Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 219

Energie, technika, fyzika (18)

V dnešním díle se budeme věnovat chemii, rádi bychom vám totiž ulehčili těžký úděl žáka nebo studenta při hloubání nad chemickými rovnicemi, strukturními vzorci nebo chemickými analýzami.

Začneme Mendělejevovou periodickou tabulkou prvků, kterou používají jako nezbytnou učební pomůcku už žáci základních škol. Z jejího „školního“ provedení zjistíte o jednotlivých prvcích jen pár základních údajů – název, chemickou značku, protonové číslo a relativní atomovou hmotnost. Potřebujete-li se o prvcích a jejich vlastnostech dozvědět víci, bude třeba zasurfovat na internetu. Nabízíme vám adresy několika stránek, na kterých je klasická Mendělejevova tabulka doplněna dalšími chemickými, fyzikálními nebo historickými údaji. Některé varianty jsou docela originálně provedené.
 Českou internetovou klasikou je bezesporu dílo dvou mladých autorů, stránka www.tabulka.cz. Kliknutím na vybraný prvek se zobrazí informace o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech, významných sloučeninách, výskytu v přírodě, laboratorní a průmyslové výrobě i o využití v praxi. Stránka je doplněna také poměrně podrobným životopisem D. I. Mendělejeva (1834–1907), který publikoval první verzi periodické tabulky na jaře roku 1869. Elektronická verze tabulky je k dispozici ke stažení a jistě najde uplatnění nejen v učebně chemie, ale i v počítači na vašem pracovním stole.
 Další varianty Mendělejevovy tabulky pocházejí ze zahraničí. Velmi důkladně je zpracovaná tabulka na stránce
http://www.webelements.com/webelements/scholar/index, včetně zobrazení elektronové konfigurace, příp. struktury krystalové mřížky. Na stránce
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html je sice jen část periodické tabulky, ale u každého prvku je zobrazeno jeho optické spektrum a rozložení elektronů v obalu. To se může hodit nejen v chemii, ale i v hodinách fyziky. Jinou originální tabulku najdete na adrese
http://jcrystal.com/steffenweber/JAVA/jpt/jpt.html – ve zvláštním okně se zobrazuje závislost základních vlastností prvků na jejich protonovém čísle. Ještě důkladněji a názorněji je periodičnost vlastností chemických prvků znázorněna na stránce
http://www.educaplus.org/sp2002/index1.html. Materiál je sice ve španělštině, ale za použití online překladačů není pochopení jeho obsahu nijak obtížné. Kromě periodické tabulky najdete na stránce i jiná témata, například kapitolky z optiky, kinematiky nebo mechaniky plynů. Zde vás asi nejvíc zaujmou ilustrace a interaktivní simulace různých fyzikálních dějů – jsou velmi názorné a vtipné.
 Na závěr jsme si nechali stránku s přehledem celého středoškolského učiva chemie. Nejen vědou živ je člověk, a proto autor vážné pasáže prokládá různými obrazovými žertíky a zajímavostmi. Velký rozcestník nabízí Mendělejevovu tabulku dokonce ve 187 různých jazycích! To všechno najdete na stránce http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/ .

JaK
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak schovat zlaté nobelovské medaile

Udělování Nobelových cen bylo v průběhu jejich téměř stodvacetileté historie doprovázeno řadou až bizarních událostí. Dvě zlaté medaile byly dokonce rozpuštěny v kyselinách. Tato zajímavá příhoda se váže k maďarskému chemikovi šlechtického původu Györgye ...

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail