Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 252

Energie, technika, fyzika (18)

V dnešním díle se budeme věnovat chemii, rádi bychom vám totiž ulehčili těžký úděl žáka nebo studenta při hloubání nad chemickými rovnicemi, strukturními vzorci nebo chemickými analýzami.

Začneme Mendělejevovou periodickou tabulkou prvků, kterou používají jako nezbytnou učební pomůcku už žáci základních škol. Z jejího „školního“ provedení zjistíte o jednotlivých prvcích jen pár základních údajů – název, chemickou značku, protonové číslo a relativní atomovou hmotnost. Potřebujete-li se o prvcích a jejich vlastnostech dozvědět víci, bude třeba zasurfovat na internetu. Nabízíme vám adresy několika stránek, na kterých je klasická Mendělejevova tabulka doplněna dalšími chemickými, fyzikálními nebo historickými údaji. Některé varianty jsou docela originálně provedené.
 Českou internetovou klasikou je bezesporu dílo dvou mladých autorů, stránka www.tabulka.cz. Kliknutím na vybraný prvek se zobrazí informace o jeho fyzikálních a chemických vlastnostech, významných sloučeninách, výskytu v přírodě, laboratorní a průmyslové výrobě i o využití v praxi. Stránka je doplněna také poměrně podrobným životopisem D. I. Mendělejeva (1834–1907), který publikoval první verzi periodické tabulky na jaře roku 1869. Elektronická verze tabulky je k dispozici ke stažení a jistě najde uplatnění nejen v učebně chemie, ale i v počítači na vašem pracovním stole.
 Další varianty Mendělejevovy tabulky pocházejí ze zahraničí. Velmi důkladně je zpracovaná tabulka na stránce
http://www.webelements.com/webelements/scholar/index, včetně zobrazení elektronové konfigurace, příp. struktury krystalové mřížky. Na stránce
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html je sice jen část periodické tabulky, ale u každého prvku je zobrazeno jeho optické spektrum a rozložení elektronů v obalu. To se může hodit nejen v chemii, ale i v hodinách fyziky. Jinou originální tabulku najdete na adrese
http://jcrystal.com/steffenweber/JAVA/jpt/jpt.html – ve zvláštním okně se zobrazuje závislost základních vlastností prvků na jejich protonovém čísle. Ještě důkladněji a názorněji je periodičnost vlastností chemických prvků znázorněna na stránce
http://www.educaplus.org/sp2002/index1.html. Materiál je sice ve španělštině, ale za použití online překladačů není pochopení jeho obsahu nijak obtížné. Kromě periodické tabulky najdete na stránce i jiná témata, například kapitolky z optiky, kinematiky nebo mechaniky plynů. Zde vás asi nejvíc zaujmou ilustrace a interaktivní simulace různých fyzikálních dějů – jsou velmi názorné a vtipné.
 Na závěr jsme si nechali stránku s přehledem celého středoškolského učiva chemie. Nejen vědou živ je člověk, a proto autor vážné pasáže prokládá různými obrazovými žertíky a zajímavostmi. Velký rozcestník nabízí Mendělejevovu tabulku dokonce ve 187 různých jazycích! To všechno najdete na stránce http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/ .

JaK
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Startuje desátý ročník fyzikální soutěže Vím proč

Do poloviny května se mohou žáci základních a středních škol přihlašovat do soutěže „Vím proč“ o sto tisícové výhry.

Využití umělé inteligence k objevení terapeutických protilátek

Bývalý vědecký pracovník EMBL (Evropská mikrobiologická laboratoř) zakládá start-up DenovAI – pro širší, rychlejší a levnější objevování ...

První důkaz jaderného štěpení ve hvězdách

Analýza poznatků získaných o 42 starých hvězdách v Mléčné dráze odhalila náznaky jaderného štěpení. Znamená to, že ve vesmíru mohou existovat prvky mnohem ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail