Recenze

Článků v rubrice: 75

Krocení nekonečna – příběh matematiky od prvních čísel k teorii chaosu

Vyšla další kniha profesora Stewarta, díky které snad již nemůže být matematika jednodušší. Tato kniha se neobjevila najednou, ale má dlouhou a slavnou historii. Její vliv na vývoj lidské kultury byl vždy zásadní. V průběhu své evoluce až do počátku 21. století prostoupila všemi oblastmi vědecké aktivity a sehrála neocenitelnou roli v biologii, fyzice, chemii, ekonomii nebo inženýrských oborech. Na této disciplíně jsou závislé i všechny technické a technologické triumfy moderní doby. Prakticky všechno, co nyní považujeme za samozřejmost – od televize po mobilní telefony, od obřích letadel po satelitní navigační systémy v automobilech, od jaderné energetiky po lékařské vyšetřovací přístroje – spoléhá na matematické myšlenky a metody.

Fotogalerie (1)
Titulní stránka knihy

Je matematika věda? Je to umění? Možná obojí, možná něco úplně jiného. Matematika stojí stranou všech ostatních úspěchů člověka, je to styčný bod mezi rozumem a fantazií, kde je skutečné a neskutečné dokonale uspořádáno. Historie obecně je nekonečný příběh změny, kdy myšlenky vzkvétají a upadají, kultury vládnou a mizí, jednu hodnotu nahrazuje jiná. Ne tak v matematice. Jakmile matematik dokáže pravdivost svého tvrzení, už se nedá vyvrátit. Dnes je díky nashromážděné práci mnoha brilantních jedinců stará i moderní matematika tak rozsáhlým oborem, že není možné, aby ji v celé její šíři kdokoli zvládl.

Příběh matematiky

Mezi významnými světovými vědeckými kapacitami, které se vedle své vlastní výzkumné a učitelské práce věnují tvorbě populárně-naučné literatury, zaujímá přední místo Ian Stewart. Nedávno seznam překladů jeho knih rozšířilo nakladatelství CPress ve společnosti Albatros Media vydáním autorovy práce z roku 2008, ve zdařilém autorizovaném překladu Zdeňka Kubíka, nazvané „Krocení nekonečna – příběh matematiky od prvních čísel k teorii chaosu“ (Brno 2014, 1. vyd., 384 str., ISBN 978-80-264-0295-4). Kniha představuje jedinečnou exkurzi do historie matematiky tvořené významnými matematickými objevy a teoriemi, jež zásadním způsobem ovlivnily společnost a navždy změnily každodenní život člověka. Svým přímočarým a pro matematické laiky pochopitelným jazykem nabízí bez použití komplikovaných vzorců příběh o vývoji a minulosti matematiky, na kterou na rozdíl od profesionálních historiků nazírá dnešníma očima. Celé vyprávění je v rámci jednotlivých kapitol chronologické, kapitoly jsou však řazeny podle témat. Každá ze dvou desítek kapitol začíná pohledem do daleké minulosti a sleduje milníky, které se objevily, jak se předmět v čase rozvíjel. Ve vyprávění se objevují nejproslulejší matematici všech dob, jejichž myšlenky a činy jsou vždy velkými příběhy. Každý se vztahuje k nějaké hodnotě, závažnému problému, k objevu, který změnil náš způsob chápání světa a našeho místa v něm.

Co v knize najdete

Žetony, zářezy a tabulky (Zrod čísel) – Logika tvaru (První kroky v geometrii) – Symboly a čísla (Odkud pocházejí naše číselné symboly) – Kouzlo neznámé (Značka X) – Věčné trojúhelníky (Trigonometrie a logaritmy) – Křivky a souřadnice (Geometrie je algebra a algebra je geometrie) – Vzory v číslech (Počátky teorie čísel) – Systém světa (Vynález infinitezimálního počtu) – Přírodní zákony (Formulování fyzikálních zákonů) – Nemožné hodnoty (Mohou mít záporná čísla druhé mocniny?) – Pevné základy (Cesta za smyslem infinitezimálního počtu) – Nemožné trojúhelníky (Je Euklidova geometrie jediná možná?) – Vzestup symetrie (Jak neřešit rovnici) – Algebra dospívá (Čísla poskytují cestu ke strukturám) – Geometrie gumové blány (Kvalita vítězí nad kvantitou) – Čtvrtá dimenze (Geometrie z jiného světa) – Tvar logiky (Postavení matematiky na dosti pevné základy) – Jak pravděpodobné to je? (Racionální přístup k náhodě) – Chroupání čísel (Počítací stroje a výpočetní matematika) – Chaos a komplexita (I odchylky tvoří vzory). Podtéma knihy představuje praktické využití matematiky na řadě vybraných příkladů z různých oblastí lidské činnosti jak z minulosti, tak z dneška. Všechny pasáže jsou krátké a přehledně zpracované. Formát zpracování celého textu – proloženého četnými nákresy – dovolí ponořit se přímo do tématu, aniž bychom se museli probírat dlouhým povídáním. Pro pokročilejší zájemce o hlubší studium jsou na závěr uvedeny další knihy, časopisecké i internetové články (převážně v angličtině).

Citáty o matematice

„Žádný lidský výzkum nelze nazývat skutečnou vědou, pokud jej nemůžeme prokázat matematicky.“ (Leonardo da Vinci)

„...pokud můžete změřit a vyjádřit pomocí čísel to, o čem mluvíte, něco o tom víte; pokud to ale změřit nedovedete, pokud to neumíte vyjádřit v číslech, vaše vědomosti jsou nedostatečné a neuspokojivé.“ (Lord William Thomson alias Lord Kelvin, matematik a fyzik)

„Potíž s matematikou je v tom, že jak s ní jednou začnete, už se jí nezbavíte!“ (Terry Pratchett, britský spisovatel)

„Na světě existují tři typy lidí: ti, kteří dovedou počítat, a ti, kteří to nedovedou.“ (Ian Stewart, matematik a publicista)

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Čtrnáct mýtů kolem koronaviru

Nový koronavirus bohužel stále obchází svět a nechce ustoupit. Jak infikuje další a další lidi na celém světě, množí se také zpravodajské články a příspěvky na sociálních sítích. V záplavě informací je těžké oddělit skutečnost od fikce - a jak známo, ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail