Hledání

Zadejte výraz pro vyhledání:   

(2651) Biografie » Vizionář
Na své cestě za významnými vědci a techniky se tentokrát vydáme do poměrně vzdálené minulosti, abychom si připomněli 800. výročí narození anglického vědce Rogera Bacona, velkého vizionáře vědeckotechnického pokroku a průkopníka experimentálních metod ve vědeckém zkoumání.
(2652) Biografie » Vklad Bohuslava Braunera do pokladnice světové chemie
Posouvat hranice lidského poznání, odhalovat nové přírodní zákony a hledat způsoby jejich využití je tvrdou, náročnou a vyčerpávající činností. Mezi ostatními přírodními vědami se dnes ve vydávání životopisných prací často opomíjí chemie.
(2653) Rozhovory » Vladimír Dvořák: Třetí místo v soutěži diplomových prací Cena ČEZ
Moje akademická cesta po absolutoriu gymnázia je jedna velká perlička. Začal bych asi od svých gymnazijních let. Vždy mě zajímala pedagogická práce v technických oborech (informatika a fyzika), a proto jsem se rozhodoval mezi pedagogikou a technikou (která mě lákala hlavně kvůli studiu informatiky).
(2654) Fyzika a klasická energetika » Vláknové baterie pro chytré oblečení
Váš vlněný svetr vám jednou možná bude napájet elektronické přístroje, a to díky iontolithiovým bateriím podobným vláknům. Chytré oblečení budoucnosti bude vybaveno senzory, které budou neustále sledovat životně důležité funkce a kontrolovat váš zdravotní stav.
(2655) Medicína a přírodověda » Vliv klimatu na pád Římské říše
Ulf Büngten ze švýcarského výzkumného ústavu lesů, sněhu a krajiny se sídlem v Birmensdorfu dospěl k názoru, že existuje vztah mezi klimatem a vzestupem a pádem civilizací, včetně starověkého Říma. Klima bylo pravděpodobně vedle politických selhání a vpádu barbarů jedním z faktorů jeho pádu.
(2656) Medicína a přírodověda » Vliv oxidu uhličitého v ovzduší na růst rostlin
Pro existenci života na Zemi je výskyt oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší naprosto nezbytný. Tento plyn se totiž významně podílí na přirozeném skleníkovém efektu atmosféry, jenž na zemském povrchu vytváří vhodné teplotní podmínky pro život.
(2657) Medicína a přírodověda » Vliv středověkého osídlení na vlastnost půdy a současnou vegetaci
I krátkodobý vliv člověka vede k nevratným změnám půdních vlastností. A nejen v současnosti, je patrný i po 500 letech! Porozumíme-li nárokům na živiny základních rostlinných druhů, můžeme své znalosti využít nejen k identifikaci současných půdních vlastností, ale také k poodhalení účelů, pro něž půdu využívali naši předci.
(2658) Biografie » Vlnitou lepenku ještě dlouho nic nenahradí
V čem jste dostali zabalené vánoční dárky? Řadu z nich určitě ve vlnité lepence! Pak vězte, že ta se u nás vyrábí právě devadesát let. Ve sbírce rukopisů archivu Národního technického muzea v Praze je uložena zajímavá složka věnovaná úspěšnému českému podnikateli z období na přelomu 19.
(2659) Jaderná fyzika a energetika » Vložení základny kryostatu do tokamakové jámy
Vypadá to jako scéna ze Spielbergových „Blízkých setkání třetího druhu“. Základna kryostatu ve tvaru polévkového talíře se pomalu zvedá z nosného rámu.
(2660) Medicína a přírodověda » Vltavíny očima jaderných fyziků
Vltavíny přitahují nejen krásné ženy, ale i vědce; jejich vznik totiž stále obestírá řada dosud nevysvětlených otázek. Jednou z nich je přesné určení materiálů, z nichž při dopadu obrovského meteoritu před 14,5 milióny let vltavíny vznikly.
... 1 « 263 264 265 266 267 268 269 » 292 ...
close
detail