Biografie

Článků v rubrice: 182

František Křižík

Průkopník a nestor české elektrotechniky se narodil 6. července 1847 v Plánici u Klatov v rodině chudého ševce. Zemřel v požehnaném věku 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora. U většiny jeho počinů bychom našli slůvko první – alespoň u nás. Nazývali ho českým Edisonem.

Fotogalerie (1)
František Křižík

Skutečně měl s Edisonem mnoho společného, nejen rok narození, ale i životní dráhu – jenomže nepřišel na svět v bouřlivě se rozvíjející Americe, ale v konzervativní rakousko-uherské monarchii, kde tehdy ještě panovala robota. Na dvoutřídce v rodné Plánici, ani na škole v Klatovech, ba ani na reálce v Praze, kde se těžce probíjel (neměl ani prostředky na taxu povinnou pro složení maturity), se o elektrotechnice nedozvěděl pranic. Na pražské technice pak dva roky poslouchal přednášky, z nichž byly elektrotechnice věnovány pouhé dvě hodiny profesora fyziky K. V. Zengera.

CESTA KE SLÁVĚ
V jednadvaceti letech se Křižík „vydal do života“. Nastoupil k pražské firmě Kaufmann, která vyráběla signálové a telegrafní přístroje pro rodící se rakouské železnice, a to hned jako technický ředitel. U Kaufmanna a později při telegrafní službě na železnici se začaly rodit jeho první vynálezy. V roce 1880 mu jeden z nich změnil život. Pro Piettovu papírnu v Plzni zdokonalil obloukovou lampu samočinnou regulací vzdálenosti uhlíků, což umožnilo její trvalé rovnoměrné svícení. Jeho obloukovka, oceněná medailí na elektrotechnické výstavě v Paříži roku 1881, mu přinesla slávu, odbornou prestiž a především finanční úspěch, takže se mohl postavit na vlastní nohy.
Začal realizovat smělé projekty. Zřizoval první elektrárny a „rozsvěcoval“ česká a moravská města – Jindřichův Hradec, Písek, Poděbrady, Prostějov, Plzeň, Tábor... Staví první elektrickou městskou dráhu v Praze na Letné. A později i v Libni, Vysočanech, na Žižkově, Královských Vinohradech a po vnitřní Praze. Mezi Táborem a Bechyní zřídil roku 1903 první elektrifikovanou železnici u nás. Konstruuje dokonce elektromobily. Aby překonal dodnes bezezbytku nevyřešený problém s nedostatečným zdrojem proudu, využívá u svého posledního typu benzínový motor L&K k dobíjení akumulátorů, což je princip používaný např. u „dieselelektrických“ lokomotiv dosud.

JUBILEJNÍ
Zmíněná elektrická dráha na Letné nás přivádí k Jubilejní výstavě z roku 1891, události, která se stala přesvědčivým důkazem o síle českého národa na poli hospodářském i kulturním. František Křižík byl tvůrčím duchem a motorem této národní „manifestace“. Veškerá elektrická zařízení, osvětlení obloukovkami i žárovkami, byla z jeho dílny. Jeho kouzelná světelná fontána se stala symbolem výstavy, symbiózou techniky a krásy.

POZDRAV LIDEM DOBRÉ VŮLE...
V předvečer války, v roce 1937, byl František Křižík vyzván, aby jako přední představitel československé vědy a techniky oslovil po rozhlasových vlnách Alberta Einsteina a jeho prostřednictvím světovou veřejnost v Pozdravu všem lidem dobré vůle s přáním, aby lidstvo kráčelo mírovou cestou. Tento sen se mu však, bohužel, nesplnil.

Pavel Augusta
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Mikrobi spali sto milionů let - a vzbudili se

Před sto miliony let, dlouho předtím, než se po planetě potuloval Tyrannosaurus rex, pohřbilo oceánské dno společenství mikrobů. Čas plynul, kontinenty se posouvaly, oceány rostly a zase se zmenšovaly, na Zemi ...

Den s experimentální fyzikou 2020

Den s experimentální fyzikou patří mezi populární akce pořádané Fyzikálním korespondenčním seminářem - FYKOS. Každoročně nabízí účastníkům pohled ...

Generace Z: Jak změní pracovní trh nástup studentů, kteří žijí on-line?

Na trh práce přichází generace Z – mladší, průbojnější a „modernější“ než jejich předchůdci, mileniálové. Co nového lidé narození po roce 1995 firmám nabízejí?

Průkopnický tokamak TFTR

Americká jaderná společnost (ANS, The American Nuclear Society), přední americká organizace na podporu jaderné vědy, propůjčila čestný titul „Historický mezník ve výzkumu jádra“ ...

Stavba druhého štěpného reaktoru na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT má zelenou

Na začátku listopadu vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail