Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 211

Potenciál obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje energie zasluhují, aby jejich výzkumu a vývoji byla věnována pozornost.

Jejich současnou nevýhodou je, že nesplňují požadavky kladené na velkou energetiku (konkurenceschopnost, spolehlivost dodávky, kontinuita výroby, ekonomická návratnost). Analýza možností obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii (Zelená kniha) prokazuje, že i při velmi optimistickém růstu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů nebudou schopné ani pokrýt přírůstky spotřeby, natož výrazně nahradit stávající fosilní a jaderné zdroje. Přesto je nutná jejich podpora všude tam, kde jejich využitelný potenciál přispívá k energetické soběstačnosti.

    Potenciál - Omezení
  • Teoretický potenciál - Absolutní horní hranice daná slunečním zářením, rychlostí větru a nabídkou vody
  • Technický potenciál - vhodné technologie, dosažitelnost materiálů a ploch
  • Hospodářský potenciál - Cenově konkurující technologie
  • Využitelný potenciál - Ekologické důvody, akceptovatelnost

Uvedený teoretický potenciál je absolutní horní hranicí danou například slunečním zářením, rychlostí větru a nabídkou vodního potenciálu. Jen část z něho tvoří technický potenciál, který vymezuje tu část teoretického potenciálu, která je využitelná dostupnými technologiemi a rozlohou území, kterou lze uvolnit pro výrobu elektřiny. Další snížení plyne z konkurenceschopnosti a navíc z ekologické přijatelnosti, protože ne každý obnovitelný zdroj je vhodný z hlediska vlivu na životní prostředí a na krajinu. Pro hodnocení zdrojů energie je významný jen využitelný potenciál. Využití obnovitelných zdrojů zcela jistě v budoucnosti poroste, zejména poté, až vyčerpávání fosilních paliv výrazně zvýší ceny energie.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Samoorganizace (v) plazmatu

Výzkum plazmatické samoorganizace najdete na křižovatce energie fúze, astrofyziky a pohonu vesmírných lodí. Je známa nejméně od počátku šedesátých let, i když se jí tak ještě neříkalo.

Porucha pláště palivového článku

Nedávno Čínský úřad pro atomovou energii (CAEA) informoval, že v jaderné elektrárně Taishan došlo k menší poruše pláště paliva.

Bez chytrých sítí se moderní energetika neobejde

Energetika se v posledních letech dramaticky proměňuje. Sílící tlaky na větší podíl obnovitelných zdrojů a uhlíkovou neutralitu na jedné straně a zvyšující ...

Severní mořská cesta je alternativou k Suezu

Když došlo letos v březnu k zablokování Suezského průplavu, zesílily diskuze o alternativách, které by nebyly náchylné k podobným událostem.

Montáž ITER: první cívka poloidálního pole je na místě

Největší tokamak na světě staví v Cadarache na jihu Francie sedm partnerů: EU, Rusko, Čína, USA, Japonsko, Jižní Korea a Indie. Palivem bude směs deuteria a tritia ve stavu plazmatu.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail