Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 219

Napnout, ale nezdeformovat

Tuto zásadu jste možná slyšeli od svého otce, nebo dědečka, když jste se pokoušeli napnout nové dráty do kola velocipedu. A přesvědčili jste se, že je nutné postupovat s jakousi iterací, tj. měnili jste místa napínání i velikost vnášeného tahu. Ti méně zdatní, nebo zcela nešikovní, vytvořili z ráfku „osmičku“ a problém předali odborníkovi.

Fotogalerie (6)
Ilustrační foto

Zásada uvedená v nadpisu musela být
dodržena při napínání třiceti šesti táhel,
která spolu s prostorovými, ocelovými,
příhradovými a trubkovými nosníky tvoří
nosnou konstrukci střechy Velké Arény Sazka,
navrženou Ing. Vladimírem Janatou, CSc. (firma
Excon, a. s.). Soustavu lze označit jako třicet
šest prostorových vzpínadel.
Střecha má tvar kulového vrchlíku o průměru
136 m a vzepětí 9 m. Příhradové nosníky s táhly
se sbíhají k centrálnímu tubusu o průměru
18 m a výšce 12,3 m (obr. 1).
K montáži konstrukce střechy byla použita
provizorní střední podpora (obr. 2), na níž
spočíval centrální tubus (170 t) a vnitřní konce
příhradových nosníků. Vnější konce příhradových
nosníků jsou uloženy na dilatované
železobetonové konstrukci, podpírané 36 sloupy
tak, že střecha může dilatovat pouze ve směru
radiálním. Následovala montáž a napínání
táhel, která dodala anglická firma MACALLOY;
únosnost táhla je 3000 kN. Táhla jsou z dílů,
jejichž délka musela vyhovovat letecké dopravě,
a jsou sešroubována do potřebné délky pomocí
objímek. Zmíněná firma provedla i napínání
táhel hydraulickým zařízením. Ideální by bylo,
kdyby všechna táhla byla napínána současně.
Ale takové obrovské hydraulické zařízení by
nebylo ekonomické a simultánní obsluha při
napínání táhel by byla těžko proveditelná.
Zásada, kterou jsme vyslovili na začátku,
byla teoreticky zpracována projektantem:
postupně napínat devět čtveřic táhel v takovém
sledu a s takovými úrovněmi sil, aby po
napnutí poslední čtveřice byly síly ve všech
táhlech shodné. Skutečnost, která se od teoretického
výpočtu může lišit, byla ověřována
elektrickými odporovými tenzometry, nalepenými
na táhla; každé táhlo je opatřeno dvojicí
aktivních a dvojicí kompenzačních tenzometrů,
aby byly vyloučeny nežádoucí vlivy, např.
od změn teploty (obr. 3).
Měřením sil v táhlech byl pověřen tým
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV
ČR, vedený autorem tohoto článku. Tenzometry,
dokonale izolované proti vodě a vlhku,
posloužily nejen ke zmíněné kontrole napínacích
sil, ale i při měření průhybu středu
konstrukce při její aktivaci, tj. při spouštění
z 12 hydraulických podpor, nesoucích tubus
a opírajících se o provizorní střední podporu.
Tenzometry posloužily také při dynamické
zkoušce, při které bylo použito prudké zastavení
svislého pohybu multimediální „kostky“,
zavěšené na střechu uvnitř centrálního
tubusu. K tenzometrům byla připojena měřicí
ústředna PEEKEL INSTRUMENTS AUTOLOG
2005 a pro ukládání dat počítač. Shoda
teoretických hodnot sil s experimentem byla
velice dobrá. Tenzometry jsou i dnes po roce
provozu Sazka Arény neporušeny a mohou
posloužit např. ke studijním měřením dlouhodobých
změn v konstrukci nebo k měření
vlivu dalšího jejího přitížení.
Při příležitosti návštěvy Sazka Arény si
neopomeňte prohlédnout krásnou lehkou
ocelovou konstrukci (120 kg/m2), které byla
udělena cena prof. Faltuse za nejlepší ocelovou
konstrukci v letech 2000 až 2003 a byla
nominována na cenu Inženýrské Akademie
v roce 2004.

Prof. Ing. Dr.H.C. Miloš Pirner, DrSc.

Miloš Pirner
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail