Recenze

Článků v rubrice: 75

Esencialismus aneb věnujme se podstatnému

Nakladatelství Management Press, člen skupiny Albatros Media, vydalo v tradičně výborném překladu Michala Čakrta novou knihu „Esencialismus“ s podtitulem „Zaměřte se na to podstatné“ (Praha 2015, 1. vyd., 216 str.). Publikace je dílem amerického kouče a lektora ve hvězdných firmách v proslulém kalifornském Silicon Valley (Apple, Facebook, Google, Twitter, Symantech), autora mnoha časopiseckých článků a publikací, Grega McKeowna.

Fotogalerie (1)
Titulní stránka knížky

Jak si zachovat soudnost nad sebou samým

Název zní sice na první pohled nezvykle, publikace však nabízí obsahově poutavý a velmi poučný text, který se vyznačuje srozumitelností, přístupností a přitažlivým výkladem. Napovídá, jak si zachovat plnou kontrolu nad svou volbou a jak dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně smysluplnosti svého konání. Současná doba je posedlá idejemi jak „ více stihnout“, „více udělat“, „mít všeho více“… To vede ke snaze stihnout všechno, za níž se mohou skrývat další soukromé motivy, jako například, „abychom se zavděčili všem“ či „abychom byli oblíbení“. Mnozí z nás se bojí, že jim něco uteče, že se na ně někdo naštve, že něco zmeškají. Řítí se pak od jedné věci ke druhé, život neúprosně ubíhá a úspěchy žádné.

Život se z 90 % skládá z nepodstatného

Na světě je mnoho činností a příležitostí, jak můžeme svůj čas a zdroje investovat. Přestože mnohé mohou být dobré, a některé dokonce velmi dobré, skutečností zůstává, že většina je nicotných a jen velmi málo skutečně zásadních. Esencialismus znamená naučit se rozlišovat a vybrat jen ty, které jsou skutečně zásadní – tedy esenciální. Nejde o to, dělat méně jenom proto, abychom si ušetřili čas a námahu. Jde o to, abychom čas a zdroje investovali co možná nejmoudřeji, tj. tak, aby přispívaly k dosažení co nejvyšší úrovně našich schopností. Esencialismus je disciplinovaný systematický přístup ke stanovení našeho nejvyššího přínosu a vykonání toho nejpodstatnějšího takřka bez námahy.

Esencialismus je metoda

Esencialismus není způsob, jak udělat něco navíc; je to metoda, jak dělat úplně všechno jinak. Jde o proces myšlení – esenciální logiku. Abychom mohli žít trvale, přirozeně a instinktivně podle esencialistických zásad, musíme zvítězit v boji s několika hluboce zakořeněnými nebezpečnými představami: „Musím“, „Všechno je důležité“ a pokud je zapotřebí a já chci, „Mohu stihnout všechno“.

Osvojit si zásady esencialismu vyžaduje nahradit mylné předpoklady logickými zásadami: „Vybral jsem si“, „Důležitých je pouze několik věcí“, a „Mohu stihnout cokoliv, ale ne všechno“. Neesencialista se domnívá, že důležité je téměř vše, vidí všechny příležitosti jako v zásadě rovnocenné. Esencialista má za to, že téměř vše je bezvýznamné, takřka nic není zásadní, odlišuje několik klíčových věcí od mnoha nepodstatných.

Struktura obsahu knihy

Text knihy je rozdělen do čtyř hlavních částí a 15 kapitol, odpovídajících stejnému počtu udělovaných rad. Úvodní část „Esence“ (Co je pro uvažování esencialisty klíčové) obsahuje vysvětlení způsobů myšlení lidí řídících se metodou esencialismu (Vybírat, Rozlišovat, Něco za něco). V dalších třech částech je tento způsob uvažování přetvořen do systematického procesu zaměřeného na soustředěnou snahu o méně, kterou lze použít v každé situaci nebo činnosti, která nás potká: Část II „Sondujte“ (Jak můžeme odlišit banální mnoho od zásadního mála), část III „Vylučujte“ (Jak můžeme osekat banální mnoho) a část IV „Realizujte“ (Jak můžeme dosáhnout toho, že nám oněch několik málo zásadních věcí půjde od ruky takřka samo?). V dodatku jsou uvedeny principy vůdcovství v esencialistických týmech.

Několik klíčových způsobů uvažování metodou esencialismu

1. Nemůžete stihnout všechno, není možné zavděčit se všem, věnovat se všem, využít všech příležitostí, naučit se všechno, být nejlepší ve všem.

2. V dnešní době si musíme stanovit priority. Co opravdu chci? Co je pro mne zásadní? Pokud si priority nestanovíme sami, ustanoví je automaticky jiní lidé.

3. Nepotřebujete do života přidávat pořád další věci.

4. Nepodstatné je skoro všechno. Život se skládá z 90 % „šumu“ a několika málo činností, na kterých nám opravdu záleží. Vyjasněte si, které to jsou. Co vás nejvíce naplňuje, k čemu máte největší talent, čím můžete nejvíce přispět?

5. Vybrat si jednu věc znamená vzdát se jiných. Smiřte se s tím. Mnoho z nás zapomnělo, že máme v životě možnost výběru – říká se tomu naučená bezmocnost. Myslíme si, že něco „musíme“. Ve skutečnosti tomu jen věříme. A když něco skutečně musíme, obvykle se najdou způsoby, jak to dělat jinak a lépe.

6. Hledejte esenci informací. Řiďte se intuicí: Které informace vás fascinují? Co cítíte?

7. Když se pro něco rozhodujeme, měla by odpověď být důsledně ANO, nebo NE. Nedělejte/ nekupujte/nevolte/nezkoumejte věci, které se vám líbí „jen trochu“.

8. Říkejte NE, jasně a důsledně.

9. Esenciální záměr: Udělejte jedno rozhodnutí, které eliminuje 1 000 dalších. Kterým směrem chci já?

10. Stanovujte si přesně definované konkrétní záměry; například „napíši 15 stránek o xxx do příštího úterý“. Identifikujte, co vám v tom brání, a překážky odstraňte. Určete si přesně a jasně, JAK to provedete.

11. Vizuálně se odměňujte za pokrok, vytvořte si pomůcky, které vám umožní vidět, kam jste se posunuli (např. graf postupu). Povzbudí vás to.

Užitečná pomůcka pro každého

Kniha je populárně napsanou příručkou racionalizace manažerského myšlení a jednání, užitečná každému, kdo si chce zlepšit rozhodovací procesy, šetřit si čas, lépe se soustředit na hlavní úkoly, nenechat se rozptylovat, pracovat účelně a jen na správných věcech. Autor svým uměním zacházet s praktickými příklady natolik osvěžuje čtení, že mnohdy vzniká dojem zábavného textu. Značná obsahová odlišnost i atraktivní způsob výkladu jsou zárukou, že publikace – přestože pojednává o tématech již mnohokrát zpracovaných – bude významným přínosem pro manažery, podnikatele, učitele, právníky, pracovníky státní a veřejné správy, mnohé studenty a všechny ty, kterým leží na srdci racionalizace jejich vlastní činnosti či pracovníků, které řídí.

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nová metoda odsolování

Stovky milionů lidí již dnes žijí v oblastech s nedostatkem vody. OSN předpovídá, že do roku 2030 bude až polovina světové populace žít v oblastech s vysokým nedostatkem vody. Krize má nastat i ve vyspělých zemích. Např.

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail