Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 233

Jak funguje produkce radionuklidů pro medicínu v době koronakrize

Nemocnice na celém světě řeší nejen COVID-19, ale i běžný provoz (i když mnohde v omezené míře). Moderní medicínu si neumíme představit bez nukleární medicíny a jejích pomocníků - radionuklidů. Produkce radionuklidů pro medicínu tedy musí pokračovat i v době pandemické krize. Problémem však za současných podmínek může být doprava, logistika a distribuce - většinou se jedná o izotopy s krátkým poločasem přeměny. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zorganizovala průzkum mezi provozovateli jaderných reaktorů a urychlovačů, které medicínské radionuklidy a radiofarmaka produkují.

Fotogalerie (1)
Pracoviště výroby radiofarmak v ÚJV Řež (zdroj ÚJV)

Nouzové stavy vyhlášené v mnoha zemích světa ovlivňují doručování zásilek a služby. Kvůli koronavirové pandemii nefunguje většina aerolinií a jsou uzavřené hranice, což distribuci radionuklidů komplikuje. „Průzkum provedený MAAE ukázal, že většina hlavních producentů pokračuje v přípravě radiofarmak, protože příslušné jaderné reaktory byly vládami definovány jako důležitá a nepostradatelná zařízení,“ říká Ram Sharma, vedoucí sekce Provozu a údržby výzkumných reaktorů MAAE. „Výzkumné reaktory, jejichž produkce je nezbytná pro zdravotní péči, pokračuje v provozu podle bezpečnostních standardů MAAE za současného zavedení opatření na prevenci šíření koronaviru - omezený počet osob na místě a uplatnění sociálního distancování,” řekl Amgad Shokr, vedoucí sekce Bezpečnosti výzkumných reaktorů MAAE.

MAAE pracuje na upřesňování současných potřeb radionuklidů pro medicínu. Mnoho výzkumných a vzdělávacích aktivit užívajících izotopy bylo pozastaveno a mnoho nemocnic pozdrželo své diagnostické aplikace. 23. dubna uspořádala MAAE k tomuto tématu celosvětový webinář, jehož obsahem bylo zejména: provoz reaktorů a urychlovačů, distribuce a zásobování radionuklidy a radiofarmaky, pracovní a personální podmínky a speciální bezpečnostní opatření během krize. Panel mezinárodních expertů také sdílel příklady nejlepší praxe (best practice) a odpovídal na otázky.

Příklad z ÚJV Řež

V České republice připravují radiofarmaka pro nukleární medicínu na urychlovačích v ÚJV v Řeži u Prahy. Jednou ze základních metod onkologické diagnostiky ve vyspělých zemích je PET (pozitronová emisní tomografie). V ČR je na pracovištích nukleární medicíny aktuálně k dispozici šestnáct PET kamer. ÚJV Řež, která provozuje tři výrobní PET centra vybavená cyklotrony, dodává své přípravky většině z nich a produkcí přípravku Fludeoxyglukosa pro diagnostiku nádorů pokrývá většinu českého trhu. Ani v době, kdy nejsledovanějším parametrem zdraví obyvatelstva je nákaza koronavirem, se výskyt onkologických onemocnění ani dalších diagnóz, které využívají PET diagnostiku, nezastavil. Pracovišť nukleární medicíny s PET kamerami se omezení neakutní zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních ve větší míře nedotkla a proto ani ÚJV Řež neomezila svou výrobu radiofarmak. Zabezpečení režimu výroby a distribuce v současných ztížených podmínkách klade ovšem ještě vyšší nároky na dodržování již tak velmi vysokého standardu hygieny pracovníků, pracovního prostředí a technologie. Výhodou je, že specialisté ÚJV Řež jsou v této oblasti velice dobře vycvičeni a dodržování přísných hygienických návyků je jejich každodenní rutinou.

Příklad z Jihoafrické republiky

JAR je jedním z hlavních producentů medicínských radionuklidů. Zásobuje klienty po celém světě. Jihoafrická vláda vyhlásila nouzový stav 27. března 2020, aby zabránila šíření koronaviru. Výzkumný reaktor SAFARI-1 zůstal v provozu, protože radioizotopy pro medicínu jsou klasifikovány jako nezbytný produkt. Provozovatel přijal provozní omezení kvůli prevenci šíření viru. Výroba je však nyní nižší než obvykle, kvůli potížím s mezinárodní distribucí a nižšími požadavky z nemocnic. Přesto se zásilky vypravují každý týden. „Nejvyšší zdravotní prioritu mají nyní pacienti s COVID-19, ale nesmíme zapomínat na miliony pacientů kteří potřebují podání radiofarmak,” řekl Koos du Bruyn, senior manager výzkumného reaktoru SAFARI-1. Globální distribuce radionuklidů se nyní zajišťuje s pomocí South African Airways, státem vlastněného národního dopravce. Některé jiné země a společnosti organizují charterové lety s dodávkami radiofarmak, protože ne všechny vlády mají možnost je zajistit.

Technecium 99m

Podle Světové jaderné asociace (World Nuclear Association) se v medicíně nejčastěji užívaný radioizotop, technecium 99m (99mTc), používá každoročně ve čtyřiceti milionech procedurách! Představuje to kolem 80 % všech procedur nukleární medicíny a 85 % diagnostických výkonů v nukleární medicíně celosvětově. Technecium 99 vzniká z molybdenu 99 (99Mo). Podle aktuálního průzkumu MAAE všichni hlavní producenti tohoto radionuklidu pokračují v jeho přípravě. Výzkumné reaktory v Argentině, Austrálii, Belgii, Francii, Polsku, Nizozemsku, Rusku, Jižní Africe a Spojených státech jsou připravené plnit požadavky zdravotních pracovišť. Jakmile se molybden 99 připraví, okamžitě se posílá k příjemcům a nemocnice a centra nukleární medicíny z něj připravují technecium 99m. Poločas přeměny (rozpadu) 99Mo je 66 hodin a 99mTc je 6 hodin, takže je nezbytné, aby se mateřský radionuklid dostal k pacientům v řádech jednotek hodin. Kvůli současným problémům v zásobování musely některé nemocnice zrušit výkony, protože 99Mo nedostávají.

Co jsou radiofarmaka

Radiofarmaka jsou léčiva, která ve svých molekulách obsahují jeden nebo více atomů nějakého radionuklidu. Specificky se vážou k některému orgánu, tkáni nebo buňce v lidském těle. Radiofarmaka se užívají pro diagnostické účely, ale čím dále častěji i pro terapeutické účely. Počet radiofarmak pro klinické použití neustále stoupá, neboť zdravotníkům umožňují lepší a detailnější informace (např. v oblasti zhoubných nádorů). Radiofarmaka se užívají zejména k velmi přesnému zobrazení tkání nebo orgánů v procesu známém jako scintigrafie. Medicínský přístroj - gamakamera - s vysokou citlivostí detekuje záření emitované radionuklidem. Získá se tak neinvazivním způsobem přesný obraz tkáně, orgánu či jeho funkce.

Zdroje:

https://www.iaea.org/newscenter/news/medical-radioisotopes-still-produced-but-facing-distribution-challenges-globally-data-collected-by-iaea-shows

Good Practice for Introducing Radiopharmaceuticals for Clinical Use

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Které země Evropy mají největší zájem o „inteligentní“ domácí zařízení

Stále více lidí vyhledává techničtější životní styl, snaží se ulehčit si život či stihnout více, zajistit domácnost plně integrovanými bezpečnostními systémy, ...

Lechtat draka se nevyplácí

Devatenácté století končí. Svět je opojen elektřinou a jinými technickými zázraky. Jules Verne o překot vydává romány, v nichž hrdinové ovládají balóny, ...

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail