Soutěže

Článků v rubrice: 53

Vítěz dubnové soutěže

Správná odpověď: uvařené vejce je tuhé, po roztočení dlouho rotuje, syrové vejce se jen kolébá, ihned se zastaví vlivem tření kapalného obsahu o pevnou skořápku. Kapalina uvnitř má setrvačnost zůstat na místě a netočit se. Za správnou odpověď posíláme dárek do Uherského Hradiště a gratulujeme panu Milanu Zelinkovi.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Nemůžeme ovšem ponechat nepovšimnutou odpověď pana Ondřeje Čížka z Jindřichova Hradce, který sice nebyl nejrychlejší, ale zato nejoriginálnější:

ÚVOD DO KLASICKÉ FYZIKÁLNÍ VEJCODYNAMIKY


Nejprve považuji za svou povinnost se jako prezident JIHOČESKÉHO CENTRA APLIKOVANÉ CIMRMANOLOGIE a zároveň předseda její fyzikální sekce se co nejostřeji ohradit vůči diskriminačním podmínkám tohoto soutěžního kola.

Redakce se rozhodla odměnit nikoliv nejlepší, ale nejrychlejší odpověď.

To je zjevně účelové a mimořádně diskriminující: Než najdu noťas, síťový kabel a brýle, než tu tři roky starou předpotopní herku přinutím, aby se připojila k internetu, má průměrný ajfouňák odeslaný mail a je za vodou. Nehledě na to, že musím v zaměstnání mnohdy i pracovat a v noci občas spím, takže mi vyhlášení tématu soutěže uteklo.

Další ošklivý podraz vidím v tom, že kdokoli odpoví na Vaši otázku, riskuje ztrátu morálního kreditu, případně i vysokoškolského titulu, protože bude jen těžko dokazovat, že se nedopustil plagiátu: Řešení problému znám od svých sedmi let, kdy jsem se stal velikonoční obětí sadistické feministické spolužačky, která se mi za svědomitý výprask pomlázkou odvděčila obarveným SYROVÝM vajíčkem.

V tu chvíli jsem byl poprvé v životě oprsklý – a dodnes mi to zůstalo. Prý posttraumatický extraovulačně poststresový syndrom, říká můj psychoanalytik. Ale co nás nezabije, to nás posílí!

Nebožka babička mě tehdy nejprve odvejcila a pak mě naučila onu fintu s rozpoznáním syrového a vařeného vejcete:

Vejce položíme na hladký stůl či na talíř, uchopíme mezi palec a ukazovák téže ruky a pohybem připomínajícím lusknutí prstů roztočíme.

Je-li vejce vařené, rotuje poměrně dlouho.

Je-li syrové, rotuje výrazně pomaleji a brzy se zastaví.

Proč?

Dodnes v duchu slyším tu prostou, leč moudrou vesnickou stařenku s naškrobeným fěrtouškem a s tvářemi jak míšenská jablíčka, jak s výrazem intelektuální převahy ševelí bezzubými dásněmi:

„Když to, Ondřejíčku, s přihlédnutím k tvé omezené intelektuální kapacitě mírně natvrdlého sedmiletého hocha extrémně zjednoduším, můžeš se na syrové vejce koukat jako na prostou nádobu tvaru ovoidu, vyplněnou kapalnými strukturami o relativně vysoké viskozitě.

Naproti tomu natvrdo vařené vejce je vpodstatě fyzikálně durchunddurch kompaktní objekt téhož tvaru.

Pokusme se roztočit obě vejce stejným způsobem:

V případě VAŘENÉHO vejcete je výsledek jasný jako facka.

Naše prsty předají CELÉMU vejceti určitou úhlovou rotační rychlost a tím i energii. Jako prostá vesnická stařenka ji spočítat neumím, ale intuice mi říká, že to nebude nikterak extrémní makačka na bednu: Vejce se roztočí a nebýt tření vzduchu a tření o stůl by se točilo i tehdy, až já tady nebudu... Tedy... hm. Teď si nejsem jistá gravitační interakcí s okolním vesmírem, vyprdnout se na to...

A koukej, jak se to roztočené vařené vejce kýve! Nevíš proč?... Ale podstatné věci jsou mi takňák v globálu jasné...

Ale když se pokusíme roztočit SYROVÉ vejce, roztočíme především jeho lehkou skořápku. Kapalný vnitřek se snaží v souladu se starým Newtonem zůstat v klidu, takže když vejce pustíme, téměř stojící těžký vnitřek ubrzdí skořápku plus vrstvu bílku, kterou jsme roztočili plus žloutek, který prý sice bývá upoután takovými jakoby šňůrkami ke skořápce, ale je uprostřed, takže em vé na druhou... poloměr nic moc... Je ti to jasné? No a to rychlejší zastavení v důsledku vnitřního tření ti snad nemusím vysvětlovat!“ A zářivě se na mne usmála hubou od ucha k uchu.

Zíral jsem:„A babičko, jak to, že máte najednou tak velké zuby?“

Zvážněla. „Vidím, že máš postřeh! Nevíš náhodou, kterej hajzlík mi předevčírem schoval zubní protézu na trámu v kůlně, přesně pod tím loňským vosím hnízdem?“

Ach, babičko, jak mi chybíš! Toho dne jsem se rozhodl pochopit Zákony Fyziky...

Do dnešního dne se mi to nepodařilo.

Takže raději zůstanem u těch vejcat.

Veselé příští Velikonoce přeje

Ondřej Čížek, prezident JCAC

P. S.: Blahopřeji i případnému rychlejšímu výherci. Jak pravil zakladatel novodobých olympijských her: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!


K velikonoční soutěži (uhádnutí, které vejce je syrové a které vařené), jsme dostali návrhy několika neotřelých metod, a rozhodli jsme se, že o ně naše čtenáře neochudíme. Vizte tedy dopis, který přišel do redakce:

Vážená redakce,

z titulu předsedkyně Kontrolní a revizní komise Jihočeského centra aplikované cimrmanologie jsem o velikonočních svátcích prováděla pravidelnou kontrolu soukromé korespondence prezidenta našeho Ústavu.

Při této příležitosti jsem objevila i příspěvek, který náš p. prezident zaslal redakci Vašeho časopisu.

Dovoluji si k němu připojit několik závažných připomínek:

Za téměř skandální považuji, že p. prezident natolik nedůvěřuje vědeckému odkazu své babičky, že považoval za nutné opakovaně vařit a roztáčet vejce na stole.

To mi připadá jako nedůvěra k odkazu starších generací. Vzhledem k tomu, že mi nedávno bylo 103 let, se mne tento přístup dotýká i osobně.

Navíc byla k opakovaným pokusům použita kopa vajec z ústavního kurníku. Vejce neprošla řádným účetnictvím a po skončení experimentu nebyla předpisově zlikvidována, nýbrž obarvena a použita k velikonočním pohansko‑machistickým orgiím.

Syrová byla dokonce úmyslně rozbita, doplněna cukrem a etylalkoholem a zkonzumována coby vaječný koňak.

Shodou okolností Vám mohu nabídnout své vlastní nejnovější výzkumy z oblasti selekce vařených a nevařených vajec, původně připravené pro časopis NATURE.

Jeho šéfredaktor, můj dávný dobrý přítel, se omluvil a doporučil mi Váš internetový časopis. Vzpomněl si totiž, že kdykoli předtím otiskli některý z mých článků, museli zvýšit pro velký zájem náklad NATURE o padesát až sto procent.

V současné krizi však mají limitovaný příděl papíru a hrozil by výpadek jednoho čísla.

METODA AKUSTICKÉ ANALÝZY ROTUJÍCÍHO VEJCETE

Potřebujeme notebook, program pro analýzu akustického spektra, mikrofon, vejce, stůl.

Metoda využívá rozdílného útlumu akustických signálů při průchodu syrovým a vařeným vejcetem.

Roztočíme vejce na stole. Vejce vyluzuje typický zvuk, vzniklý třením skořápky o desku stolu. Vlivem rozdílného útlumu v kapalném (syrovém) a tuhém (vařeném) akustickém prostředí má snímaný signál zřetelně odlišný průběh.

Průkaznějších výsledků dosáhneme, nalepíme–li miniaturní bezdrátový mikrofon tavným lepidlem přímo na vejce. (Mikrofon, tzv. štěnici, vám rád daruje některý známý poslanec/poslankyně českého parlamentu). Nezapomeňte mikrofon vyvážit dvěma rybářskými olůvky, jinak se vejce překlápí!

SKUPINA KVAZIROTAČNÍCH METOD – ÚVOD

Následkem intenzivní a finančně náročné právní aktivity, (o níž bych se v současné protikorupční hysterii nerada zmiňovala) se mi podařilo získat do vlastnictví rekreační chaloupku po mé babičce, Eulálii von Goldmaul I. Komplikací byly nejen Benešovy dekrety, ale i nedořešené pozemkové vlastnictví v přísně chráněné kůrovcové lokalitě Šumavského národního parku, do níž je povolen pouze letecký přístup.

1. dubna t. r. jsem už třetí den vařila v bývalém kozím chlívku perník, a poslouchala na plné pecky na svém MP3 přehrávači strhující finále Prstenu Nibelungů. Tím se stalo, že mi zcela unikl nejen rachot vrtulníku, ale i výstražná střelba. Až když mi na záda dopadly vyražené dveře a dvě postavy v neprůstřelných vestách s automatickými útočnými puškami v ponosu, zareagovala jsem zcela instinktivně – tak, jak nás to učil náš instruktor sebeobrany na Univerzitě třetího věku: Paralyzovala jsem útočníky intenzivním ječením, zneškodnila je hmaty, chvaty, kopy a údery francouzskou holí, sebrala jim pušky, přikryla vyraženými dveřmi a vyběhla ven. Z lesa vybíhala šestice dalších ozbrojenců. Snažila jsem se je varovat, ale pozdě: Vběhli do hrablového pole…

(Hrablové pole: Mechanická obdoba známého elektronického pole hradlového. Sestává z většího počtu hrábí. Používám jej jako sofistikovanější a neletální náhražku minového pole, protože se v rámci možností snažím respektovat ženevské konvence.)

Pokud jste již někdy šlápli na hrábě položené hroty vzhůru a násada vás majzla přes kokos, dokážete si představit následky: Měli sice přilby a neprůstřelné vesty, já však nastavuji konce násad hrábí půlmetrovými odřezky olověné trubky. Kvalitní přilba zkracuje sice dobu bezvědomí na pět až sedm minut, ale ušetřený čas je dekompenzován problémem, jak sundat prasklou přilbu naraženou přes oči, když nic nevidíte, moc vám to nemyslí a do praskliny vrůstá boule.

Následující hodina byla pro ženu mého věku mimořádně fyzicky i psychicky náročná. Rozhodla jsem se ji zde nepopisovat.

Zájemce odkazuji na připravovaný celovečerní akční film s pracovním názvem PRŮSER.

Naštěstí totiž po celou dobu běžela šestice 3D automatických skrytých kamer.

Bude stačit záběry sestříhat, vypustit nejvulgárnější vojenské výrazy (za které by se styděl(a) i k(K)očí), požádat Zdeňka Trošku o dotočení několika lyrických pasáží a přihlásit k nominaci na Oskara. (Při vší své skromnosti se domnívám, že scéna havárie vrtulníku po srážce s letícím koštětem a následná scéna jeho hašení dezorientovaným pilotem vstoupí do dějin světové kinematografie.)

Bylo zapotřebí veškerých mých celoživotních diplomatických zkušeností a pěti lahví becherovky, než se mi podařilo přesvědčit všechny zúčastněné, že se vlastně nic vážného nestalo. Největším problémem, bylo vysvětlit triviální fakt, že zpravodajská informace o vaření perníku byla v jádru pravdivá – že se však jedná o nutnou impregnaci stylové střešní krytiny mé chaloupky proti povětrnostním vlivům a jejímu ožeru prepubertální mládeží: Perníkové tašky vařím ve směsi dehtu z borové smůly, badyánu, hřebíčkové silice a ricinového oleje. Stačí ochutnat a strávíte neveselý den v domečku se srdíčkem – pokud se vám podaří tam včas doběhnout a není tam již obsazeno rychlejším členem vašeho dětského gangu.

Protože jsem prozřetelně ukryla veškeré zbraně, dokud byli indisponováni, souhlasili ti sympatičtí chlapci výměnou za jejich vrácení, že mi pomohou s fyzikálními experimenty v oblasti kvazirotační vejcodynamiky.

Jde o to, že rozlišit syrové a vařené vejce je jednodušší, pokud jsou vejce, aparatura i pozorovatel ve vzájemném klidu. To však bohužel odporuje zadání časopisu Třetí pól, podle nějž se musí vejce točit. Nezbývá tedy nic jiného, než umístit vejce na severní či jižní pól, ale já nesnáším zimu.

Máte‑li však k dispozici minimálně pět statných ozbrojenců a pevný stůl, nabízí se příslovečná třetí cesta – čtyři z nich uchopí stůl za nohy, zdvihnou jej a pobíhají rychle v kruhu o poloměru, rovnajícím se půlce vzdálenosti mezi protilehlými nohami. Tím zároveň roztočí i veškerá vejce na stole umístěná… Pátého ozbrojence posadíme se zkříženýma nohama na stůl jako nosiče vajec a experimentátora a můžeme začít.

METODA PĚTI OZBROJENCŮ A AKUMULÁTOROVÉHO ŠROUBOVÁKU

Vejce sice nesmíme podle zadání rozbít, nikde však není řečeno, že do skořápky nesmíme vyvrtat malou dírku. Upneme do sklíčidla akušroubováku či vrtačky vrtáček o co nejmenším průměru. Po roztočení stolu i vrtačky navrtáme do skořápky dírku, vrtáček z vejcete vytáhneme a ohmatáme. Lepí‑li, je vejce syrové.

METODA STATISTICKÁ

Je nejméně náročná na vybavení. Drobnou nevýhodou je, že splní zadání úlohy jen v 50% případů. (Ale lze ji z tohoto důvodu zavrhnout? Pravděpodobnost, že se po jakýchkoliv volbách dostane k moci inteligentní a schopná vláda je podstatně nižší – a přesto většina z nás demokracii nezavrhuje.)

Postup:

Ozbrojenec na rotujícím stole stiskne zkoumané vajíčko v pěsti. Nestane‑li se nic, je vařené a úkol byl splněn. V opačném případě jej opláchneme a pokus opakujeme s jiným vajíčkem a ozbrojencem.

METODA DIFUZE FOTONOVÉHO SVAZKU

Ozbrojenec uchopí do levé ruky rozsvícenou baterku jako zdroj fotonového svazku, do pravé pěsti vejce. Přitiskne je jedním koncem k baterce, druhý konec otočí směrem k obličeji. Poté přes vejce, baterku i ozbrojence přehodíme deku a stůl roztočíme. Pokud je vejce syrové, světlo jím prosvítá a skořápka, vyčnívající z pěsti je stejnoměrně prosvícená.

Vařeným vejcem světlo téměř neprochází. (Zvláštní prstencový světelný efekt vytváří tzv. záprtek, tedy syrové zkažené vejce. V tomto případě ozbrojenec odhodí deku, baterku i vejce a prchá. Doporučujeme jej co nejrychleji následovat.)

METODA PSA A NÁHUBKU

Pokud jste někdy vařili větší počet vajec natvrdo, jistě vám neuniklo, jak to i při použití čerstvých vajec v kuchyni smrdí. Vařená vejce sice po zchlazení přestanou páchnout, nicméně pro čich vycvičeného služebního psa je rozlišení vařeného a syrového vejce hračkou. Pokud však jej k rozlišování vajec nutíme na stole, roztáčeném čtveřicí uniformovaných neznámých ozbrojenců, doporučuji z bezpečnostních důvodů nasadit psovi náhubek.

METODA PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE

Ekonomičtější obdoba psa a náhubku: Místo psa použijeme plynový chromatograf. Ušetříme náklady na pořízení náhubku a psího žrádla.

METODA ULTRAZVUKOVÁ

Triviální. Vysvětlí vám ji kterákoliv sestra na porodnicko‑gynekologickém oddělení místního špitálu.

METODA DIELEKTRICKÁ

Na protilehlé hemiovoidy vejcete nalepíme elipsovité elektrody, vystřižené z obalu Kindrvejcete.

Obsah vařeného vejcete má dielektrickou konstantu odlišnou od dielektrické konstanty syrového bílku + žloutku. Tudíž i vejcokondenzátor takto vzniklý má jinou kapacitu, je‑li vařený.

METODA SICHROVACÍ

Opak výše uvedené metody statistické. Stoprocentní úspěch nejjednodušími metodami! Všechna vejce, předložená ke zkoumání, umístíme na 10 min. do vařící vody. Bez ohledu na jejich původní stav můžeme pak prohlásit, že jsou vařená.

Mohla bych pochopitelně pokračovat dál. Některé další metody jsou nemravné. Jiné kriminální.

Dvě obsahují skrytý návod, jak přivodit jaderný výbuch reaktoru libovolné elektrárny, včetně solární. Psala jsem je potmě a nečetla je, protože nemám potřebnou bezpečnostní prověrku. Bohužel došla becherovka a mí návštěvníci začali zpívat sprostonárodní píseň Když jsme táhli k Jaroměři / ať si nám to kdo chce věří/ zašli jsme si k starý bábě na večeři… Byli napadeni hejnem transgeneticky modifikovaných datlů – obranářů, kteří to považovali za urážku své paničky. Jsou nervózní a nedůtkliví. Co bychom ostatně chtěli od datla zkříženého s pitbulteriérem a irským vlkodavem?

Dále prosím o náhradu provozních výdajů a kolaterálních škod:

– 5 lahví Becherovky

– 60 ks vajec

– 1 dveře perníkové vč. stavebního kování

– 1 vrtulník bojový osmimístný + 2 velkorážní kulomety

– 3ks hasící přístroj pěnový

– 5 ks náplň lékárničky první pomoci

– 3 ks khaki slipů

– 20 rolí toaletního papíru

– 6 borovic, (stáří 80 let)

– 7x repase neprůstřelných vest (mnohonásobné průklovy bojovými datly)

– 3x veterinární ošetření datla (ostření zobáků vč. tmelení hrotů ze syntetického diamantu)

S pozdravem Míru zdar!

Eulálie Zlatoústá, roz. von Goldmaul

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

AI v rukách teenagerů

Používání generativní umělé inteligence se zatím většina Čechů bojí, některý z nástrojů AI podle průzkumu společnosti Deloitte vyzkoušelo 22 procent populace.

Podpora čistých energetických zdrojů v České republice

V budoucnosti by se Česká republika měla spoléhat především na jaderné a obnovitelné zdroje. Preference rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů jako budoucího zdroje energie ...

Štěchovická přečerpávací elektrárna

Málokdo ví, že ve Štěchovicích u Prahy není jen akumulační vodní elektrárna, ale i přečerpávací. Ta nyní dostává nový řídicí systém.

Pomeranče bez chemikálií

Nahlédněte do továrny na pomeranče v Jihoafrické republice. Tyto lahodné plody zachránila před škodlivými moly jaderná metoda zvaná „sterilní hmyzí technika“.

Studenti pozorují radioaktivní částice přímo ve škole

Studenti Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické (SPŠSE) Dukelská v Českých Budějovicích mají nově k dispozici hned několik unikátních učebních pomůcek.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail