Hledání

Zadejte výraz pro vyhledání:   

(2701) Jaderná fyzika a energetika » Zdraví a dlouhá léta (v jaderné energetice)
V současné době se na světě staví více než 70 nových jaderných reaktorů. Přesto se v posledních několika desetiletích nové reaktory stavěly jen sporadicky. Proč? Pro majitele a provozovatele jaderných elektráren je výhodnější provoz stávajících reaktorů optimalizovat, modernizovat je a prodlužovat dobu jejich provozu za původní dobu, kterou stanovil projekt.
(2702) Jaderná fyzika a energetika » Zdravotní následky jaderných havárií ve Fukušimě a v Černobylu
Zařazení havárie jaderné elektrárny Fukušima po ničivé vlně cunami do stejné stupnice závažnosti, ve které je havárie v Černobylu, mate veřejnost a vzbuzuje dojem, že následky musejí být stejné. Každý, kdo v Japonsku v příštích čtyřiceti letech onemocní rakovinou, bude bezpochyby svalovat vinu za své neštěstí na Fukušimu Dai‑iči.
(2703) Medicína a přírodověda » Zdravotní následky spalování uhlí
Evropská unie vynakládá ročně v souvislosti se spalováním uhlí na 43 miliardy euro. Pouze ve Spojeném království zemře ročně v důsledku znečištěné atmosféry 1 600 lidí. Tyto a další podobné údaje uveřejnila nezisková organizace Health and Environmental Alliance se sídlem v Bruselu.
(2704) Jaderná fyzika a energetika » Zdroje uranu vystačí na 135 – 250 let
Takový je jeden ze závěrů zprávy uveřejněné 23. prosince 2020 v tzv. Červené knize (Red Book), kterou společně vypracovaly Nuclear Energy Agency (NEA) při OECD a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) o zdrojích, spotřebě a poptávce po uranu podle stavu k 1.
(2705) Biografie » Ze zlatého věku francouzské fyziky: Jean-Baptiste Biot
Světlo – jeden z nejúžasnějších přírodních jevů. Pro život člověka má zásadní význam. Je hlavním prostředníkem poznávání světa a vesmíru; proto je optika, nauka o světle, vlastně nejstarší částí fyziky pohlížející na povahu světla z různých hledisek.
(2706) Bez zařazení » Zelená ideologie nefunguje, ale Německo v ní pokračuje
V časopise popularizujícím vědu a techniku nedáváme prostor politice ani jiným ideologiím. V tomto článku uděláme výjimku potvrzující pravidlo - ona totiž Energiewende, grandiózní německý ideologický "ekologický" program, narazila na fyzikální zákony.
(2707) Soutěže » Zelená stezka a zlatý list na Hučáku
Na deseti stanovištích v Jiráskových sadech na soutoku Orlice a Labe v Hradci Králové zorganizovalo 26. 4. 2011 Gymnázium Bohuslava Balbína okresní kolo tradiční soutěže. Zelená stezka a zlatý list je soutěž vyhlašovaná Českým svazem ochránců přírody pro mladší žáky ZŠ do 6.
(2708) Obnovitelné zdroje » Zelené palivo má zelenou
Obnovitelné zdroje energie jsou čím dále tím vyhledávanějším tématem diskusí nad energetickými koncepcemi. V podmínkách České republiky je problematické vkládat přehnané naděje do energie větru a slunce, potenciál vodní energie je téměř vyčerpán, zbývá tedy zaměřit se na biomasu.
(2709) Od čtenářů » Zelený čaj pro zdraví
Zelený čaj je v čínské medicíně po tisíce let používán, jako lék proti mnoha nemocem, a proti mnohým působí jako prevence.
(2710) Medicína a přírodověda » Zelený sen - zemědělství v regálech
Je pěstování plodin při umělém osvětlení přátelské k životnímu prostředí? Ve světě již existuje několik malých podniků, které začaly pěstovat potraviny při elektrickém osvětlení, aktuální je i trend zavádět městské zemědělství nebo vertikální farmaření.
... 1 « 268 269 270 271 272 273 274 » 277 ...
close
detail