Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 480

Mulga Rock - společná těžba uranu a vedlejších kovů

Mulga Rock je prověřené ložisko uranové rudy v západní Austrálii. Představuje třetí nejbohatší dosud netěžené australské uranové ložisko. Projekt těžby na ložisku patří společnosti Vimy Resources. Testovací jámy jsou vykopány od roku 2016, kdy důl dostal povolení. V září 2020 společnost oznámila, že splnila veškeré environmentální požadavky vlády. Nyní přehodnocuje úmysl těžit pouze uran, protože získávání vedlejších základních kovů doprovázejících uranovou rudu by mohlo zlepšit ekonomiku projektu.

Fotogalerie (1)
Mapa Austrálie s hlavními uranovými doly. Nejvíce uranu dnes těží Kazachstán, Austrálie a Kanada jsou hned za ním.

Mulga Rock Uranium Project leží 240 km severovýchodně od Kalgoorlie ve Velké Viktoriině poušti. Těžba se předpokládá v otevřeném povrchovém dole. Zásoby uranu s obsahem 520 ppm oxidů uranu se odhadují na 66,6 milionů tun, životnost dolu na 16 let. Roční těžba má být kolem 1 360 tun koncentrátu oxidu uraničitého a přinesla by 490 nových pracovních příležitostí.

Geologie a mineralizace v Mulga Rock

V místě jsou čtyři hlavní polymetalická ložiska: Princess a Ambassador ve východní části a Emperor a Shogun v západní části. Největší z nich, Ambassador, je dlouhý 9 km. Ložisko leží ve více než 55 milionů let starých uhlíkatých sedimentech z období křídy a pozdních třetihor. Ložiska The Ambassador a Princess v oblasti Mulga Rock East obsahují významná množství mědi, zinku, niklu a kobaltu v mineralizované zóně v rámci uranového rudního tělesa. Získávání těchto vedlejších základních kovů by pomohlo zvýšit ekonomiku produkce uranu o 8 až 9 dolarů na kilogram U3O8 a díky tomu získat další finanční podporu pro otevření tohoto projektu. Dekarbonizace globální ekonomiky bude vyžadovat dlouhodobé dodávky kovů pro výrobu baterií.

Dolování a zpracování

Projekt počítá a otevřenou těžbou konvenční metodou nákladních vozidel a bagrů a metodou mechanizovaných pásů. Očekává se, že důl vyprodukuje ročně 4,5 Mt rudy a během své životnosti vyprodukuje průměrně 1 360 t koncentrátu oxidu uranu ročně. Ruda se bude zpracovávat ve dvou fázích, v úpravně a poté v hlavním závodě na zpracování. Potřebnou energii dodá elektrárna na ropu či plyn vzdálená 300 km a vodu dodá podzemní vrt. Počítá se i s výstavbou bytů pro zaměstnance.

O peníze jde především

Studie proveditelnosti projektu Mulga Rock z roku 2018 předpokládala výstavbu závodu na získávání mědi, zinku, niklu a kobaltu ze směsných sulfidických vedlejších produktů obsažených v úpravárenských odpadech po zpracování uranových rud. S ohledem na tehdy platné ceny základních kovů bylo rozhodnuto zaměřit se jen na výrobu uranu. Protože se však od té doby ceny základních kovů podstatně zvýšily, společnost Vima nyní přehodnocuje celkový ekonomický model a životaschopnost výstavby závodu na výrobu kovů. Lokalita Mulga Rock patří mezi důležitá světová uranová ložiska a díky souběžné těžbě dalších kovů by na významu ještě získala.

Zdroje:

World Nuclear News, 4.2.2021: Vimy reviews by-product potential at Mulga Rock

https://www.mining-technology.com/projects/mulga-rock-uranium-project/

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

FYKOSí soustředění

O činnosti FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář), který rozvíjí a řídí parta studentů z MatFyz, informuje Třípól pravidelně (a rád).

Vodíková revoluce změní globální energetiku

Klimatická změna i napjaté mezinárodní vztahy ohrožující energetickou bezpečnost celých kontinentů. To jsou podle studie poradenské společnosti Enerdata a Francouzského institutu pro mezinárodní ...

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů.

Vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna

Při hledání řešení energetických problémů lidstva se v poslední době ve světě objevila řada netradičních projektů. Izraelský kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá k ...

Nový člen Evropské gravitační observatoře

Nizozemská nadace vědeckých výzkumných ústavů, NWO-I, se oficiálně stala třetím členem Evropské gravitační observatoře (EGO) spolu se zakládajícími členy EGO CNRS a INFN.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail