Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 550

V roce 2028 bude v Jakutsku postavena malá jaderná elektrárna

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom plánuje postavit jadernou elektrárnu malého výkonu s modulárním reaktorem RITM-200 poblíž obce Usť-Kujga v Jakutsku (jedna z republik Ruské federace). Projekt výstavby malé jaderné elektrárny navazuje na dohodu uzavřenou mezi Rosatomem a Jakutskem v roce 2019. V roce 2020 byly dokončeny terénní průzkumy a nyní probíhají laboratorní analýzy vzorků. Výstavba elektrárny má být podle plánů dokončena v roce 2028.

23. prosince 2020 uzavřel Rosatom dohodu s vládou republiky Sacha (též Jakutsko, součást Ruské federace), která stanovuje principy určování ceny elektřiny v rámci projektu na výstavbu jaderné elektrárny malého výkonu. Podle této dohody zajistí jakutská vláda odběr elektřiny z malé jaderné elektrárny v objemu odpovídajícímu 40 MW až 50 MW a bude spolupracovat při převodu pozemků v lokalitě elektrárny. Díky malé jaderné elektrárně bude možné snížit cenu elektřiny v Usť-Janském regionu oproti současným cenám prakticky na polovinu. 

Pozemní malá jaderná elektrárna je určena k dodávkám elektřiny do izolované přenosové soustavy nebo pro odlehlé oblasti. Kromě elektřiny dodává okolním domácnostem a průmyslovým podnikům také teplo a může být spojena i s odsolovací stanicí na výrobu pitné vody. 

Reaktor RITM-200 

Základ projektu tvoří referenční technologie Rosatomu používající reaktory RITM-200, které vznikly díky mnohaletým zkušenostem s provozem malých reaktorů na palubě ruských jaderných ledoborců. Jsou kompaktnější a modernější verzí reaktorů KLT-40 a OK-900, které používají ruské jaderné ledoborce, které Rosatom provozuje jako jediný na světě. S tímto typem reaktorů má přes 400 reaktorroků zkušeností.

Nové reaktory RITM-200 používají ledoborce, které nesou označení LK-60 nebo Projekt 22220. První tři lodě se jmenují Arktika, Sibir a Ural a budou mít dvojitý ponor, díky kterému mohou pracovat v mělkých zálivech moří a na sibiřských veletocích a zároveň využít plný výkon na volném moři. Lodě jsou schopny prolamovat až 3 metry tlustý led. Každá na své palubě nese dva reaktory RITM-200, které mají souhrnný tepelný výkon 350 MW. Ten je pomocí turbosoustrojí přeměňován na elektřinu, která napájí tři lodní motory a palubní systémy. Na lodní šrouby je dodáván výkon 60 MW, což tyto lodě řadí mezi nejvýkonnější ledoborce na světě. O ledoborci Arktika jsme psali zde: https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2611-jaderny-ledoborec-arktika-na-prvni-pracovni-plavbe 

Projekt RITM-200 vyniká kompaktností, modulárností, zkrácenou dobou výstavby a vysokými bezpečnostními standardy. Projektová doba provozu činí 60 let. Jeho potenciál spočívá i v ekologicky čisté výrobě vodíku pro průmysl a dopravu. Palivová vsázka v těchto reaktorech vydrží na 5-7 let provozu. 

Jádro nahradí fosilní paliva 

Podobné projekty mohou představovat spolehlivý a čistý zdroj tepla a elektřiny pro těžební společnosti a pro obyvatele odlehlých oblastí s izolovanou přenosovou soustavou. V Usť-Janském regionu sníží náhrada stárnoucích uhelných a dieselových zdrojů energie pomocí malé jaderné elektrárny emise o 10 tisíc tun CO2 ročně. Během realizace tohoto projektu v regionu vznikne 800 nových pracovních pozic. Kromě toho nová elektrárna zajistí stabilní a ekologicky čisté dodávky energií pro rozvoj těžby zlata v ložisku Kjučus na severu Verchnojanského regionu Jakutska. Prezident republiky Sacha Ajsen Nikolajev uvádí: „Jsem přesvědčen o tom, že jaderná elektrárna malého výkonu dá impulz k rozvoji arktických regionů Jakutska, bude stimulovat rozvoj průmyslu v Usť-Janském regionu a zvýší životní úroveň místních obyvatel.“ 

Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov říká: „Dnes jsme udělali důležitý krok z pohledu výstavby první ruské pozemní jaderné elektrárny malého výkonu nové generace. Nedávno zahájila provoz plovoucí jaderná elektrárna malého výkonu Akademik Lomonosov a dnes, jen o několik měsíců později, zahajujeme práce na pozemní elektrárně. Je důležité, že na domácí půdě používáme a našim zahraničním partnerům nabízíme technologii RITM-200, která je spolehlivá a prověřená arktickými podmínkami. Podobnou moderní a referenční technologii může na světovém trhu nabídnout jen Rosatom. Věřím, že malé jaderné elektrárny mají před sebou velkou budoucnost jak u nás, tak ve světě.“ 

Průzkumy na místě i v laboratoři 

„Během předprojektových prací v lokalitě provedli odborníci různé terénní průzkumy s cílem zhodnotit vhodnost zvoleného místa, včetně hydrometeorologického, environmentálního, geodetického a geologického průzkumu. Z konkrétních činností můžeme jmenovat například odběr vzorků půdy a podloží za pomoci průzkumných vrtů, odběr vzorků vody, průzkum terénu a vytvoření referenční geodetické sítě. Další práce budou zahrnovat laboratorní analýzu odebraných vzorků a přípravu závěrečné zprávy, která bude obsahovat závěry předprojektového průzkumu a hodnocení vhodnosti lokality,“ uvedl Rosatom pro World Nuclear News. 

Rosatom 

Korporace spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování. Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, v nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý, sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. V Ruské federaci nyní Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail