Hledání

Zadejte výraz pro vyhledání:   

(2541) Studenti » Zájemci o kosmonautiku, nepřehlédněte…
Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře upozorňuje na programy pro studenty, mladé vědce a ostatní mladé zájemce o kosmonautiku. Nabízí i přednášky pro veřejnost o historických i aktuálních událostech v kosmonautice a o budoucnosti dobývání vesmíru.
(2542) Medicína a přírodověda » Zákaz ztužených pokrmových tuků
Světová zdravotnická organizace (WHO) chce do roku 2023 ukončit průmyslově vyráběné tzv. trans tuky - trans mastné kyseliny. Podle WHO ve světě ročně umírá kolem 500 000 lidí v důsledku konzumace trans mastných kyselin v potravinách, a to zejména na srdeční nemoci.
(2543) Biografie » Zakladatel autoprůmyslu v Čechách zemřel před osmdesáti lety
200 let textilnictví a 100 let autoprůmyslu. Tolik roků dávají myšlenky a činorodost Liebiegů lidem práci. Heslem Theodora Liebiega, zakladatele autoprůmyslu, bylo Prací ke slávě: „Per laborem ad honorem“.
(2544) Biografie » Zakladatel moderní anatomie člověka – Andreas Vesalius
V době raného středověku byli nositeli veškerých znalostí katoličtí kněží a mniši. Medicínou se často zabývali pouze teoreticky a chirurgii z ní zcela vyloučili. Církev svým ediktem chirurgii zakázala již ve 2.
(2545) Biografie » Zakladatel moderní fyziky Isaac Newton
Zřejmě největší vědec všech dob – Isaac Newton – žil na přelomu 17. a 18. století v letech 1642 (1643) až 1727. Považuje se za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob či dokonce za zakladatele moderní fyziky a vědy vůbec.
(2546) Biografie » Zakladatel moderní informatiky George Boole
Rozmach informatiky ve druhé polovině 20. století se odvíjel nejen od rozvoje technologií, ale závisel i na pokroku v teoretických disciplínách, zejména v matematické logice. Žádný sofware se dnes neobejde bez logických kroků, bez operací s logickými proměnnými.
(2547) Biografie » Zakladatelem české lékařské chemie a biochemie byl Ukrajinec
Letos uplynulo 75 let od úmrtí univ. prof. MUDr. Ivana Horbaczewského, přednosty „Ústavu pro lučbu lékařskou“, historicky prvního českého ústavu lékařské chemie. Pojďme se podívat, jak se stalo, že mladý Ukrajinec se u nás tak proslavil a zasloužil nejen o medicínu, ale i o politiku.
(2548) Biografie » Základem průmyslu je ocel
Letos uplynulo 200 let od narození anglického vynálezce Henryho Bessemera. Ačkoli jeho jméno není tak všeobecně známé jako je tomu u jiných velikánů techniky, například Jamese Watta, jeho vynález – bessemerování – je v odborných kruzích považován za nejdůležitější příspěvek jednotlivce k průmyslové revoluci.
(2549) Bez zařazení » Zákonitosti, pravidla, poučky a varování pro začínající badatele
"Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne." (Mark Twain). "Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti než je rozdávat." (Samuel Johnson). "Rozdělení věd: Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku.
(2550) Studenti » Zapojte se do projektu Česká věda do Malého Tibetu – čas máte do konce ledna
Dopřát dětem ze školy Spring Dales Public School v tibetské vesnici Mulbekh, aby se učily pravidelně také vědy, to bylo cílem projektu Česká věda do Malého Tibetu. V létě bude dokončena nová budova s třídami-laboratořemi pro výuku fyziky, chemie, biologie a informačních technologií.
... 1 « 252 253 254 255 256 257 258 » 263 ...
close
detail