování zdiva

 • Možnost využití pro každé zdivo s pórovitou strukturou (cihla, kámen, smíšené zdivo).
 • Žádné znečištění stavebními pracemi, není narušena statika vysoušeného objektu.
 • Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdí – vysoušení probíhá v celém profilu stavební konstrukce, vlhkost lze odstranit i z jinak velmi problematických konstrukcí (např. klenby).
 • Odsolení zdiva  – instalací systému se pozitivně ovlivní další sanační práce, zejména výměna starých omítek, protože systém urychlí migraci škodlivých hygroskopických solí na povrch omítek.
 • Získání hygienicky vhodného prostředí pro bydlení. Vysušením zdiva se odstraní prostředí umožňující růst plísní a hub, způsobujících při dlouhodobém pobytu zdravotní problémy (alergie, únava, astma aj.), přestane se tvořit zatuchlý zápach, nevlhnou bytové textilie. Uspoří se náklady na vytápění.
 • Elektrofyzikální přístroje značky Drymat® splňují nejpřísnější technické normy, bezpečně je lze využít ve školských a zdravotnických zařízeních, vyhovují požadavkům ochrany památek.
 • Elektrofyzikální metoda odvlhčování zdiva patří aktuálně k nejdostupnějším sanačním metodám s cenou již od 35 tis. Kč v závislosti na typu zvoleného přístroje (řídicí jednotky). Spotřeba elektrické energie na nepřetržitou činnost elektrofyzikální jednotky představuje zhruba částku 300 Kč ročně po celou dobu provozu. Instalaci by měl vždy předcházet odborně provedený vlhkostní průzkum.

Metoda aktivní (též mírné drátové) elektroosmózy

Při využití této metody se obvodové nebo vnitřní zdivo osadí soustavou kladných elektrod, které se instalují v tyčovém, kabelovém nebo síťovém provedení, přičemž vždy splňují podmínku chemické a biologické odolnosti, což znamená, že jsou vyrobeny z materiálů, které odolávají agresivnímu prostředí.  Jedná se zejména o škodlivé soli, různé plísně a houby, které se v ošetřovaném vlhkém zdivu vyskytují. Záporné tyčové elektrody se instalují do podzákladí nebo do paty zdiva. Kladné a záporné elektrody se připojí k řídicí jednotce kabelovým propojením. „Výhodou této metody je klíčová schopnost vysušovat zdi pod úrovní terénu. Je to často jediný způsob, jak vysušit suterény nebo sklepy,“ popisuje Martin Jeřábek.

Přednosti elektroosmózy

 • Nedojde k narušení stavební konstrukce – nenaruší se statika domu, metodu lze použít u památkově chráněných objektů.
 • Časově nenáročná instalace  – u rodinného domu zpravidla 2 – 3 pracovní dny.
 • Není nutno přerušit běžný provoz v objektu.
 • Cenová dostupnost, metodu lze aplikovat i po etapách zejména u větších objektů, např. bytových domů, škol s možností postupného rozšiřování dle rozpočtu investora.
 • Rychlé, rovnoměrné a účinné vysušení všech zdí i podlah včetně sklepních, pozitivní výsledky již od 3. měsíce po instalaci.
 • Minimální náklady na provoz systému, zhruba 300 Kč ročně.

Přístroj aktivní elektroosmózy by měl instalovat pouze proškolený technik, protože zdárný postup vysoušení je závislý na správné instalaci. Cena za zařízení se vzhledem k použitým komponentům pohybuje kolem hranice 100 000 Kč a je vhodná pro vysušení jak obvodového zdiva a příček, tak podlah i silně mokrých sklepních prostor běžných rodinných domů nebo i větších budov, včetně památkově chráněných objektů.

Dodavatele vybírejte pečlivě

Na trhu je bohužel řada nevyhovujících přístrojů, které popsaný princip vysoušení pouze napodobují. Pouze správně nastavená a odborně nainstalovaná řídicí jednotka může zajistit efektivní vysušení zdiva. Instalaci by měl v každém případě instalovat odborný technik, který provede důkladnou analýzu vlhkostních příčin a je schopen navrhnout optimální sanační opatření vedoucí  k odvlhčení daného objektu. Určení příčin vlhkosti zdiva by měli provádět odborně kvalifikovaní technici, optimálně s autorizací WTA (Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a obnovu památek) a ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví).  V oboru hydroizolací a odvlhčení zdiva s využitím přímých, nepřímých a doplňkových sanačních opatření je v Česku lídrem společnost Drymat.cz se stovkami úspěšných referencí. Pro měření vlhkosti zdiva používá pouze certifikované přístroje a měření provádí opakovaně s porovnáním hodnot v průběhu času. Práce provádí na klíč: Od prohlídky nemovitosti  a stavebně technického posouzení stavby, přes návrh sanačních opatření až po vlastní realizaci vybraného způsobu hydroizolace zdiva. Odborně kvalifikovaní technici navrhnou a zpracují také návrh doplňkových a nepřímých sanačních metod vedoucích k ucelenému procesu odvlhčení stavební konstrukce.

Fotografie použity s laskavým svolením firmy Drymat.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Startuje desátý ročník fyzikální soutěže Vím proč

Do poloviny května se mohou žáci základních a středních škol přihlašovat do soutěže „Vím proč“ o sto tisícové výhry.

Využití umělé inteligence k objevení terapeutických protilátek

Bývalý vědecký pracovník EMBL (Evropská mikrobiologická laboratoř) zakládá start-up DenovAI – pro širší, rychlejší a levnější objevování ...

První důkaz jaderného štěpení ve hvězdách

Analýza poznatků získaných o 42 starých hvězdách v Mléčné dráze odhalila náznaky jaderného štěpení. Znamená to, že ve vesmíru mohou existovat prvky mnohem ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail