Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 555

Nová zpráva Ekonomické komise OSN pro Evropu (UNECE)

UNECE pravidelně uveřejňuje ve svém časopise Technology brief - Nuclear Power krátké zprávy na pomoc zmírňování změny klimatu a na urychlené používání nízkouhlíkových technologií. Na přípravě článků pracuje tým mezinárodních expertů z celé energetické komunity. Novou publikaci přivítala například generální ředitelka World Nuclear Association (WNA) Sama Bilbao y León.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Jaderná energie je důležitý zdroj nízkouhlíkové elektřiny a tepla, který může přispět k dosažení uhlíkové neutrality. Analýzy ukazují, že klimatické cíle nebudou moci být splněny, jestliže jaderná energie bude vyloučena z mixu čistých zdrojů elektřiny. V současné době je v regionu UNECE v provozu 292 reaktorů, které vyrábějí celkem 20 % elektřiny a 43 % nízkouhlíkové elektřiny. V tomto regionu provozuje jaderné reaktory 20 zemí, přičemž 11 z nich produkuje z jaderných elektráren více než 30 % elektřiny (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina). 15 zemí staví nové reaktory nebo výstavbu připravuje. Sedm zemí připravuje jaderné programy poprvé. Následující státy explicitně prohlásily, že jaderná energie bude hrát důležitou úlohu při snižování emisí skleníkových plynů v budoucnosti: Kanada, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Rusko, Ukrajina, Spojené království a USA. Belgie a Německo oznámily, že ukončí provoz svých reaktorů v roce 2025, resp. 2023. V regionu UNECE bylo od roku 2000 trvale odstaveno z provozu přes 70 reaktorů, a to z politických, ekonomických nebo technických důvodů. Ve většině zemí byly reaktory částečně nahrazeny fosilními palivy, což zhoršilo úsilí o zmírňování důsledků změny klimatu. International Energy Agency (IEA) a International Atomic Energy Agency (IAEA) zdůrazňují, že je třeba zabránit předčasnému uzavírání dalších fungujících reaktorů. 

Jaderná energie má velký potenciál spolupracovat s jinými nízkouhlíkovými zdroji energie v budoucím dekarbonizovaném energetickém mixu. Protože jaderná energie produkuje jak elektřinu, tak tepelnou energii, může dekarbonizovat i průmysl, který je závislý na obou. Může například dekarbonizovat i výrobu oceli, výrobu vodíku, chemickou výrobu a ostatní sektory, které lze dekarbonizovat jen obtížně, například dopravu. UNECE se domnívá, že jaderná energie je ekonomický zdroj k výrobě elektřiny v mnoha částech světa. Levné financování a tržní prostředí by pomohly snížit počáteční vysoké náklady při výstavbě reaktorů, které se dnes u velkých reaktorů pohybují mezi 5 až 10 miliardami dolarů. Ukazuje se, že budoucí mikroreaktory a malé modulární reaktory by mohly být financovány snáze. 

UNECE so domnívá, že politici, kteří si přejí plnit klimatické a udržitelné rozvojové cíle OSN (SDG – Sustainable Development Goals) s využitím jaderné energie by měli:

  • připravit spravedlivé hrací pole pro všechny nízkouhlíkové technologie,
  • dát pozitivní dlouhodobé politické signály pro nový rozvoj jaderné energie,
  • urychlit vývoj a používání malých modulárních reaktorů a zdokonalených reaktorů velkých výkonů,
  • zabezpečit dlouhodobý provoz existujících reaktorů. 

Zdroj: World Nuclear News, 11. 8. 2021: Policies must allow nuclear to play its vital role, says UNECE)

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Štěchovická přečerpávací elektrárna

Málokdo ví, že ve Štěchovicích u Prahy není jen akumulační vodní elektrárna, ale i přečerpávací. Ta nyní dostává nový řídicí systém.

Pomeranče bez chemikálií

Nahlédněte do továrny na pomeranče v Jihoafrické republice. Tyto lahodné plody zachránila před škodlivými moly jaderná metoda zvaná „sterilní hmyzí technika“.

Studenti pozorují radioaktivní částice přímo ve škole

Studenti Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické (SPŠSE) Dukelská v Českých Budějovicích mají nově k dispozici hned několik unikátních učebních pomůcek.

Roboti ve skladech, autonomní kamiony a umělá inteligence

Čtvrtá průmyslová revoluce přetváří svět, jak ho známe. Technologický pokrok stírá hranice mezi fyzickým a digitálním prostředím.

Zvýšení výkonu jaderné fúze

Jadernou fúzi už do jisté míry umíme. Dvě lehká jádra fúzují za vzniku těžšího. Nicméně hmotnost výsledného jádra je menší než součet hmotností ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail