Studenti

Článků v rubrice: 305

Česká mládež podporuje jadernou energetiku a obnovitelné zdroje

Chlapci a dívky v ČR ve věku 14 až 18 let považují za největší riziko pro budoucnost lidstva globální oteplování, a proto podporují využívání energetických zdrojů, které nejméně zatěžují životní prostředí. Za ně přitom pokládají především obnovitelné zdroje v kombinaci s jadernými elektrárnami a dalšími novými energetickými technologiemi.

Fotogalerie (1)
Obr.: Průzkumy názorů mládeže navazují na besedy o energetice, které se konají na školách ČR již od roku 2000 (foto JLM)

Vyplývá to z průzkumu, kterého se v listopadu a prosinci loňského roku zúčastnilo 1 249 chlapců a dívek z devátých ročníků základních škol a ze všech ročníků gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť z celé ČR.

Globální oteplování označila za největší hrozbu třetina dotázaných, přičemž výrazně více vnímají tento jev jako riziko dívky: 46 %, kdežto u chlapců je to 29 %. Ještě větší disproporci ukazuje porovnání odpovědí podle škol. Zatímco mezi studenty a studentkami gymnázií je klimatická změna hlavním důvodem k obavám pro 57 % dotázaných, na středních odborných školách je to jen 27 %. Za druhé největší riziko pro budoucnost považuje mládež rostoucí počet obyvatel Země a za třetí nedostatek energetických zdrojů. Pětinu chlapců a dívek nejvíc znepokojují prohlubující se nerovnost mezi chudými a bohatými státy, terorismus a války.

Odpověď na otázku, které energetické zdroje by lidstvo mělo přednostně využívat, je pro českou mládež celkem jednoznačná: pro tři čtvrtiny dotázaných jsou to zdroje, které nejméně poškozují životní prostředí. Pro zdroje nejlépe zaručující spolehlivé dodávky energií se vyslovila pětina a nejlevnějším by dalo přednost 8 % chlapců a dívek. Zajímavé je, že zatímco na gymnáziích nezvolil nejlevnější energie nikdo, na středních odborných učilištích to bylo přes 14 % odpovídajících.

Když by si účastníci a účastnice průzkumu měli vybírat zdroje podle původu energie, 45 % by dalo přednost obnovitelným zdrojům v kombinaci s jadernými elektrárnami a novými energetickými technologiemi. Stejný mix, ale bez jádra, preferuje více než pětina respondentů, shodně přibližně desetina se vyslovila pro rozvoj všech dostupných zdrojů, resp. pro úspory a snižování spotřeby nejen energií, ale i výrobků. Necelých devět procent preferuje hledání a otevírání nových ložisek uhlí, ropy a zemního plynu, včetně břidličného.

Účastníci a účastnice průzkumu odpovídali také na otázky týkající se studia přírodních a technických věd a dalších exaktních oborů. Zájem o ně projevilo méně než 40 % dotázaných; vedou u nich v oborových preferencích počítačová technika a informační technologie, následované strojírenstvím, dopravou, energetikou a elektrotechnikou. Celkem značné jsou opět genderové rozdíly; u dívek výrazně převažuje zájem o biologii a lékařství (32 %), na druhém místě je možná překvapivě matematika (20 %) a na třetím (15%) jiné vědy o přírodě než biologie a lékařství. Třetina respondentů, kteří mají zájem o exaktní obory, by chtěla pracovat v oblasti vývoje aplikací, technologií a výrobků, čtvrtina má zájem o práci při realizaci a výrobě, a šestina v managementu.

Průzkum proběhl v listopadu a prosinci loňského roku v rámci vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ, který pod názvem„Energie – budoucnost lidstva“ probíhá nepřetržitě od roku 2000 a jehož se dosud zúčastnilo 280 tisíc dívek a chlapců.

Zdroj: Porta educa

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Paradox bavorských divočáků

Vědci konečně přišli na to, proč jsou němečtí divočáci radioaktivní. Není to kvůli Černobylu. Od havárie čtvrtého jaderného reaktoru v Černobylu uplynulo již 37 let.

Způsobí umělá inteligence katastrofu?

"...spíše bych spoléhal na přirozenou blbost..." praví nedávný kreslený vtip. Mnoha lidem to ale jako vtip nepřipadá. Údaje prezentované společností Atlas VPN ukazují, ...

Thóriový SMR reaktor na Borneu

Indonésie a Dánsko podepsaly čtyřmiliardovou smlouvu na thoriový malý modulární reaktor, jehož hlavním účelem bude produkce amoniaku.

Jsou evropské země kyber-bezpečné?

68 % úspěšných a vysoce ziskových společností světa aplikuje tzv. hybridní model práce. To znamená, že zaměstnanci mohou chodit do kanceláře, ale i pracovat z domova nebo vzdáleného místa.

Tore Supra tokamak je mrtev, ať žije tokamak WEST!

V roce 2013 se čtvrtstoletí starý tokamak rozhodl znovu objevit sám sebe a pod novým jménem zamířit k novým obzorům a cílům. Tore Supra, zařízení CEA/Euratom umístěné ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail