Recenze

Článků v rubrice: 74

Cena rektora ČZU pro knihu o fotovoltaice

Ocenění Cena rektora ČZU v Praze za nejlepší publikační výstupy v roce 2010 nedávno získala kniha kolektivu autorů M. Libra, V. Poulek: Fotovoltaika. Vydal: ILSA, Praha, 2010, 165 stran, ISBN 978‑80‑904311‑5‑7.

Fotogalerie (2)
Titulní strana publikace

Kapitoly knihy Fotovoltaika jsou pečlivě voleny tak, aby pokryly danou problematiku a přitom aby kniha zůstala zajímavá a čtivá i pro neodborníky. Text je srozumitelný a tudíž vhodný pro široký okruh čtenářů.

První polovina knihy se věnuje více teorii. Pojednává o fyzikální podstatě světla, Slunci, plazmatu jako stavu sluneční hmoty, fyzikální podstatě fotovoltaické transformace energie a o fotovoltaických článcích a panelech. Druhou polovinu autoři zaměřili prakticky a hovoří o různých konstrukcích a aplikacích solárních fotovoltaických systémů, o jejich ekonomice, testování životnosti a o akumulaci transformované energie. Závěr knihy uvádí i přehled pravidelných konferencí a výstav, které slouží k setkání odborníků a ke zvyšování vzájemné informovanosti ze světa novinek v perspektivním oboru. Text doplňují četné černobílé obrázky – schémata a názorné grafy. V příloze čtenář navíc najde 103 barevných obrázků, které představují různé instalace solárních systémů i záběry z konferencí a výstav.

Knížka, jejíž první vydání finančně podpořila energetická společnost ČEZ, je dosud nejucelenější monografií o fotovoltaické transformaci energie. Spotřeba energie stále roste, zdroje fosilních paliv mají své limity a navíc jejich spalováním vznikají tzv. skleníkové plyny. Proto obnovitelné zdroje energie neustále nabývají na významu a podíl jejich využívání v posledních letech stále vzrůstá. To byl i závazek České republiky vůči Evropské unii. Autoři však význam fotovoltaických zdrojů elektřiny nepřeceňují. Přiznávají, že ještě dlouho budou v energetickém mixu pouze zdroji doplňkovými. Zdůrazňují, že minimálně po celé 21. století bude mít klíčový význam jaderná energie.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Hledání hmotnosti neutrina

Částice, o níž se kdysi předpokládalo, že je nehmotná, hmotnost má. Je pravděpodobně 500 000 krát menší než elektron, případně ještě menší. Nový horní limit hmotnosti neutrina je 1,1 elektronvoltu. (Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu.

Kuriózní pojídání arsenu

Určité empirické zkušenosti s jedovatými látkami pocházejí již z doby prehistorické, ale první písemné zmínky o nich najdeme ve starém Egyptě. Vražedné a sebevražedné prostředky se těšily velké pozornosti také v antickém Řecku a Římě, avšak svého vrcholu dosáhlo travičství až v době renezance.

Zadrátovaný ITER

14. dubna 2020 uplynulo 40 let od havárie Apolla 13. Kosmonauti tehdy na Měsíc nevystoupili, „pouze“ ho s vypětím všech sil obletěli. Jejich šťastný návrat na Zemi sledoval s rozechvěním celý svět.

Deštný prales pod Antarktidou

Antarktida nebyla vždy zemí ledu. Před miliony let, kdy byla stále součástí obrovského kontinentu na jižní polokouli zvaného Gondwana, vzkvétaly poblíž jižního pólu stromy. Nově objevené fosílie stromů a dalších organizmů odhalují, jak se pralesu dařilo.

Dvě cívky na cestě a sedmnáct jich čeká

V letech 2004-2005, kdy se rozhodovalo, zda se bude tokamak ITER stavět v Japonsku nebo v Evropě, byla jedním z velmi diskutovaných argumentů přeprava výrobků. Ty rozměrné  se měly dopravovat od výrobce na staveniště ITER po moři.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail