Hledání

Zadejte výraz pro vyhledání:   

(2731) Fyzika a klasická energetika » Změnila proudy na proud
Právě před padesáti lety začala vyrábět elektřinu velká vodní elektrárna Slapy. Přehradila koryto Vltavy v místech malebných Svatojanských proudů. Doba se změnila – voraři obratně proplouvající peřejemi s dlouhými vory z dřevěných klád zmizeli, voda se zklidnila a rozlila do velkého jezera.
(2732) Studenti » Změřte síly v informační soutěži IT-SLOT
Jak se mladí lidé orientují ve světě technologií, které nás obklopují? Informační gramotnost žáků 8. a 9. tříd základních škol prověří již 9. ročník celostátní soutěže IT-SLOT. Registrace škol a žáků je možná on-line do pondělí 19.
(2733) Obnovitelné zdroje » Zmizely větrníky ze Šibeníku
Panorama se čtveřicí větrných elektráren, které tvořily od roku 1995 neomylný navigační bod pro návštěvníky městyse Nový Hrádek, je minulostí. Malebnému místu na úpatí Orlických hor zůstane možná časem jako připomínka alespoň rozhledna v jednom z tubusů.
(2734) Soutěže » Známe vítěze soutěže o vodních elektrárnách
Třípól 24. února tohoto roku uveřejnil článek Vodní elektrárny jinak (www.3pol.cz/cz/rubriky/obnovitelne-zdroje/951-vodni-elektrarny-jinak), ve kterém vyzval čtenáře rozluštit pět hádanek, resp. poznat podle geologické a místopisné nápovědy některé z našich vodních elektráren.
(2735) Jaderná fyzika a energetika » Znásilnění s následkem smrti
Je časné ráno 26. dubna 1986. V 1.23 h ráno se ozývají dva výbuchy, které ničí reaktor 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl. Výbuchy páry a vodíku a následný 10 dní trvající požár grafitového moderátoru uvolnil z aktivní zóny reaktoru do ovzduší cca 5 % celkového množství radioaktivního materiálu.
(2736) Biografie » Znáte Antonia Pacinottiho?
Šedesátá a sedmdesátá léta 19. století jsou v dějinách silnoproudé elektrotechniky obdobím vynálezů různých konstrukcí elektrických motorů měnících elektrickou energii v mechanickou. Již tehdy byl k dispozici dostatek poznatků a zkušeností s elektromagnetickými jevy, což umožňovalo vývoj, projektování a výrobu elektrických strojů a posléze i jejich praktické využívání v průmyslu i v běžném životě – především k pohonu různých výrobních zařízení, popř.
(2737) Obnovitelné zdroje » Znáte Itaipu?
Největší vodní elektrárna na světě stojí na řece Paraná.
(2738) Bez zařazení » Znáte „mléčný kámen“?
Připomínají vám ještě dnes něco pojmy jako: gutaperča, celuloid, bakelit, buna, ebonit, galalit, sololit, xylolit, trofitul, vulkánfíbr nebo rubon?
(2739) Studenti » Zpestřete si domácí učení soutěžemi
Tři tematické soutěže nabízí dětem i dospělým vzdělávací portál Svět energie pro zpestření současné situace. Zatímco předškoláci se vyřádí výtvarně, žáci základních a středních škol i široká veřejnost mohou změřit síly ve znalostním kvízu nebo při hře na dispečera energetické soustavy.
(2740) Reportáže, cestování » Zpověď zloděje
V posledních letech prudce roste počet krádeží zemnících lan z vedení velmi vysokého napětí. Zemnící lano má význam při poruše vedení, kdy jeho rychlé vypnutí zajišťují ochrany. Pokud část zemnícího lana na vedení chybí, ochrany nemohou působit dostatečně přesně a rychle.
close
detail