Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 209

Holub vrká, trkač trká

Wikipedie na téma vodního trkače uvádí: “Vodní trkač je jednoduché vodní čerpadlo, poháněné vodou. Využívá energii proudící vody. Proud vody je pravidelně uzavírán trkacím ventilem. Vzniklé rázy slouží k čerpání vody přes výtlačný ventil do výšky několikanásobně vyšší, než je rozdíl hladin vody, která trkač pohání.“ Na internetu však najdeme na toto téma i značně poetičtější vysvětlení: „Trkač není zařízení, které si člověk koupí (nebo postaví), spustí a jde pryč. Trkač je jako umělecký hudební nástroj. Je třeba mu věnovat čas a pečlivě jej naladit na podmínky, v nichž má fungovat. Dobře se vám za to odmění. Je-li provozován sezónně, je třeba mu věnovat péči i „po koncertě” a pečlivě jej uložit. Je to úžasné zařízení. Vydržím dlouhé minuty sedět v lese u potoka a pozorovat rytmický koncert běžícího trkače, doprovázený šuměním mohutného vějíře rozstřikované vody. Je to skoro tak uklidňující, jako pověstné pozorování rybiček v akváriu.“ http://www.pterodactylus.cz/trkac2005.php

Fotogalerie (1)
Princip trkače

Z historie trkače
Trkač vynalezl na sklonku života Joseph Michel Montgolfier z francouzského Lyonu. Ano, jde o jednoho z bratrů, díky kterým dnes létají horkovzdušné balóny. Byl v té době veřejností považován za blázna a podivína, když dlouhé měsíce bádal nad tak „banální” maličkostí, jakou je trkací ventil. Dobře však věděl, co dělá.
První trkač do Českých zemí přivezl v roce 1834 z Paříže obchodník Prudent Voizot pro Luise Rohana. Byl určen pro vodovod vedoucí z říčky Mohelky na zámek Sychrov.

Princip
A jak trkač funguje? V podstatě dost jednoduše - na principu vodního rázu, který vzniká v potrubí s proudící kapalinou, když proud náhle zastavíme. Náhlým nárůstem tlaku je možno dopravovat vodu do výše položeného místa, než je spád, na kterém trkač pracuje.
Voda přitéká k trkači potrubím. Trkací ventil je zatížen závažím o něco více, než je hydrostatický tlak vody v potrubí. Trkací ventil klesne a otevře odtok vody. Voda začíná v potrubí proudit, pozvolna získává na rychlosti. Plochý talířek trkacího ventilu klade jejímu proudění odpor. Tak se stane, že voda při určité rychlosti strhne talířek ventilu sebou a přirazí ho do sedla. Konec potrubí je znenadání uzavřen. Voda v potrubí má však setrvačnost a pohybovou energii: proudí dál. Před trkacím ventilem značně naroste tlak. V tom okamžiku tlak nadzdvihne výtlačný ventil a voda začne proudit do větrníku, kde stlačuje vzduch. Pohybová energie tekoucí vody se mění na jinou energii – dílem na potenciální energii vody ve větrníku, ale hlavně tlakovou energii stlačovaného vzduchu. Za okamžik se však pohybová energie vodního sloupce v přívodním potrubí vyčerpá. Voda přestává proudit do větrníku. Výtlačný ventil se vlastní váhou uzavírá. Stlačený vzduch ve větrníku vytlačuje nashromážděnou vodu do výše položeného vodojemu. Mezitím se voda v přívodním potrubí zcela zastavila, tlakový ráz zanikl. Na uzavřený trkací ventil již nepůsobí rychlost proudící vody. Samotný hydrostatický tlak v potrubí neudrží jeho talířek přitlačený do sedla. Ventil pod váhou závaží klesá a otevírá vodě volný odtok do odpadního kanálu. Voda z klidu začíná opět proudit přívodním potrubím. Zrychluje se, až pojednou strhne sebou i talířek trkacího ventilu. Nastává další vodní ráz a situace se periodicky opakuje.

Značná část vody se obětuje na to, aby sloupec vody v potrubí získal náležitou rychlost. Voda se do větrníku čerpá jen po krátký okamžik, kdy je po prudkém uzavření tlak vodního rázu v potrubí vyšší než tlak ve větrníku. Zařízení nemá proto nijak zvlášť vysokou účinnost, ale to nebývá podstatné v potůčku, kde je proudící voda k dispozici zdarma.

Půvab jednoduchosti aneb udělej si sám, to zvládneš
I přes poměrně malou účinnost patří trkač ke spolehlivým čerpacím zařízením, protože se u něho nevyskytují otáčející se části, které by bylo nutné mazat.

  • Trkač může pracovat od spádu H 1 minimálně 1 metr (optimálně od 2 metrů).
  • Trkač klasické konstrukce vytlačí vodu maximálně do 25násobku původního spádu.
  • Trkač je citlivý na písek a nečistoty, které za provozu vytloukají sedla ventilů. Před trkačem proto musí být zařazen lapač písku a jemné česle.
  • Vzduch ve větrníku je nutné nejméně jednou za 14 dní doplnit pumpičkou, protože se pod tlakem částečně rozpouští ve vodě.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

První plazma největšího tokamaku na světě

V sedmdesátých letech bylo jasné, že tokamak pro termojadernou fúzi udrží plazma potřebnou dobu, bude-li dostatečně velký. Stavěly se giganti JET (1983, EU), TFTR (1982, USA), JT-60 (1985, Japonsko), T-15 (1988, SSSR) a další.

Nejžhavější sen pod Sluncem

Třípól měl tu čest, že byl přímo u křtu nejnovější knihy o jaderné fúzi na českém knižním trhu. Šéfredaktorka Marie Dufková jí byla 3. listopadu kmotrou. Knížku napsal prof.

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail