Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 200

Potenciál obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje energie zasluhují, aby jejich výzkumu a vývoji byla věnována pozornost.

Jejich současnou nevýhodou je, že nesplňují požadavky kladené na velkou energetiku (konkurenceschopnost, spolehlivost dodávky, kontinuita výroby, ekonomická návratnost). Analýza možností obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii (Zelená kniha) prokazuje, že i při velmi optimistickém růstu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů nebudou schopné ani pokrýt přírůstky spotřeby, natož výrazně nahradit stávající fosilní a jaderné zdroje. Přesto je nutná jejich podpora všude tam, kde jejich využitelný potenciál přispívá k energetické soběstačnosti.

    Potenciál - Omezení
  • Teoretický potenciál - Absolutní horní hranice daná slunečním zářením, rychlostí větru a nabídkou vody
  • Technický potenciál - vhodné technologie, dosažitelnost materiálů a ploch
  • Hospodářský potenciál - Cenově konkurující technologie
  • Využitelný potenciál - Ekologické důvody, akceptovatelnost

Uvedený teoretický potenciál je absolutní horní hranicí danou například slunečním zářením, rychlostí větru a nabídkou vodního potenciálu. Jen část z něho tvoří technický potenciál, který vymezuje tu část teoretického potenciálu, která je využitelná dostupnými technologiemi a rozlohou území, kterou lze uvolnit pro výrobu elektřiny. Další snížení plyne z konkurenceschopnosti a navíc z ekologické přijatelnosti, protože ne každý obnovitelný zdroj je vhodný z hlediska vlivu na životní prostředí a na krajinu. Pro hodnocení zdrojů energie je významný jen využitelný potenciál. Využití obnovitelných zdrojů zcela jistě v budoucnosti poroste, zejména poté, až vyčerpávání fosilních paliv výrazně zvýší ceny energie.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail