Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 355

Robot, dron a vrtulník hledaly zdroj radioaktivity

Ztratil se radiační zdroj. Je poškozen a září někde ve volné krajině. Je potřeba jej najít okamžitě. Do akce jsou povoláni Orfeus a skaut - ti prohledávají terén -  a pro urychlení startuje do vzduchu letecká patrola a drony. Ne, nepomáhají zálesáci a mytologické osobnosti, ale supermoderní technika. Při simulaci mimořádné události se předvedly technologie třebíčské společnosti NUVIA. Česká republika má jeden z nejvypracovanějších systémů monitorování radiační situace na světě.

Fotogalerie (7)
Dron se systémem radiačního monitorování DRONES-G (foto NUVIA)

V polovině června proběhla ve Vyškově na letišti akce RADTECH 2018. Uspořádala ji třebíčská společnost NUVIA pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslava Ryby, rektora Univerzity obrany Bohuslava Přikryla a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Jednotky Integrovaného záchranného systému si společně s výzkumníky vyzkoušely práci s moderními technologiemi a přístroji pro monitorování radiační situace a kontrolu kontaminace radioaktivními látkami. Přihlížející z řad odborné veřejnosti, zástupců armády, hasičských záchranných sborů, policie, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo univerzit mohli vidět v akci profesionální radiometrické technologie vyrobené českou společností NUVIA. Cílem simulace bylo představit prostředky pro řešení mimořádné situace, při níž by mohlo dojít ke ztrátě kontroly nad zdrojem ionizujícího záření.

Radiační monitoring ze vzduchu - přesnost na centimetry

Letecká technika byla zastoupena policejním vrtulníkem, který měl na své palubě speciální letecký gama spektrometr RADPatrol-A. Helikoptéra, ve snaze najít záměrně ukrytý radioaktivní zářič, pročesávala prostor letiště z výšky zhruba 100 metrů. Druhým zástupcem letecké techniky byl bezpilotní prostředek, tzv. dron, se sadou detekčních modulů vyvinutých a vyrobených v třebíčské firmě NUVIA. Dron s označením BRUS (bezpilotní rotorový univerzální systém) létal nad postiženou oblastí s detekční technologií DRONES-G ve výšce okolo 10 metrů. Zdroj radiace tak zaměřil s přesností na centimetry. „Jsem rád, že jsme dnes mohli našim partnerům a odborné veřejnosti demonstrovat širokou škálu využití našich technologií. Díky nim má Česká republika jeden z nejvypracovanějších systémů monitorování radiační situace na světě. Jak jsme dnes viděli, podařilo se nám velmi rychle a přesně lokalizovat zdroj radioaktivního záření a identifikovat druh zářiče,“ řekl Petr Sládek, vedoucí vývojového týmu společnosti NUVIA.

Terénní radiační monitoring

V průběhu dne se na scénu dostala i terénní technika. Jejím úkolem bylo prozkoumat radiační situaci v „zasaženém“ místě. Do akce vyjel čtyřkolový robot Orpheus-X4 vybavený párem kamer a detekčním systémem pro měření gama záření. 58 kg vážícího robota lze ovládat na dálku pomocí vizuální teleprezence, nebo může pracovat v autonomním režimu. Vedle radiačního monitoringu nabízí další široké možnosti využití, je například schopný pomáhat při různých záchranných nebo pátracích operacích. Druhým představeným řešením byl gama spektrometr RADScout, který nese obsluha v batohu na zádech. Jádro této mobilní verze detektoru přitom tvoří výkonný mobilní telefon nebo tablet.

Mobilní vyhodnocovací středisko

Armádním či hasičským odborníkům byla na letišti k dispozici i mobilní plně vybavená laboratoř, v níž mohli přímo na místě za pomoci speciálních přístrojů upravit a vyhodnotit odebrané vzorky. Nakonec museli lidé i použitá technika projít mobilním portálovým monitorem pro kontrolu kontaminace. „I díky takovýmto simulacím, kde našim dlouholetým partnerům i potenciálním zákazníkům představujeme celé spektrum aktivit v oblasti radiačního monitoringu, se nám daří upevňovat pozici na domácím i zahraničním trhu. Naše technologie dodáváme jak významným českým organizacím a firmám, tak i například výzkumným ústavům na Arabském poloostrově nebo jaderným elektrárnám na Ukrajině,“ komentoval akci RADTECH 2018 Martin Pazúr, předseda představenstva společnosti NUVIA.

Pomoc pro Sítě včasného zjištění

Prezentační akce RADTECH 2018 byla zakončena demonstrací naměřených výsledků a krátkými prezentacemi zúčastněných institucí. Mnohé z nich, jako například Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebo Armáda ČR, využívají technologie NUVIA v rámci tzv. Sítě včasného zjištění (psali jsme o ní např. v článku https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2087-ochrana-obyvatel-cr-pred-radiaci-monras-ramesis-a-safecast). Ta umožňuje v případě zvýšené úrovně radiace v ovzduší okamžité předání naměřených hodnot do Krizového koordinačního centra SÚJB, které případně podniká patřičná opatření. Dlouholetým zákazníkem je také Hasičský záchranný sbor ČR, který mimo jiné využívá mobilní prostředek pro radiační průzkum. Systém pro monitorování radiační situace v zónách havarijního plánování jaderných elektráren je vestavěn do zásahového vozidla Hasičského záchranného systému a vlastní ho hasiči z Tišnova u Brna.

Charakteristika jednotlivých technologií:

RADPatrol-A

Systém RADPatrol-A je radiační monitorovací systém určený pro letecký průzkum. Zahrnuje velké množství radiačních detektorů gama záření, nebo neutronových detektorů. Systém lze upevnit na vrtulníky, případně drony s plochými křídly.

Využití:

 • Monitoring velké oblasti zasažené radiací a mapování kontaminace.
 • Vyhledání radioaktivních zdrojů za účelem jejich následné likvidace.
 • Detekce a identifikace radionuklidů nebo izotopů.
 • Sledování radioaktivních oblaků a kontaminace vzduchu.

RADScout

Jde o systém pro detekci radiace s mnoha funkcemi. Lze jej přepravovat v ruksaku na zádech, na vozítku segway nebo prostřednictvím dronu. Umožňuje přenos dat přes WiFi, Bluetooth i USB. Je navržený tak, aby bez poškození vydržel pád z jednoho metru.

Využití:

 • Nenápadný monitoring radiace díky přístroji ukrytému v ruksaku.
 • Monitoring těžko dostupných oblastí pomocí dronu.
 • Vyhodnocení kontaminace za pomoci bezpilotních leteckých prostředků.

DRONES-G

Systém radiačního monitorování určený pro bezpilotní letadla (drony s označením BRUS). Poskytuje vynikající výkon pro kontrolu radiace ve volném prostředí, radiační monitoring ve výjimečných situacích a další aplikace. Umožňuje rychlé nasazení, přesné ovládání, automatické prozkoumávání oblasti, rychlé vyhodnocení získaných dat. Váží 2 – 4 kg, doba provozu modulu je 4 hodiny, provozní teploty: - 10 °C až + 50 °C.

Využití:

 • Průzkum menších oblastí.
 • Schopnost práce i v zamořeném prostředí.
 • Vyhledání zdroje radioaktivity.

ORPHEUS-X

Bezpilotní terénní čtyřkolové vozidlo střední velikosti, průzkumný robot s variabilní konstrukcí umožňující využití různých senzorů. Rozměry jsou 950 × 590 × 620 mm, váha 58 kg, maximální rychlost 13 km/h, maximální doba provozu – 120 min.

Využití:

 • 3D multispektrální skenování.
 • Lokalizace gama záření.
 • Autonomní zajištění oblasti.
 • Pomoc při různých záchranných nebo pátracích operacích.

PORTAL D

Kompaktní modulární screeningový systém pro mimořádné situace, vhodný pro kontrolu osob i vozidel. Umožňuje rychlé nasazení v nouzové situaci pro screening velkého počtu objektů. Jeho výhodou je lehká, stabilní konstrukce umožňující rychlé sestavení a možnost napájení z různých nezávislých zdrojů.

Využití:

 • Kontrola kontaminace osob nebo vozidel různých velikostí např. na hranicích, v jaderných elektrárnách apod.

O společnosti NUVIA

Inženýringová společnost NUVIA a. s. působí na českém a zahraničním trhu již od roku 1995. Specializuje se na dodávky a služby pro jadernou energetiku, výzkumné instituce a průmysl v oblasti radiačního monitoringu a ochrany, výroby detektorů pro měření ionizujícího záření a radiometrických systémů. Dalšími oblastmi jsou charakterizace radioaktivních odpadů, chemická a radiochemická měření, osobní dozimetrie, laboratorní technologie nebo vývoj informačních systémů. Od roku 2012 je NUVIA součástí francouzského koncernu VINCI. Firma má v České republice 6 poboček a 3 dceřiné společnosti v České republice, na Slovensku a v Kanadě.

Noah Žyla

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co s bateriemi?

Minulý týden jsme oslavili Mezinárodní den baterií. Spojujeme dva příspěvky - jeden domácí a jeden zahraniční, abychom také trochu přispěli k osvětě kolem baterií a akumulátorů. V první polovině roku 2019 se ve světě prodalo více než jeden milion elektromobilů, ...

Max Born - teoretik a filozof kvantové mechaniky

S obdobím rozkvětu atomové fyziky ve dvacátých letech minulého století na proslulé univerzitě v německém dolnosaském městě Göttingenu (Georg-August-Universität) je významně spjato jméno německo-britského matematika a fyzika židovského původu Maxe Borna, ...

Kufřík matematických záhad

Historie matematiky se klene přes celá tisíciletí, učí se ji a používají lidé na celé planetě. Nezabránil tomu ani Codex Justinianus, sbírka všech zákonů a nařízení východořímského císaře Justiciána I, podle kterého „Zavrženíhodné umění matematické jest zakázáno především“.

Studenti postavili trikoptéru připomínající vosu

Měří jen 40 centimetrů, ale rozhodně ji nepřehlédnete. Trikoptéru Elektra, kterou na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) postavili studenti Jan Večerek a Tomáš Szendrei, pohánějí tři opravdu velmi hlasité rotory.

Bohatá diagnostika tokamaku ITER

Jak se obsluha tokamaku dozví, co se děje uvnitř vakuové komory v plazmatu? Prostředníkem mezi plazmatem a obsluhou budou, jako v každém tokamaku, nejrůznější diagnostiky. Vyhodnocovací zařízení obsadilo celé levé křídlo Trojbudoví (Tokamak Complex).

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail