Hledání

Zadejte výraz pro vyhledání:   

(2611) Recenze » ‎Historie přírodních věd v českých zemích
V nové monografické publikaci „Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky“ (Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019, 1. vyd., 555 str.) je pětičlenným týmem našich předních vědeckých pracovníků ve svých oborech a mnohaletých vysokoškolských učitelů (prof.
(2612) Obnovitelné zdroje » „Ekologicky přátelské“ kotle na dřevo – pohroma pro ovzduší
V posledním lednovém týdnu roku 2017 dosáhlo znečištění ovzduší v Londýně nejvyššího stupně od roku 2011. Za největší viníky se jako obvykle považovaly výfukové plyny z dopravy a bezvětří. Tentokrát se k nim přidal i další překvapivě nový viník: asi polovinu znečištění způsoboval kouř ze spalování dřeva v kotlích.
(2613) Soutěže » „Hučák“ vypisuje fotografickou soutěž!
Téma je „Obnovitelné zdroje energie“ a soutěžit můžete celé prázdniny od 1. července do 31. srpna 2011.
(2614) Biografie » „Karma“ Karla Macháčka
Při vyslovení jména Karel Macháček se snad jen zasvěceným plynárenským odborníkům vybaví logo Karma a s ním spojená osobnost úspěšného podnikatele a vynálezce první poloviny minulého století. Zato mnozí si dodnes pamatují, že do koupelen českých domácností jsme si desítky let pořizovali i v éře reálného socialismu právě karmy.
(2615) Recenze » „Odpadáři“ vydali novou publikaci
Významný francouzský osvícenec a filozof Voltaire kdysi napsal, že s knihami je to jako s lidmi – jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství. Takovou výjimečnou knihou je nová odborná publikace „Odpady a jejich zpracování“.
(2616) Studenti » „Pro vodu“ se jmenuje soutěž na téma nedostatku vody
Nadace Partnerství hledá mladé kreativce do 30 let, kteří by se poprali s úkoly, jako je například zbytečné zasněžování sjezdovky pitnou vodou, návrh kořenové čistírny odpadních vod pro malou obec, zvýšené množství arsenu ve vodě nebo koncept využití dešťové vody ve školní budově.
(2617) Jaderná fyzika a energetika » „Rozbili jsme atom!“
Tento radostný výkřik zazněl v ulicích starobylého univerzitního města Cambridge v roce 1932 z úst Sira Johna Douglase Cockcrofta, když spolu s fyzikem Ernestem Thomasem Sintnem Waltonem na fluorescenčním stínítku mikroskopu zjistili přeměnu jádra lithia na dvě jádra helia.
(2618) Bez zařazení » „Suché čištění“ není vůbec suché
Když je na prádle cedulka, že se nesmí prát, ale pouze čistit v čistírně, myslíme si, že podstoupí „suché čistění“. Pravdou ovšem je, že suché čištění není vůbec suché - jen se pere v jiných kapalinách, než je voda.
(2619) Fyzika a klasická energetika » „Svět energie“ pomáhá rozumět energetice a fyzice
Pohled na energetiku a fyziku očima nejrůznějších věkových skupin přináší multimediální aplikace „Svět energie“, nejnovější produkt Vzdělávacího programu ČEZ. Dostupná je na www.svetenergie.cz i v prostředí Google Play a AppStore.
(2620) Recenze » „Učíme jadernou fyziku“ – inspirace z nabídky vzdělávacího programu ČEZ
„Jaderná fyzika se zabývá věcmi tak vzdálenými našim smyslům, jako je atom a atomové jádro, že neumožňuje studentům využít vlastní zkušenost ani nenabízí mnoho možností k experimentování v tom pravém slova smyslu,“ říká autorka RNDr.
... 1 « 259 260 261 262 263 ...
close
detail