Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 260

Včasná detekce rakoviny slinivky břišní

Karcinom pankreatu nepatří k nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorům, ale je jedním z nejsmrtelnějších kvůli svému časnému lokálnímu rozšíření a metastatickému chování. Jedním z důvodů vysoké úmrtnosti je pozdní diagnostika onemocnění, zejména proto, že symptomy jsou nespecifické a objevují se poměrně pozdě. Dalším důvodem jsou omezené terapeutické možnosti. Pomocí vzorků od pacientů poskytnutých řadou klinických spolupracovníků našli vědci ze Španělského národního centra pro výzkum rakoviny (CNIO), vedeného Núrií Malatsovou, a Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) v Heidelbergu, vedené Peerem Borkem, molekulární podpis 27 mikroorganismů ve vzorcích stolice. Podle nich by se mohlo předpovědět, zda jsou pacienti vystaveni vysokému riziku adenokarcinomu slinivky břišní, což je nejčastější rakovina slinivky, a dokonce diagnostikovat pacienty v časnějších stádiích onemocnění.

Fotogalerie (1)
Umístění slinivky břišní (zdroj Wikimedia Commons, volné dílo)

Výzkumná skupina podala patent na vývoj diagnostické sady pro rakovinu slinivky břišní, která detekuje tyto mikrobiální genomy ve vzorcích stolice rychlým, neinvazivním a cenově dostupným způsobem. Studie byla publikována v časopise Gut, jednom z nejprestižnějších časopisů v oboru gastroenterologie a hepatologie.

Včasné odhalení rakoviny je klíčové

Příznaky rakoviny slinivky břišní jsou tiché a často se objevují až v pozdních fázích onemocnění, kdy nádory obvykle už nelze odstranit chirurgicky. Existuje proto naléhavá potřeba neinvazivních, specifických a cenově dostupných testů, které jsou schopny včas odhalit onemocnění a zlepšit přežití pacientů. „V mnoha případech, jakmile je rakovina slinivky detekována, je příliš pozdě. Nemoc musíme diagnostikovat v mnohem ranější fázi, než se objeví příznaky. K tomu potřebujeme identifikovat a definovat ohroženou populaci a mít dobré screeningové testy k odhalení rakoviny, když je ještě léčitelná,“ zdůraznili vědci.

Aby vědci prostudovali tento možný vztah do hloubky, provedli jedinečnou studii se 136 jedinci (57 nově diagnostikovaných pacientů, 50 kontrol a 27 pacientů s chronickou pankreatitidou), kteří byli hluboce charakterizováni na epidemiologické a klinické úrovni a od kterých byly odebrány k analýze vzorky slin, stolice a tkáně slinivky břišní. Osoby byly rekrutovány ze dvou španělských nemocnic v Madridu (Nemocnice Ramon y Cajal) a Barceloně (Nemocnice Val d'Hebron).

Nejkomplexnější studie mikrobiomu u rakoviny slinivky břišní

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nebylo zjištěno, že by orální mikrobiom byl spojen s rakovinou slinivky, ale střevní mikrobi ano. „Sofistikované biostatistické a bioinformatické analýzy nám umožnily sestrojit signaturu 27 mikrobů pocházejících ze stolice, většinou bakterií, které velmi dobře rozlišují mezi případy rakoviny slinivky břišní a zdravými kontrolami, a to jak v jejich nejpokročilejších, tak v nejranějších stádiích nemoci,“ řekli Dr. Malats a Dr. Bork. Tento genový podpis byl ověřen v nezávislé studii provedené ve dvou německých centrech, Frankfurt (Goethe University Hospital) a Erlangen (Univerzitní klinika Erlangen), a v 5 792 střevních metagenomech z 25 dalších studií v 18 zemích. V současné době probíhá studie u japonské populace.

Vyloučení rizikových faktorů

Rakovina slinivky je však onemocnění s velmi složitou etiologií a mnoha rizikovými faktory, jako je věk, obezita, cukrovka, chronická pankreatitida, kouření, vysoká konzumace alkoholu, krevní skupina a rodinná anamnéza rakoviny. Aby se předešlo předsudkům a zajistilo se, že identifikované mikroby jsou spojeny s rakovinou slinivky a nikoli s obezitou, cukrovkou nebo jinými rizikovými faktory, autoři v analýze kontrolovali i tyto klinické a demografické proměnné. „Tato úroveň analýzy je ve studiích metagenomu rakoviny slinivky břišní bezprecedentní,“ uvedli vyšetřovatelé.

Možnost předpovědět problém včas

Vysoká prediktivní hodnota tohoto genového podpisu ve stolici by mohla sloužit jako biomarker k definování rizikové populace, a pokud by byla dále ověřena v klinických studiích, mohla by být použita pro včasnou diagnostiku rakoviny slinivky břišní. „V současné době jsou screeningové programy zaměřeny na rodiny s agregací rakoviny slinivky, která představuje pouze 10 % zátěže onemocnění. Zahrnutí analýzy stolice do těchto screeningových programů k identifikaci mikrobiálního podpisu by mohlo pomoci odhalit zbytek ohrožené populace,“ dodali.

Výzkumníci CNIO a EMBL požádali o patent na výsledky studie, aby vyvinuli rychlou, neinvazivní a cenově dostupnou diagnostickou sadu pro rakovinu slinivky břišní.

Poděkování

Tento výzkum byl proveden ve spolupráci s CNIO Epithelial Carcinogenesis Group vedenou Paco Realem, CNIO jednotkou molekulární cytogenetiky vedenou Sandrou Rodríguez, onkologickým oddělením Fakultní nemocnice Ramón y Cajal vedeným Alfredem Carratem, Digestive Fakultní nemocnice Vall d'Hebron Oddělení nemocí s Xavierem Molerem, Translační hepatologická sekce v Goethově fakultní nemocnici pod vedením Jonel Trebicka a skupina Stephana Kerstinga na Univerzitní klinice Erlangen. Studie byla financována Světovým výzkumem rakoviny, Evropskou radou pro výzkum, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Španělským ministerstvem vědy a inovací, Institutem zdraví Carlose III., AESPANC-ACANPAN (grant Carmen Delgado a Miguela Pérez-Matea) a Evropská unie (#018771-MOLDIAG-PACA, #259737-CANCERALIA).

Zdroj: A Fecal Microbiota Signature with High Specificity for Pancreatic Cancer

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jaderné firmy se spojují napříč světem

Společnost Westinghouse Electric Company a Ansaldo Nucleare podepsaly novou smlouvu o spolupráci na vývoji jaderné elektrárny 4. generace využívající technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru – LFR (Lead-Cooled Fast Reactor).

Začínají se recyklovat solární panely, lopatky větrných turbín i popel z biomasy

Udržitelné technologie produkující co nejméně skleníkových plynů jsou novým náboženstvím dneška. I obnovitelné zdroje energie ale představují problém pro životní prostředí.

Ultrakondenzátor ve vodních elektrárnách

Finská společnost UPM Energy ve svých vodních elektrárnách Ontojoki ve finském Kuhmo investuje do ultrakondenzátoru. Ten se stane prvním svého druhu, který bude použit v hydroenergetickém ...

Spojené království si vybralo uhelnou elektrárnu jako místo pro stavbu prototypu fúzní elektrárny

Není žádným tajemstvím, že pokračováním (věřme, že úspěšného) projektu tokamaku ITER bude zařízení, pro které se obecně přijal název DEMO – demonstrační elektrárna.

Fusion móda - srážka světů

Někdy se musím hodně zamyslit, zda téma patří do popularizace vědy. Popularizovat termojadernou fúzi kupříkladu mezi technickou komunitou není až tak inovativní a nezbytné, neb tato část společnosti ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail