Studenti

Článků v rubrice: 239

Studenti, změřte síly v soutěži nadaných „jaderníků“!

ÚJV Řež, a. s., a Česká nukleární společnost vyhlásily nový ročník „Soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření“.

Fotogalerie (2)
Odměňování vítězů loňského ročníku soutěže na konferenci Czech Young Generation (Zdroj: ČNS a UJV)

Cílem soutěže je popularizovat obory související s jadernou energetikou a motivovat studenty k dosažení co nejlepších studijních výsledků. Finanční náklady na ocenění prací nejúspěšnějších autorů a odměny oponentům nesou rovným dílem ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež), a Česká nukleární společnost (ČNS).

Soutěž na téma mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření bude zahrnovat tři kategorie prací:
• bakalářské,
• diplomové,
• doktorské.

Termín přihlášek do 30. září 2014

Návrhy k zařazení prací do soutěže budou (na základě vlastního hodnocení jejich úrovně) zasílat příslušné fakulty/katedry do ÚJV Řež, a. s., k rukám tajemníka Rady pro spolupráci s vysokými školami, do 30. září 2014.

 

Podmínky soutěže

Návrhy musí být předloženy na předepsaném formuláři, včetně přiložené soutěžní práce a posudků vedoucího práce a oponentů. Úvodní hodnocení všech prací a výběr nejvýše tří z nich v každé kategorii, provedou společně členové výboru z ÚJV Řež, a. s., a ČNS. Detailního hodnocení vybraných prací s vypracováním písemného posudkem se ujmou oponenti. Závěrečné vyhodnocení soutěžních prací na základě oponentských posudků a stanovení jejich pořadí v rámci jednotlivých kategorií se uskuteční do konce října 2014.

 

Jako každoročně se autorské prezentace soutěžních prací a oficiální vyhlášení výsledků soutěže uskuteční na konferenci CYG (Czech Young Generation) – Mladé generace ČNS v prosinci v Brně.

Kontakty

ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, tel.: + 420 266 17 3235,
email: vladimir.vercak@ujv.cz, http://www.ujv.cz

 

Mgr. Martin Matas, HR Business partner v ÚJV Řež, a. s., odpovědný za spolupráci s vysokými školami.

ÚJV Řež, a. s., se zaměřuje v České republice i v rámci mezinárodních kontraktů na inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení. Nabízí komplexní a systémové služby zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření, v oblasti výzkumu a sledování stavu materiálů koncepčních a prováděcích projektů při nakládání s radioaktivními i neradioaktivními odpady. Specializuje se na vývoj a výrobu radiofarmak. Za téměř 60 let své existence se společnost stala odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky a využití ionizujícího záření. Je součástí Skupiny ÚJV, ve které jsou špičková pracoviště a instituce mezinárodního dosahu: Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a EGP Invest, spol. s r.o. v Uherském Brodě.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak funguje produkce radionuklidů pro medicínu v době koronakrize

Nemocnice na celém světě řeší nejen COVID-19, ale i běžný provoz (i když mnohde v omezené míře). Moderní medicínu si neumíme představit bez nukleární medicíny a jejích pomocníků - radionuklidů. Produkce radionuklidů pro medicínu tedy musí pokračovat i v době pandemické krize.

Hledání hmotnosti neutrina

Částice, o níž se kdysi předpokládalo, že je nehmotná, hmotnost má. Je pravděpodobně 500 000 krát menší než elektron, případně ještě menší. Nový horní limit hmotnosti neutrina je 1,1 elektronvoltu. (Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu.

Kuriózní pojídání arsenu

Určité empirické zkušenosti s jedovatými látkami pocházejí již z doby prehistorické, ale první písemné zmínky o nich najdeme ve starém Egyptě. Vražedné a sebevražedné prostředky se těšily velké pozornosti také v antickém Řecku a Římě, avšak svého vrcholu dosáhlo travičství až v době renezance.

Zadrátovaný ITER

14. dubna 2020 uplynulo 40 let od havárie Apolla 13. Kosmonauti tehdy na Měsíc nevystoupili, „pouze“ ho s vypětím všech sil obletěli. Jejich šťastný návrat na Zemi sledoval s rozechvěním celý svět.

Deštný prales pod Antarktidou

Antarktida nebyla vždy zemí ledu. Před miliony let, kdy byla stále součástí obrovského kontinentu na jižní polokouli zvaného Gondwana, vzkvétaly poblíž jižního pólu stromy. Nově objevené fosílie stromů a dalších organizmů odhalují, jak se pralesu dařilo.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail