Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 217

Energie, technika, fyzika (18)

V dnešním díle se budeme věnovat chemii, rádi bychom vám totiž ulehčili těžký úděl žáka nebo studenta při hloubání nad chemickými rovnicemi, strukturními vzorci nebo chemickými analýzami.

Začneme Mendělejevovou periodickou tabulkou prvků, kterou používají jako nezbytnou učební pomůcku už žáci základních škol. Z jejího „školního“ provedení zjistíte o jednotlivých prvcích jen pár základních údajů – název, chemickou značku, protonové číslo a relativní atomovou hmotnost. Potřebujete-li se o prvcích a jejich vlastnostech dozvědět víci, bude třeba zasurfovat na internetu. Nabízíme vám adresy několika stránek, na kterých je klasická Mendělejevova tabulka doplněna dalšími chemickými, fyzikálními nebo historickými údaji. Některé varianty jsou docela originálně provedené.
 Českou internetovou klasikou je bezesporu dílo dvou mladých autorů, stránka www.tabulka.cz. Kliknutím na vybraný prvek se zobrazí informace o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech, významných sloučeninách, výskytu v přírodě, laboratorní a průmyslové výrobě i o využití v praxi. Stránka je doplněna také poměrně podrobným životopisem D. I. Mendělejeva (1834–1907), který publikoval první verzi periodické tabulky na jaře roku 1869. Elektronická verze tabulky je k dispozici ke stažení a jistě najde uplatnění nejen v učebně chemie, ale i v počítači na vašem pracovním stole.
 Další varianty Mendělejevovy tabulky pocházejí ze zahraničí. Velmi důkladně je zpracovaná tabulka na stránce
http://www.webelements.com/webelements/scholar/index, včetně zobrazení elektronové konfigurace, příp. struktury krystalové mřížky. Na stránce
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html je sice jen část periodické tabulky, ale u každého prvku je zobrazeno jeho optické spektrum a rozložení elektronů v obalu. To se může hodit nejen v chemii, ale i v hodinách fyziky. Jinou originální tabulku najdete na adrese
http://jcrystal.com/steffenweber/JAVA/jpt/jpt.html – ve zvláštním okně se zobrazuje závislost základních vlastností prvků na jejich protonovém čísle. Ještě důkladněji a názorněji je periodičnost vlastností chemických prvků znázorněna na stránce
http://www.educaplus.org/sp2002/index1.html. Materiál je sice ve španělštině, ale za použití online překladačů není pochopení jeho obsahu nijak obtížné. Kromě periodické tabulky najdete na stránce i jiná témata, například kapitolky z optiky, kinematiky nebo mechaniky plynů. Zde vás asi nejvíc zaujmou ilustrace a interaktivní simulace různých fyzikálních dějů – jsou velmi názorné a vtipné.
 Na závěr jsme si nechali stránku s přehledem celého středoškolského učiva chemie. Nejen vědou živ je člověk, a proto autor vážné pasáže prokládá různými obrazovými žertíky a zajímavostmi. Velký rozcestník nabízí Mendělejevovu tabulku dokonce ve 187 různých jazycích! To všechno najdete na stránce http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/ .

JaK
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Šťastné a vesmírné a vše nejlepší do nového kosmického roku!

Česká kosmická kancelář a vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS nabízejí školám i organizátorům dalších vzdělávacích a popularizačních programů a akcí uspořádání besed a přednášek o kosmonautice, o životě ve vesmíru a přínosech kosmonautiky pro běžný život lidí na planetě Zemi.

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail