Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 458

Mulga Rock - společná těžba uranu a vedlejších kovů

Mulga Rock je prověřené ložisko uranové rudy v západní Austrálii. Představuje třetí nejbohatší dosud netěžené australské uranové ložisko. Projekt těžby na ložisku patří společnosti Vimy Resources. Testovací jámy jsou vykopány od roku 2016, kdy důl dostal povolení. V září 2020 společnost oznámila, že splnila veškeré environmentální požadavky vlády. Nyní přehodnocuje úmysl těžit pouze uran, protože získávání vedlejších základních kovů doprovázejících uranovou rudu by mohlo zlepšit ekonomiku projektu.

Fotogalerie (1)
Mapa Austrálie s hlavními uranovými doly. Nejvíce uranu dnes těží Kazachstán, Austrálie a Kanada jsou hned za ním.

Mulga Rock Uranium Project leží 240 km severovýchodně od Kalgoorlie ve Velké Viktoriině poušti. Těžba se předpokládá v otevřeném povrchovém dole. Zásoby uranu s obsahem 520 ppm oxidů uranu se odhadují na 66,6 milionů tun, životnost dolu na 16 let. Roční těžba má být kolem 1 360 tun koncentrátu oxidu uraničitého a přinesla by 490 nových pracovních příležitostí.

Geologie a mineralizace v Mulga Rock

V místě jsou čtyři hlavní polymetalická ložiska: Princess a Ambassador ve východní části a Emperor a Shogun v západní části. Největší z nich, Ambassador, je dlouhý 9 km. Ložisko leží ve více než 55 milionů let starých uhlíkatých sedimentech z období křídy a pozdních třetihor. Ložiska The Ambassador a Princess v oblasti Mulga Rock East obsahují významná množství mědi, zinku, niklu a kobaltu v mineralizované zóně v rámci uranového rudního tělesa. Získávání těchto vedlejších základních kovů by pomohlo zvýšit ekonomiku produkce uranu o 8 až 9 dolarů na kilogram U3O8 a díky tomu získat další finanční podporu pro otevření tohoto projektu. Dekarbonizace globální ekonomiky bude vyžadovat dlouhodobé dodávky kovů pro výrobu baterií.

Dolování a zpracování

Projekt počítá a otevřenou těžbou konvenční metodou nákladních vozidel a bagrů a metodou mechanizovaných pásů. Očekává se, že důl vyprodukuje ročně 4,5 Mt rudy a během své životnosti vyprodukuje průměrně 1 360 t koncentrátu oxidu uranu ročně. Ruda se bude zpracovávat ve dvou fázích, v úpravně a poté v hlavním závodě na zpracování. Potřebnou energii dodá elektrárna na ropu či plyn vzdálená 300 km a vodu dodá podzemní vrt. Počítá se i s výstavbou bytů pro zaměstnance.

O peníze jde především

Studie proveditelnosti projektu Mulga Rock z roku 2018 předpokládala výstavbu závodu na získávání mědi, zinku, niklu a kobaltu ze směsných sulfidických vedlejších produktů obsažených v úpravárenských odpadech po zpracování uranových rud. S ohledem na tehdy platné ceny základních kovů bylo rozhodnuto zaměřit se jen na výrobu uranu. Protože se však od té doby ceny základních kovů podstatně zvýšily, společnost Vima nyní přehodnocuje celkový ekonomický model a životaschopnost výstavby závodu na výrobu kovů. Lokalita Mulga Rock patří mezi důležitá světová uranová ložiska a díky souběžné těžbě dalších kovů by na významu ještě získala.

Zdroje:

World Nuclear News, 4.2.2021: Vimy reviews by-product potential at Mulga Rock

https://www.mining-technology.com/projects/mulga-rock-uranium-project/

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak pozná mobil ze signálů GPS mou polohu?

Systém GPS (údajně "Gde Proboha 'Sem?") umožní vašemu přijímači aby našel svou polohu na Zemi ze signálů vysílaných družicemi systému.

Earth 300 bude první superjachtou s jaderným pohonem na světě

Projekt Earth300 je nejen první superjachtou s jaderným pohonem na světě, ale má se stát extrémní technologickou platformou pro vědu, průzkum a inovace na moři.

Skrytý svět pod nohama Brňanů

Hluboko pod ulicemi Brna leží na dvě desítky kilometrů důmyslných staveb, díky nimž do tisíců brněnských domů proudí voda či elektřina. Síť podzemních kolektorů moravské metropole se ...

Města budoucnosti, která fungují již dnes

Už dnes využívá mnoho měst technologie a inovace, které zlepšují život občanům. Mohli bychom je označit za města budoucnosti - určitě by si obyvatelé i jiných měst přáli, aby se jim žilo lépe a snadněji.

Den s experimentální fyzikou 2021

Každoroční akce Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS), se letos uskutečnila 8. listopadu.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail