Recenze

Článků v rubrice: 71

Krocení nekonečna – příběh matematiky od prvních čísel k teorii chaosu

Vyšla další kniha profesora Stewarta, díky které snad již nemůže být matematika jednodušší. Tato kniha se neobjevila najednou, ale má dlouhou a slavnou historii. Její vliv na vývoj lidské kultury byl vždy zásadní. V průběhu své evoluce až do počátku 21. století prostoupila všemi oblastmi vědecké aktivity a sehrála neocenitelnou roli v biologii, fyzice, chemii, ekonomii nebo inženýrských oborech. Na této disciplíně jsou závislé i všechny technické a technologické triumfy moderní doby. Prakticky všechno, co nyní považujeme za samozřejmost – od televize po mobilní telefony, od obřích letadel po satelitní navigační systémy v automobilech, od jaderné energetiky po lékařské vyšetřovací přístroje – spoléhá na matematické myšlenky a metody.

Fotogalerie (1)
Titulní stránka knihy

Je matematika věda? Je to umění? Možná obojí, možná něco úplně jiného. Matematika stojí stranou všech ostatních úspěchů člověka, je to styčný bod mezi rozumem a fantazií, kde je skutečné a neskutečné dokonale uspořádáno. Historie obecně je nekonečný příběh změny, kdy myšlenky vzkvétají a upadají, kultury vládnou a mizí, jednu hodnotu nahrazuje jiná. Ne tak v matematice. Jakmile matematik dokáže pravdivost svého tvrzení, už se nedá vyvrátit. Dnes je díky nashromážděné práci mnoha brilantních jedinců stará i moderní matematika tak rozsáhlým oborem, že není možné, aby ji v celé její šíři kdokoli zvládl.

Příběh matematiky

Mezi významnými světovými vědeckými kapacitami, které se vedle své vlastní výzkumné a učitelské práce věnují tvorbě populárně-naučné literatury, zaujímá přední místo Ian Stewart. Nedávno seznam překladů jeho knih rozšířilo nakladatelství CPress ve společnosti Albatros Media vydáním autorovy práce z roku 2008, ve zdařilém autorizovaném překladu Zdeňka Kubíka, nazvané „Krocení nekonečna – příběh matematiky od prvních čísel k teorii chaosu“ (Brno 2014, 1. vyd., 384 str., ISBN 978-80-264-0295-4). Kniha představuje jedinečnou exkurzi do historie matematiky tvořené významnými matematickými objevy a teoriemi, jež zásadním způsobem ovlivnily společnost a navždy změnily každodenní život člověka. Svým přímočarým a pro matematické laiky pochopitelným jazykem nabízí bez použití komplikovaných vzorců příběh o vývoji a minulosti matematiky, na kterou na rozdíl od profesionálních historiků nazírá dnešníma očima. Celé vyprávění je v rámci jednotlivých kapitol chronologické, kapitoly jsou však řazeny podle témat. Každá ze dvou desítek kapitol začíná pohledem do daleké minulosti a sleduje milníky, které se objevily, jak se předmět v čase rozvíjel. Ve vyprávění se objevují nejproslulejší matematici všech dob, jejichž myšlenky a činy jsou vždy velkými příběhy. Každý se vztahuje k nějaké hodnotě, závažnému problému, k objevu, který změnil náš způsob chápání světa a našeho místa v něm.

Co v knize najdete

Žetony, zářezy a tabulky (Zrod čísel) – Logika tvaru (První kroky v geometrii) – Symboly a čísla (Odkud pocházejí naše číselné symboly) – Kouzlo neznámé (Značka X) – Věčné trojúhelníky (Trigonometrie a logaritmy) – Křivky a souřadnice (Geometrie je algebra a algebra je geometrie) – Vzory v číslech (Počátky teorie čísel) – Systém světa (Vynález infinitezimálního počtu) – Přírodní zákony (Formulování fyzikálních zákonů) – Nemožné hodnoty (Mohou mít záporná čísla druhé mocniny?) – Pevné základy (Cesta za smyslem infinitezimálního počtu) – Nemožné trojúhelníky (Je Euklidova geometrie jediná možná?) – Vzestup symetrie (Jak neřešit rovnici) – Algebra dospívá (Čísla poskytují cestu ke strukturám) – Geometrie gumové blány (Kvalita vítězí nad kvantitou) – Čtvrtá dimenze (Geometrie z jiného světa) – Tvar logiky (Postavení matematiky na dosti pevné základy) – Jak pravděpodobné to je? (Racionální přístup k náhodě) – Chroupání čísel (Počítací stroje a výpočetní matematika) – Chaos a komplexita (I odchylky tvoří vzory). Podtéma knihy představuje praktické využití matematiky na řadě vybraných příkladů z různých oblastí lidské činnosti jak z minulosti, tak z dneška. Všechny pasáže jsou krátké a přehledně zpracované. Formát zpracování celého textu – proloženého četnými nákresy – dovolí ponořit se přímo do tématu, aniž bychom se museli probírat dlouhým povídáním. Pro pokročilejší zájemce o hlubší studium jsou na závěr uvedeny další knihy, časopisecké i internetové články (převážně v angličtině).

Citáty o matematice

„Žádný lidský výzkum nelze nazývat skutečnou vědou, pokud jej nemůžeme prokázat matematicky.“ (Leonardo da Vinci)

„...pokud můžete změřit a vyjádřit pomocí čísel to, o čem mluvíte, něco o tom víte; pokud to ale změřit nedovedete, pokud to neumíte vyjádřit v číslech, vaše vědomosti jsou nedostatečné a neuspokojivé.“ (Lord William Thomson alias Lord Kelvin, matematik a fyzik)

„Potíž s matematikou je v tom, že jak s ní jednou začnete, už se jí nezbavíte!“ (Terry Pratchett, britský spisovatel)

„Na světě existují tři typy lidí: ti, kteří dovedou počítat, a ti, kteří to nedovedou.“ (Ian Stewart, matematik a publicista)

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Profesoři laserové fúze - Bruecker a Siegel

O soukromém úsilí v oblasti termojaderné fúze jsme již psali vícekrát. O prvním „soukromníkovi“ zatím ani jednou. Poslyšte příběh, který měl dva konce. Dobrý a špatný. Vůbec prvními fúzními podnikateli byli Americký fyzik Keith Brueckner a podnikatel Kip Siegel.

Den otevřených dveří na MatFyz

dne 21.11.2019 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK tradiční Den otevřených dveří. Připravuje opět bohatý program, který probíhá po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Mnoho inspirativního nabídne také učitelům fyziky, matematiky či informatiky.

Vakuum jako na měsíci

Specialitou české pobočky firmy Edwards jsou přístroje pro oblast vědeckého vakua. Firma z Lutína jimi zásobuje celý svět. Díky vývěvám fungují nejpřesnější elektronové mikroskopy na světě či supersilné vědecké lasery.

Kvůli milované vědě se nestačil ani oženit

Pokud zalovíme v paměti a vzpomeneme si na školní léta, určitě se nám vybaví v hodinách chemie používaný laboratorní plynový kahan, nesoucí jméno jednoho z největších vědců 19. století, profesora Roberta Bunsena.

Chytré budovy v ohrožení

Čtyři z deseti počítačů řídících automatické systémy chytrých budov byly v prvním pololetí tohoto roku vystaveny nějakému druhu kybernetického útoku. Toto zjištění přináší společnost Kaspersky ve svém přehledu hrozeb zacílených na chytré budovy.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail